Ptáci v mlze nezabloudí

Ptáci v mlze sice nezabloudí, nicméně se jim poletovat moc nechce ...
Zadavatel: Státní veterinární správa | 14.12.2013 | Zemědělství, ekologie

Praha (Pressweb) - Ptáci v mlze sice nezabloudí, nicméně se jim poletovat moc nechce – s ovlhlým peřím to ostatně za moc nestojí. Ale orientaci v mlze mají přece jen ztíženou, neb se orientují především zrakem a sluchem, a mlha opravdu vše trochu zkresluje. Ale ptáci naštěstí také využívají další receptory, například takové, které reagují na tlak, teplotu i různé vibrace.

Nicméně v nepříjemných podzimních a zimních, zejména vlhkých dnech, je dobré volně žijícím ptákům, i domácímu ptactvu, tj. drůbeži, tuto dobu zpříjemnit. Nejlépe odpovídajícím krmením, slunečnicí, popřípadě správnými krmnými směsmi, ale především chráněním před vlivem povětrnosti. A pokud jde o napájecí vodu, tak dbát, aby nezamrzala.

Pokud jde o chovanou drůbež, je možné zopakovat zásady biologické bezpečnosti – je dobré, aby se k potravě nedostávali volně žijící živočiši., tj. ptáci, ale třeba i hlodavci… A nejde jen o riziko pomalu už zapomenuté aviární influenzy (ptačí chřipky).

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Témata: ptáci, mlha | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Státní veterinární správa

Slezská 100/7
Praha 2
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí
mluvci@svscr.cz
+420 227 010 219
Obrázek uživatele SVS ČR
Státní veterinární správa České republiky (SVS ČR) je organizací, která ze zákona vykonává dozor nad zdravím zvířat, nad tím, aby nebyla týrána, nad zdravotní nezávadností potravin živičišného původu, nad ochranou našeho území před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů. Přímo i... vice ›
Státní veterinární správa
Slezská 100/7
Praha 2
Česká republika
podatelna@svscr.cz
Tel: +420 27 010 142