Úrazy jsou dnes běžné. Ne všechny jsou ale pracovní

Zadavatel: Seokonzult.cz | 5.10.2019 | Stavebnictví

K úrazům dochází dnes a denně. Zatímco k některým dojde při cestě na nákupy nebo v domácnosti, k jiným dojde na pracovišti. Pokud dojde k pracovnímu úrazu, je třeba postupovat podle stanovených pravidel a bodů. Musí se zajistit místo úrazu, úraz se samozřejmě musí ohlásit, a to jak státnímu zástupci, tak inspektorátu práce a samozřejmě pojišťovnám. V neposlední řadě musí dojít k vyšetření příčin a okolností, jež vedly k pracovnímu úrazu.

I když jsou si mnozí vědomi toho, jak postupovat při vzniku pracovního úrazu, ne každý je si vědom toho, co to vlastně pracovní úraz je.

Co je to pracovní úraz?

Pracovním úrazem se myslí úraz, k němuž došlo na pracovišti nebo při plnění pracovních povinností a úkolů. Rozumí se tím poškození zdraví nebo případná smrt, což utrpěl zaměstnanec nezávisle na jeho vůli náhlým, násilným nebo krátkodobým působením vnějších vlivů.

Za pracovní úraz se nepovažuje úraz, k němž došlo před nebo po plnění pracovních úkolů a mimo pracovní dobu.

Konkrétní případy, kdy se jedná a nejedná o pracovní úraz

Abychom uvedli teoretickou část v praxi, zmiňme si několik příkladů, kdy se jedná a kdy naopak nejedná o pracovní úraz. Například pokud dojde k pracovnímu úrazu během oběda, záleží vždy na tom, kde se obědvá. Pokud se zaměstnanec stravuje mimo provozovnu zaměstnavatele, nelze to považovat za pracovní úraz. Pokud dojde k pracovnímu úrazu v jídelně, která se nachází v provozovně zaměstnavatele, může se to brát jako pracovní úraz.

Co za pracovní úraz na druhou stranu nelze považovat, je úraz, k němuž došlo během cesty do práce nebo během cesty z práce.

Jsou lidé, kteří to vyřeší za vás

Pokud došlo k pracovnímu úrazu nebo máte otázky týkající se BOZP nebo PO, obraťte se na odborníky z firmy PEGASUS Service. Ti vám rádi pomohou i v případě, kdy je třeba provést kontroly, revize nebo školení.

Témata: úrazy, bozp, bezpečnost práce | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Tomáš Stýskala
Bruzovská 1840
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika
info@seokonzult.cz