Prověřovali jsme původ skotu i cigár

Zadavatel: Státní veterinární správa | 5.12.2013 | Potraviny, tabák

Praha (Pressweb) - Uvádíme několik případů pochybení, se kterými se setkali veterinární inspektoři krajských veterinárních správ za posledních deset dní.

Při veterinárních kontrolách nabízeného masa a výrobků je možné se setkat v naprosté většině se zdravotně nezávadnými produkty, ale značení nemusí odpovída! Jako například ve Slavičíně (Zlínský kraj), kde u nabízeného hovězího masa bylo uvedeno poraženo a bouráno v ČR, ale dle dokumentace bylo zjištěno, že skot byl narozen a poražen v Itálii a maso bylo bouráno ve Francii. Dále zde nedoložili původ tradičních klobás, cigára a tradičních párků a šunkové klobásy, což bylo důvodem k uložení pokuty.

V Jihomoravském kraji v Tišnově bylo v masně ve skaldu – chladírně skladováno výsekové nebalené maso společně s neočištěnou zeleninou, což znamenalo riziko možné kontaminace. Provozovatel byl poučen a bylo zahájeno správní řízení za účelem uložení pokuty.

Ve Zlínském kraji nařídili inspektoři krajské veterinární správy ve výrobně v Brumově Bylnici, neškodně odstranit, tj. zlikvidovat v asanačním podniku 108, 5 kg vyrobené debrecínky a 26,5 kg anglického boku kvůli nálezu Listerie monocytogenes. Výrobky se nedostaly do tržní sítě. Výrobce musí počítat s pokutou a s pozastavením výroby do doby, než provede sanitaci výrobních prostor a obnovit výrobu může až po laboratorním průkazu zdravotní nezávadnosti potravin.

S teplotou nabízených výrobků měl problém prodejce na trhu v Ústí nad Orlicí (Pardubický kraj). Šlo o škvařené sádlo a klobásy. Opět uložena sankce.  V Královéhradeckém kraji v Častolovicích skladovali uzenou vepřovou kýtu, kotletu a bok při teplotě od 9 – 14,7 °C, což bylo v rozporu s teplotami doporučenými výrobcem.

Dále inspektoři zjistili v jednom případě, ve Zlínském kraji, že příjemce z Kroměříže nenahlásil ve stanoveném termínu, 24 h předem, příchod zásilky 750 kg sušené syrovátky z Německa. I v tomto případě bylo zahájeno správní řízení za účelem uložení pokuty.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Témata: hovězí maso, veterinární kontroly, šunkové klobásy, Listerie monocytogenes | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Státní veterinární správa

Slezská 100/7
Praha 2
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí
mluvci@svscr.cz
+420 227 010 219
Obrázek uživatele SVS ČR
Státní veterinární správa České republiky (SVS ČR) je organizací, která ze zákona vykonává dozor nad zdravím zvířat, nad tím, aby nebyla týrána, nad zdravotní nezávadností potravin živičišného původu, nad ochranou našeho území před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů. Přímo i... vice ›
Státní veterinární správa
Slezská 100/7
Praha 2
Česká republika
podatelna@svscr.cz
Tel: +420 27 010 142