Zájem o pracovníky z Ukrajiny roste

Zadavatel: MediaUp Agency s.r.o. | 5.11.2019 | Průmysl, energetika

V dnešní době je poměrně aktuálním tématem nezaměstnanost. Mnoho lidí nemá práci, bohužel i přesto řada firem nemá dostatek zaměstnanců. Nabízí se otázka, jak je možné, že jsou volná pracovní místa i přes skutečnost, že je tolik lidí nezaměstnaných? Může za tím stát mnoho důvodů, důležité je ale poukázat na problémy, které firmy a podniky musí řešit v případě, kdy pociťují nedostatek zaměstnanců.

Firmy řeší nedostatek pracovníků

Nedostatek pracovníků může firmám a podnikům způsobit nejeden problém. V první řadě je potřeba vyzdvihnout nižší výrobu, což povede k nižším výdělkům, firma začne prodělávat, bude nucena snižovat platy, nebo dokonce propouštět. Jedno vede k druhému, spokojené není ani vedení, ani zaměstnanci, kteří buď musí dělat přesčasy, protože je hodně práce a naopak málo lidí, kteří by ji obstarali, nebo naopak přichází o peníze, ať už jde o bonusy, prémie nebo osobní ohodnocení, či snad rovnou ztrácí tzv. půdu pod nohama, kdy se jich firma zbaví pro nadbytečnost, protože je jednoduše nemá z čeho platit, když se nachází v červených číslech.

Pracovníci z Ukrajiny jsou stále žádanější

S nedostatkem zaměstnanců pomáhá projekt Režim Ukrajina, v rámci kterého se k nám do České republiky dostává stále více zahraničních pracovníků. Jak už samotný název projektu napovídá, jedná se o kvalifikované ukrajinské pracovníky, o které je tady u nás stále větší zájem. Pracovníci musí mít vzdělání, praxi a kvalifikaci k tomu, aby vůbec mohli být do projektu zařazeni.

I firma musí splnit podmínky

Aby mohl projekt fungovat, musí určité podmínky splnit obě strany – tedy jak zaměstnanec, tak i frima, která má o zaměstnance zájem. Firma musí prokázat bezdlužnost vůči finančnímu úřadu, musí mít za sebou minimálně dvouletou obchodní činnost a musí mít více jak 6 zaměstnanců, aby ji personální agentura projektu zhodnotila jako vyhovující a firma či podnik tak vůbec mohly být do projektu zařazeni.

Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

MediaUp Agency s.r.o.

U Pramenu 2484
440 01 Louny
Kontaktní osoba: Bc. Petra Houdová
info@mediaup.cz
Jsme digitální agentura nabízející full-service pro Váš business na internetu. Specializujeme se na SEO optimalizace, PR, PPC a Social marketing.
MediaUp Agency s.r.o.
U Pramenu 2484
440 01 Louny
Česká republika
info@mediaup.cz
Tel: +420 737 393 667