Disinfection and Chlorine Facts

Zadavatel: VHS ČR | 3.1.2015 | Zemědělství, ekologie
Autor fotografie:

Prague (Pressweb) - Disinfection is a process of killing disease-causing organisms (or pathogens). Chlorine (Cl2) is a very desirable disinfectant because, when mixed with pure water, it reacts to form hypochlorous acid (HOCl) and hydrochloric acid (HCl). HOCl (free active chlorine) is the most effective form of chlorine for disinfection.

However, some of the HOCI dissociates to form hydrogen (H+) and hypocholrite ions (OCI-).

Chlorine residual is the disinfectant that is left over after substances in water react with chlorine. The more of these substances there are, the more chlorine it takes to react with those substances. As more chlorine is added, more pathogens are killed. The chlorine that reacts with the substances in the water is known as "combined chlorine." The
point at which the initial chlorine demand is met is called the chlorine breakpoint. The term "Combined Chlorine" is also used to describe chlorine that has reacted with ammonia or other organic compounds.

When chlorine reacts with ammonia, chloramines are formed. The free chlorine residual and the combined chlorine residual make up the total residual chlorine. For example, if the free chlorine residual is measured as 1 mg/L and the total chlorine residual as 3 mg/L the difference of 2 mg/L is the combined chlorine residual. There are several factors that can affect disinfection efficiency. The pH greatly influences disinfection because it influences the ratio of hypochlorous acid (HOCl) and hypocholrite ions (OCI-
).

Low pH favors the formation of HOCI (the more effective disinfectant), while high pH values favor the formation of OCI- (the less effective disinfectant). Besides the pH level of the water, chlorination efficiency is also affected by temperature, contact time, and chlorine concentration.

Témata: water disinfection | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

VHS ČR

Konšelská 2
180 00 Praha
Kontaktní osoba: Lukáš Bláha
media guru
Obrázek uživatele VHS ČR
Máte problémy s pitnou vodou, kvalitou vody v bazénech nebo s likvidací vody odpadní? Žádné mít nebudete, pokud se obrátíte na naši firmu, která vám poskytne komplexní servis a zařízení pro veškerou péči o vodu. Provedeme základní  i podrobné rozbor vody, doporučíme a... vice ›
Vodohospodářské služby ČR
Konšelská 2
180 00 Praha
Česká republika
recepce@vhs-cr.cz
Tel: +420 211 222 677