Objevte široké využití ultrazvuku napříč obory

Zadavatel: MediaUp Agency s.r.o. | 7.3.2017 | Průmysl, energetika

Jen z okraje si připomene, že ultrazvuk je vlnění, které má frekvenci nad hranicí naší slyšitelnosti.  Pohybuje se okolo 20 kHz. Z toho důvodu ho tolik neovlivňuje ohyb. Díky svým schopnostem má ultrazvukové vlnění velké využití. Nejvíce si lidé spojí ultrazvuk s lékařstvím. Při různých vyšetřeních jako například ultrasonografie nebo echokardiografie se můžeme setkat právě s použitím ultrazvuku. Dále si mnoho lidí představí sonar a echolokaci. Nicméně to nejsou z daleka všechny oblasti, kde se v běžném životě můžeme setkat s využitím ultrazvuku. Podívat se můžete na ultrazvuk.eu.

Kvalita vzduchu je důležitá

Ultrazvuku jste si mohli také povšimnout u dalších přístrojů, mezi které mimo jiné patří i zvlhčovače vzduchu. Ultrazvukové zvlhčovače vzduchu udržují kvalitu vzduchu v provozovnách, výrobních halách, ale i v domácnostech. Díky speciálním čidlům, která jsou zabudována v jednotlivém zařízení, se zvlhčovače sami zapnout v okamžik, kdy je potřeba se postarat o vzduch v místnosti. Pokud si ovšem chcete sami regulovat zapínání a vypínání zvlhčovače, je možno toto automatické zapínání vypnout. Na trhu je k dispozici velký výběr ultrazvukových zvlhčovačů vzduchu.

Účinné čištění ultrazvukem

Ve výrobách, zdravotnictví, laboratořích, autoservisech, klenotnictví, ale i domácnostech se můžeme setkat se zařízením, které se nazývá ultrazvuková čistička. Ultrazvukové čističky jsou zařízení, ve kterých probíhá za pomoci chemické reakce velice účinné a efektivní čištění. V čistícím médiu dochází ke vzniku velkého množství malých perliček, následné implozi a vzniku energie, která zajistí ono kvalitní čištění. Mezi uživateli jsou oblíbené čističky řad Ecoson, Industrial a Laboratory. Při výběru je třeba dbát pozornost velikosti, je potřeba si uvědomit, jaké předměty se budou čistit a podle toho uzpůsobit výběr a typ čističky. 

Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

MediaUp Agency s.r.o.

U Pramenu 2484
440 01 Louny
Kontaktní osoba: Bc. Petra Houdová
petra.hrbkova@mediaup.cz
+420 703 355 822
Jsme digitální agentura nabízející full-service pro Váš business na internetu. Specializujeme se na SEO optimalizace, PPC a Social marketing.
MediaUp Agency s.r.o.
U Pramenu 2484
440 01 Louny
Česká republika
info@mediaup.cz
Tel: +420 737 393 667