Světový den plicní hypertenze

Den za dnem, ruku v ruce
Zadavatel: BON Media, s.r.o. | 7.5.2015 | Zdraví

Praha (Pressweb) - Pátý květen je od roku 2012 připomínán jako Světový den plicní hypertenze. Je to výroční den úmrtí prvního dítěte na plicní arteriální hypertenzi (PAH) v souvislosti s aférou s požitím toxického řepkového oleje ve Španělsku.

Odhaduje se, že různými typy chronické plicní hypertenze trpí na světě až několik desítek milionů lidí. I přes toto relativně vysoké číslo je povědomí o problematice v širší lékařské veřejnosti mnohdy nedostatečné. Světový den plicní hypertenze spojený v řadě zemí s rozličnými aktivitami pořádanými především sdruženími pacientů s tímto onemocněním je tak prostředkem, jak zvýšit povědomí o plicní hypertenzi a podpořit zájem regulátorů a zdravotnických systémů.

Sdružení pacientů s plicní hypertenzí v České republice v letošním roce spolu s obdobnou pacientskou organizací na Slovensku plánuje výstup pacientů, jejich příbuzných a přátel na Rysy, který patří k nejpopulárnějším turistickým trasám ve Vysokých Tatrách. Tento  výstup  bude  pro  pacienty s plicní hypertenzí   samozřejmě  pouze symbolický a  za nemocného jej uskuteční  jeho  rodinný  příslušník,  známý, přítel,  kamarád či kdokoliv, koho si pacient  vybere  za svého zástupce. Tento zástupce pak  vynese na vrchol  hory  fotografii  pacienta,  pro nějž  provádí výstup. Zvolený  zástupce  české   i  slovenské pacientské  organizace vynese na Rysy  vlajku sdružení, která zůstane na  vrcholu jako symbol, připomínka akce pořádané u příležitosti  Světového dne  plicní hypertenze. Smyslem této konkrétní  iniciativy, jejímž  mottem je: „Vystup za mě “,  je podpořit  nemocné s plicní hypertenzí a poukázat na to, kolik  energie a úsilí  musejí  pacienti  s plicní hypertenzí  vynaložit  při běžných  denních  aktivitách, např. při  ujití  několika desítek  metrů, což  je pro ně náročností téměř srovnatelný  výkon  jako pro  zdravého  jedince několikahodinový výstup  na vysokohorský štít.

Stav označovaný jako plicní hypertenze (vysoký tlak krve v plicních cévách) provází řadu onemocnění, především onemocnění srdce a plic. Méně často je plicní hypertenze způsobena přímo postižením plicních cév (plicní arteriální hypertenze – PAH je důsledkem postupného ztlušťování cévní stěny malých plicních tepen, chronická tromboembolická plicní hypertenze – CTEPH je způsobena zúžením či uzávěry plicních cév nerozpuštěnými krevními sraženinami, které se dostávají do plicních cév při akutní plicní embolii). Léčebné možnosti plicní hypertenze se liší podle toho, co je její příčinou. Plicní hypertenze při onemocnění levého srdce a plic spočívá v léčbě základního srdečního nebo plicního onemocnění. CTEPH je ve většině případů léčitelná a mnohdy vyléčitelná chirurgickou plicní endarterektomií (odstranění nerozpuštěných krevních sraženin z plicních cév). Jde o velmi složitý výkon v mimotělním oběhu, který je nutno na klíčovou část operace dokonce zastavit. V ČR je léčba CTEPH soustředěna do Kardiocentra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde jsou operováni i pacienti ze Slovenska. PAH je nevyléčitelné, ale v posledních dvaceti letech především farmakologicky léčitelné onemocnění. Terapie tohoto vzácného onemocnění probíhá ve dvou centrech v Praze (Všeobecná fakultní nemocnice, IKEM) a ve Fakultní nemocnici v Olomouci.

Sdružení pacientů s plicní hypertenzí je neziskovou organizací, která sdružuje nemocné, příbuzné, přátele a také zdravotníky s cílem zvyšovat povědomí o plicní hypertenzi mezi laiky i zdravotníky, upozorňovat na specifické problémy tohoto onemocnění (obtížná diagnostika, mimořádně nákladná léčba) a vytvářet prostor pro podpůrné aktivity. 

Témata: plicní hypertenze, zdraví, světový den, Sdružení pacientů s plicní hypertenzí

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

BON Media, s.r.o.

Sokolovská 55/81
186 00 Praha 8
Obrázek uživatele BON Media
Komunikačně kreativní agentura s velkými nápady.
BON Media, s.r.o.
Sokolovská 55/81
186 00 Praha 8
Česká republika
info@bonmedia.cz
Tel: +420 731 155 047