Než se pustíte do demolice ve vašem městě

Zadavatel: Seokonzult.cz | 5.10.2019 | Reality, bydlení
demolice

Demoliční práce přichází v úvahu ve chvíli, kdy se na vašem pozemku hroutí určitá nemovitost. Může to být stará kůlna, trouchnivějící dům po prarodičích nebo jenom přístavba či garáž, která není zrovna v nejlepším stavu. Mnozí lidé před svolením k demolici zvažují rekonstrukci, ale to není vždy ten nejlepší nápad. Domy mohou mít špatné základy, mohou být taky nevhodně dispozičně řešeny nebo v nich mohou být nekvalitní rozvody elektřiny či plynu. V takovém případě je demolice opravdu nevyhnutelná.

Než se však pustíte do demolice v Praze, Brně, Uherském Hradišti, ve Zlíně, Otrokovicích nebo v jiném městě, kde žijete, měli byste si o demolici něco zjistit. Ať už žijete v Moravskoslezském nebo Jihomoravském kraji, budou se vám zmíněné informace rozhodně hodit.

Demolice nemůže začít jen tak

Mysleli jste si, že demolice může začít opravdu jen tak, lusknutím prstů? Tak rychle to opravdu nejde. Je zapotřebí, abyste v rukou drželi takzvaný demoliční výměr, což je dokument potvrzující legální odstranění stavby. Vydává se zásadně na obecním nebo na stavebním úřadě, je platný jeden rok s tím, že je možné ho po té době nechat prodloužit.

Pokud má dojít k celkovému odstranění stavby, taky se musí provést passport objektu a zpracovat projekt postupu bouracích pracích, v němž bude obsaženo i předpokládané množství odpadu.

Demolice není zadarmo

Mnozí lidé se taky domnívají, že demolice je zadarmo, když se vlastně jen likviduje stavba. Ale opět se jedná o jeden velký omyl. Demoliční práce nejsou zdarma, jejich cena se však stanovuje individuální kalkulací dle ceníku a taky podle zaměření. Doporučujeme si zaplatit i odvoz suti na skládku. Je dobré přenechat odvoz suti na odbornících z firmy Stavby - demolice a bourání s.r.o. Postarají se o řádné zpracování a zlikvidování odpadu, v němž se může vyskytovat i nebezpečný azbest či eternit.

Témata: demolice, Brno, Praha, stavba | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Tomáš Stýskala
Bruzovská 1840
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika
info@seokonzult.cz