Profesionalizace a certifikace profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání, kód: 75-001-T

Zadavatel: Advey services | 4.11.2013 | Kariéra, vzdělávání

Praha (Pressweb) - 4. listopadu 2013: Společnost Advey services, s.r.o. splnila požadavky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a stala se Autorizovanou osobou pro ověřování standardu profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání v rámci Národní soustavy kvalifikací.

Tato profesní kvalifikace je určena pro všechny, kdo působí (nebo by se teprve chtěli uplatnit) v široké oblasti vzdělávání dospělých, včetně profesního a firemní prostoru. Je nejen pro vzdělavatele zájmové a sportovní, firemní školitele a trenéry dovedností, ale i pro laické zájemce o lektorskou činnost.

Každému kdo nemá pedagogické nebo andragogické vzdělání, tak vzdělávací institut Advey services umožní získání tohoto uznávaného a vysoce ceněného certifikátu této profesní kvalifikace.

Oceňování výsledků neformálního vzdělávání neboli vzdělání bez školních lavic, se stále více stává aktuální vzdělávací realitou. Mezinárodní dokumenty o celoživotním vzdělávání nastartovaly i v České republice procesy, které rozšiřují vzdělávací a především kvalifikační nabídku. Získat odbornou kvalifikaci a způsobilost vykonávat (i další profesi) je již možné jinak než v minulosti tradičním vzdělávacím způsobem, vázaným na dlouhodobé školní studium.

Profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání si klade za cíl sjednotit úroveň lektorské praxe a nastavit tak kvalitativní standard pro jakákoliv vzdělávací centra nebo pro firmy vyhledávající opravdu kvalitní lektory.

Nyní je již možné získat kvalifikační oprávnění na základě prokázaných vědomostí a dovedností (bez předchozího dlouhodobého systematického studia) složením kvalifikační zkoušky.

Témata: profesní kvalifikace, pedagogické vzdělání, andragogické vzdělání | Region: Moravskoslezský kraj

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Advey services

Bohumínská 61
710 00 Ostrava
Kontaktní osoba: Bc. Petra Pavelková
Ředitelka
+420 774 761 904
Obrázek uživatele Advey services
Advey services, s.r.o, je společnost zaměřená na vzdělávání dospělých a poradenství v oblasti osobnostního i profesního rozvoje. Vytváříme a realizujeme programy na podporu osobnosti, a tím i stability jakékoli profese, její flexibility a kreativity.Zároveň se zaměřujeme na dotační programy, které... vice ›
Advey services, s r.o.
Bohumínská 61
710 00 Ostrava
Česká republika
info@advey.cz
Tel: +420 774 761 904