Osudový příběh Československého zemědělského muzea (1891) 1918-1952

Výstava od 13. prosince 2013 do 15. června 2014
Zadavatel: Národní zemědělské muzeum | 12.12.2013 | Kultura, hudba, divadlo
Budova NZM Praha

Praha (Pressweb) - Příběh Národního zemědělského muzea je příběhem české společnosti 19. a 20. století. Základem samostatného specializovaného zemědělského mu­zea byly sbírkové předměty převzaté členy prozatímního pří­pravného komitétu Jubilejní zemské všeobecné výstavy v Praze v roce 1891.  Její návštěvníci měli možnost seznámit se uceleně se stavem české průmyslové, zemědělské a lesnické výroby, s ovocnářstvím, vinařstvím, pivovarnictvím, včelařstvím a dalšími odvětvími českého hospodářství.

Právě tam sahají počátky vzniku zemědělského muzea. Teprve po mnoha dalších letech, kdy se o první soustředěné sbírky staralo především zemědělské oddělení Národopisného muzea českoslovanského a s blížícím se koncem rakousko – uherské monarchie, vze­šel 12. června 1918 z jednání schůze členů přípravného komitétu pro vybudová­ní zemědělského muzea podnět k založení Spolku Českého zemědělského muzea. Není bez zajímavosti, že povolení k utvo­ření spolku „České Zemědělské Museum se sídlem v Praze bylo vydáno dne 17. srpna 1918 Cís. Král. místodržitelstvím pro království České panu Antonínu Švehlovi na jeho žádost.“

Ale už krátce po vzniku samostatného čs. státu, na valné hromadě Spolku dne 18. prosince 1918, byl název změněn na Československé zemědělské museum, ústav pro studium a povznesení venkova. Jeho prvním předsedou byl zvolen právě Antonín Švehla, jeden z otců zakladatelů novodobého čs. státu, významný agrární politik, jehož jubilejní výročí si v tomto roce připomínáme – 140. výroční narození (15. dubna) a  výročí 80. výročí úmrtí (12. prosince).

Výstava Osudový příběh Československého zemědělského muzea je příspěvkem NZM k 95. výročí vzniku samostatného státu – Československé republiky a založení muzea. Velkým množstvím dochovaných dokumentů, předmětů a fotografií přibližuje dlouhou historii muzea, které mělo od svých počátků jediný cíl – uchovat pro budoucí generace svědectví o práci a umu lidí pracujících na českém venkově, ale i ve městech, v zemědělství a jemu příbuzných oborech. Při stejné příležitosti vydalo NZM Praha i stejnojmennou výpravnou publikaci, jejíž křest proběhne při vernisáži výstavy 12. prosince 2014.

Výstava se koná pod záštitou ministra zemědělství  Ing. Miroslava Tomana.                                                          

Témata: NZM Praha | Region: Praha

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Národní zemědělské muzeum

Kostelní 44
170 00 Praha 7-Holešovice
Kontaktní osoba: Mgr. Lubomír Maršík
Public relations, styk s veřejností
Lubomir.Marsik@nzm.cz
+420 220 308 382
Obrázek uživatele Národní zemědělské muzeum
Zajišťujeme předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti. Zaměřujeme se na zpracování, evidenci a zpřístupňování uložených archiválií.
Národní zemědělské muzeum
Kostelní 44
170 00 Praha 7-Holešovice
Česká republika
nzm.praha@nzm.cz
Tel: +420 220 308 200