Inspekce nevpustila do ČR plesnivé zboží z Vietnamu

Zadavatel: SZPI | 15.12.2013 | Potraviny, tabák
Zásilka potravin z Vietnamu
Autor fotografie:
SZPI

Brno (Pressweb) - Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) provedla kontrolu zásilky potravin z Vietnamu, jejímž dovozcem je společnost Bohemian Business Agency s.r.o. se sídlem v Praze. Podezřelou zásilku zajistil Celní úřad pro Středočeský kraj ve svém prostoru a informoval SZPI.

Při kontrole inspekce nevpustila do vnitřního trhu EU dvě šarže potravin silně napadených plísní. Jedná se o celkem 48 kg Sójového produktu pro asijský hot pot a 23 kg Arašídů LAC NHAN - Trong Luong, u kterých kontrola kromě silného zaplísnění zjistila, že jsou naklíčené. Uvedené šarže potravin budou zlikvidovány. Dále SZPI pozastavila 2100 kg potraviny Arašídy čerstvé LAC NHAN v hnědé slupce. Inspekce odebrala vzorky a laboratorní analýzou prověří obsah aflatoxinů, šarži SZPI pozastavila až do uzavření příslušných testů. Nebezpečné a podezřelé šarže tak byly zajištěny před tím, než mohly ohrozit spotřebitele v tržní síti.

Dovozce dále porušil potravinářské právo tím, že se nezaregistroval jako provozovatel potravinářského podniku u SZPI a předložil inspekci fakturu, která neodpovídala zboží, které bylo předmětem kontroly.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  

Témata: Vietnam, arašídy, zaplísnění, SZPI | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

SZPI

Květná 15
603 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Kopřiva
Tiskový mluvčí
pavel.kopriva@szpi.gov.cz
+420 542 426 633
Obrázek uživatele SZPI
SZPI je organizační složka státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství. Je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Květná 15
603 00 Brno
Česká republika
epodatelna@szpi.gov.cz
Tel: +420 543 540 111