Plastová okna do cihlového domu

Zadavatel: Jiří Chomát | 18.7.2013 | Stavebnictví

Říčany (Pressweb) - Cihlová stavba je pro stavbu rodinného domu velmi typická už velmi dlouhou dobu. Není se čemu divit - jejich tepelná izolace, nekomplikovaný způsob výstavby i akumulace tepla jej řadí mezi nejoblíbenější stavební materiály. Navíc se jejich vlastnosti v průběhu let neustále vylepšují při zachování nenáročnosti celé výstavby. Se stavbou domu z cihel se vždy pojí i další otázky - mimo jiné je velmi důležitý i výběr oken.

Pokud začneme od začátku, prvním rozhodnutím je volba mezi cihelnými bloky s co nejlepší tepelnou izolací nebo cihelným zdivem se zateplením dodatečným. Pokud zvolíme první variantu, z hlediska úniku tepla je pro nás nejrizikovější oblast, kde se okenní rám dotýká cihelné tvarovky. Cihelný střep samotný nezvládne v tomto místě vytvořit dostatečný stupeň tepelné izolace, a proto zde bez dalšího ošetření tohoto detailu často vzniká tepelný most, který se může stát příčinou následného vlhnutí nebo i vzniku plísní. Proto doporučujeme volit cihelné tvarovky s kapsou, abychom jej mohli dodatečně doteplit, třeba pruhem z extrudovaného polystyrenu. Můžeme k tomu i  doizolovat vnější špaletu okna deskami z extrudovaného polystyrenu.

Pokud zvolíme cihelných tvarovek s doteplovací kapsou, je třeba dávat pozor, aby okno nebylo pokládáno na samotný polystyren - mohl by se zdeformovat, a proto by bylo třeba okna častěji seřizovat.

Dbát je třeba i na detail uložení balkonových a vchodových dveří u podlahy. Špatné řešení tohoto detailu může způsobit prochládání interierové podlahy tepelným mostem pode dveřmi a následnému rosení podlahové krytiny v blízkosti otvorové výplně. Řešit to je možné podezděním tvarovkami z pěnového skla, vymezením prostoru pode dveřmi k hrubé podlaze rozšiřovacími okenními profily nebo alespoň vložením desky z extrudovaného polystyrenu na vnější líc cihelné podezdívky pod oknem či dveřmi.

Obvodový plášť z cihelného zdiva vám pomůže dosáhnout velmi dobré tepelné izolace. Je tedy více než vhodné, aby i instalovaná okna a dveře měla co nejlepší tepelně-izolační vlastnosti.  Do stavby z cihelného zdiva je tedy potřeba vždy vybírat plastová okna s izolačním trojsklem a teplým nekovovým meziskelním rámečkem Swisspacer-V nebo TGI. Dbát je třeba rovněž i na dostatečnou stavební hloubka profilu a počet komor a trojitý systém středového těsnění.  Taková plastová okna mimo to, že nám ušetří opravdu spoustu nákladů na vytápění na vytápění, se také nebudou v zimě rosit.

Témata: Plastová okna | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Jiří Chomát

251 01 Říčany
Kontaktní osoba: Jiří Chomát
web@okna.eu
+420 602 129 075
Jiří Chomát
251 01 Říčany
Česká republika
Tel: +420 773 360 000