Energetická náročnost budov

Zadavatel: TÜV SÜD Czech | 6.3.2014 | Průmysl, energetika

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA KURZ „energetickÁ náročnost budov“, PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE K VYDÁVÁNÍ PRŮKAZU ENB

Termín a místo konání: 26. - 28. 3. 2014, od 09:00 – 15:30 h.

Hotel Prometheus, Hudcova 367/78, 612 00 Brno (http://www.hotel-prometheus.cz).

Komu je určeno:

všem, kteří se chystají získat oprávnění vypracovávat průkazy energetické náročnosti budov a dále energetickým auditorům, autorizovaným inženýrům a technikům, stavebníkům, případně těm, kteří se o problematiku ENB zajímají.

 

Cena kurzu: 13.500,- Kč (bez DPH)/ osoba
(Cena zahrnuje tištěné materiály, vydání osvědčení pro účastníky o absolvování školení, občerstvení)

 

Informace a přihlášky:

Bc. Jitka Jandusová, jitka.jandusova@tuv-sud.cz

Telefon: +420 239 046 820, Mobil: +420 724 534 055

 

Lektor:

Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb - specializace technická zařízení, energetický auditor, specialista na energetickou náročnost budov, větrací a klimatizační zařízení, obnovitelné zdroje energie, zkušební komisař MPO ČR.

 

Doplňující informace ke kurzu:

Během kurzu se předpokládá aktivní účast jednotlivých účastníků formou samostatných výpočtů pod vedením lektora a věcných diskuzí.

 

Během kurzu se budou průběžně řešit příklady týkající se okruhů zkušebních otázek.

 

Na kurz si prosím s sebou přineste vlastní kalkulačku!

 

PROGRAM

1.den - 09:00-15:30 hod.:

Vyhláška o energetické náročnosti budov č. 78/2013

Koncepce průkazu ENB:

  • ukazatele energetické náročnosti
  • základní údaje o průkazu energetické náročnosti budov
  • protokol k průkazu energetické náročnosti budov

Praktické výpočty - roční spotřeba tepla, roční spotřeba energie

Případová studie - vliv neobnovitelné primární energie za rok, jako jednoho z ukazatelů energetické náročnosti, na volbu zdroje tepelné energie pro vytápění

Tepelně-technické vlastnosti budovy dle ČSN 73 0540-2:2011 - součinitel prostupu tepla, vč. tepelných mostů.

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy, tepelné vazby.

Praktické výpočty - určení součinitele prostupu tepla, vč. určení tepelných mostů:

  • určení součinitelů prostupu tepla podlahy podle ČSN EN ISO 13370
  • určení součinitele prostupu tepla okna podle             ČSN EN ISO 10077-1

 

2.den - 09:00-15:30 hod.:

Hodnocení energetické náročnosti vytápění, chlazení, mechanického větrání, přípravy teplé vody a osvětlení

Řešení dílčích příkladů týkajících se okruhů zkušebních otázek

Podrobnosti ke zkoušení osob oprávněných k výkonu činnosti v oblasti energetické účinnosti (zástupce MPO ČR)

Praktické výpočty - princip výpočtu energetické náročnosti vytápění:

  • princip výpočtu energetické náročnosti přípravy TV
  • princip výpočtu energetické náročnosti mechanického větrání
  • princip výpočtu energetické náročnosti osvětlení

 

3.den - 09:00-15:30 hod.:

Celková energetická bilance budovy

Ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémů a kogenerace

Technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení ENB

Příklady otázek ke zkoušení osob oprávněných k výkonu činnosti v oblasti energetické účinnosti

Praktické ukázky výpočtů ENB v komerčních softwarech (Protech, Energie, verze 2013 a Energetika):

  • praktické výpočty - určení doby návratnosti instalace TČ oproti jiným zdrojům,
  • proveditelnost a určení doby návratnosti instalace solární soustavy pro přípravu TV

 

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI!

Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

TÜV SÜD Czech

Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
Kontaktní osoba: Štefánia Recskyová
PR & Marketing Manager
stefania.recskyova@tuv-sud.cz
+ 420 239 046 807
Obrázek uživatele TÜV SÜD
Jsme vedoucí společností v oblastech inspekce, certifikace a testování systému, procesů, výrobků a služeb. Rozsah našich aktivit zahrnuje také konzultační, schvalovací, expertní činnosti a vzdělávání ve všech odvětvích průmyslu a služeb.
TÜV SÜD Czech s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
Česká republika
info@tuv-sud.cz
Tel: +420 239 046 800