Manažerský program Executive DBA (PhD)

Zadavatel: SUITU websites SE | 6.5.2014 | Kariéra, vzdělávání

Praha (Pressweb) - Získejte nejvyšší stupeň manažerského vzdělání prostřednictvím doktorského programu Executive DBA (PhD). Program se vyučuje na prestižní LIGS University a je určen zejména manažerům na vyšším stupni řízení.

Manažerský program Executive DBA (PhD) (Doctorof Business Administration) se vyučuje v individuálním režimu pod vedením školitele blendedlearning formou, což výrazně zvyšuje efektivitu vzdělání. Pokud se rozhodnete pro studium Executive DBA (PhD), čeká vás výuka v českém jazyce ve vámi vybrané specializaci.

Za zmínku stojí rovněž to, že manažerský program Executive DBA (PhD) je poskytován v úzké spolupráci s univerzitou LIGS University se sídlem v USA, díky čemuž je účastník programu Executive DBA(PhD) veden po celou dobu studia také jako student americké univerzity.

Znalost anglického jazyka nutná

LIGS University si zakládá na špičkové úrovni poskytovaného vzdělání, a ačkoliv se program  Executive DBA (PhD)vyučuje v češtině, vyžadována je rovněž znalost anglického nebo jiného světového jazyka. Pokud student v minulosti absolvoval zkoušku z angličtiny či jiného světového jazyka a je držitelem jazykového certifikátu, je možno tuto zkoušku po posouzení LIGS University studentovi programu Executive DBA (PhD) uznat.

V případě, že student nemá znalost anglického či jiného světového jazyka nebo nelze tuto znalost doložit absolvovanou zkouškou, nabízí se mu dvě varianty.

Jazykový kurz na Hawaii nebo jazykové škole v ČR

Zajímavou variantu představuje jazykový kurz angličtiny na Hawaii za zvýhodněných podmínek na partnerské jazykové škole Intercultural Communications College (ICC). Angličtina je vyučována v Honolulu, Hawaii a přibližně během tří týdnů mají účastníci kurzu šanci naučit se nejen anglicky, ale také poznat krásy ostrova.

Druhou variantou je absolvování jazykového kurzu v minimální délce 48 hodin na některé z partnerských jazykových škol LIGS University v České republice. Jejich přehled naleznete na oficiálních stránkách LIGS University.

 

Hlavní výhody programu Executive DBA (PhD)

Co se týče hlavních výhod manažerského programuExecutive DBA (PhD), pak je třeba zmínit možnost výběru z více specializací, možnost zahájení programu kdykoliv v průběhu roku, blendedlearning formu vzdělání (minimální nároky na dojíždění za výukou šetří čas), oxfordský tutorský model (přiřazení studenta v rámci každého předmětu jednomu konkrétnímu tutorovi, se kterým má možnost konzultovat své studium).

Důležitou roli má také navazování osobních kontaktů s ostatními účastníky programu a tutory LIGS University v průběhu vzdělávání, praxe v podobě odborných seminářů, možnost konzultací s tutory a školitelem, organizační a informační podpora ze strany oddělení manažerských programů a Studentského informačního systému aj.

Co studiem programu Executive DBA (PhD) na LIGS University získáte

V první řadě se naučíte používat nástroje řízení a kriticky hodnotit jejich výhody a omezení, což je pro úspěšného manažera na vyšším postu klíčové. Lépe porozumíte prostředí, ve kterém funguje vaše organizace, naučíte se rozvíjet schopnost efektivně reagovat na měnící se podmínky či nové výzvy, a naučíte se rozvíjet kritické myšlení.

Manažerský program Executive DBA (PhD) vás naučí pracovat s odbornou literaturou a efektivně komunikovat informace v písemné i ústní podobě, rozvíjet techniky vědeckého výzkumu, aplikovat koncepty v praxi, a v neposlední řadě získáte nové znalosti a dovednosti.Po úspěšném ukončení manažerského programu Executive DBA (PhD) získáte diplom vydaný americkou LIGS University.

Témata: manažerský program Executive DBA (PhD) | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

SUITU websites SE

Vinohradská 2165/48
120 00 Praha 2
Kontaktní osoba: Zákaznická podpora
Zákaznická podpora
podpora@suitu.cz
+420 273 134 757
Obrázek uživatele Suitu-News
Specialista na tvorbu webových stránek. 
SUITU websites SE
Vinohradská 2165/48
120 00 Praha 2
Česká republika
obchod@suitu.cz
Tel: +420 273 134 757