Konferencia BroadSoft Connections 2015: Nová verzia softvéru BroadCloud spoločnostiam umožní prechod z PBX na cloudové UC

Zadavatel: Marketwired, LP. | 4.11.2015

Hosťovská platforma pre zjednotené komunikácie poskytované v jednom balíku ako služba (UCaaS), ktorú spravuje spoločnosť BroadCloud, skracuje čas uvádzania na trh a čas na nové výnosy poskytovateľov služieb.

PHOENIX, AZ--(Marketwired / Pressweb– 26. október 2015) – Spoločnosť BroadSoft, Inc. (NASDAQ: BSFT) dnes oznámila o novej verzii softvéru BroadCloud®, ktorá bude dostupná v novembri 2015 a poskytne celkové možnosti zjednotených komunikácií UC-One® a služby SIP Trunk platformy BroadCloud. Taktiež bude zahŕňať rozšírenie služieb záruky, nové možnosti terminálového zariadenia spoločností AudioCodes, Polycom a Yealink, ako aj riešenie UC-One Hospitality. Táto verzia rozšíri trhové pokrytie platformy BroadCloud z riešenia hosťovacej služby SMB pobočkových ústrední (PBX) na riešenie hosťovacej služby zjednotených komunikácií (UC), ktorá dokáže zabezpečiť aj veľké spoločnosti.

Nová verzia platformy BroadCloud je len jednou z viacerých správ, ktoré spoločnosť zverejnila a predviedla na konferencii BroadSoft Connections 2015. Táto udalosť spoločnosti BroadSoft je každoročná globálna konferencia používateľov, ktorá patrí medzi tie najväčšie svojho druhu v tomto odvetví. Uskutoční sa 25. – 28. októbra 2015 v meste Phoenix v Arizone. Spoločnosť BroadSoft® tiež informovala o projekte Tempo – novej iniciatíve založenej na ponuke UC-One spoločnosti BroadSoft – ktorý sa stane hnacou silou budúceho obchodovania ako malých, tak aj veľkých spoločností, a oznámila, že projekt už teraz prekročil 12 miliónov cloudových zriadených liniek zjednotených komunikácií celosvetovo.

Nová verzia softvéru BroadCloud
Platforma BroadCloud je spravovaná služba, ktorá poskytovateľom služieb umožňuje rýchlejšie uvádzanie zjednotených komunikácií na trh. Veríme, že táto nová verzia poskytovateľom služieb ponúkne rozšírené ziskové možnosti a konkurenčné odlíšenie ako pre malé, tak aj pre veľké spoločnosti. Verzia bude zahŕňať:

  • Rozšírenie funkcie UC-One platformy BroadCloud – Poskytovateľov služieb vybaví najnovším softvérom, ktorý ponúka široký okruh komunikačných služieb v reálnom čase, napríklad okamžité posielanie správ (IM), stav používateľa, hlasové a video hovory, konferenčné hovory, zdieľanie súborov, vzdialený prístup k počítaču vrátane viacstranového HD zvuku a videa v prehliadačoch, integráciu obchodných aplikácií (napríklad integrácia s programom Microsoft Lync) a účasť externej návštevnosti prostredníctvom rozhrania WebRTC.
  • Cloudová služba SIP Trunk – Poskytovateľom služieb umožňuje poskytovanie hosťovských služieb SIP Trunk s aktivovanou zjednotenou komunikáciou pre všetky druhy spoločností, znižovanie nákladov na sieť, zvyšovanie odolnosti a podporu plynulého priebehu migrácií PBX pre spoločnosti s viacerými pracoviskami a pre veľké spoločnosti. Spoločnosť BroadSoft tiež oznámila o podpore radičov SBC a brány typu Mediant 500 spoločnosti AudioCodes.
  • SIP telefóny, klienti a katalóg rozšírení – Priestor na pridávanie rozšírení spoločností AudioCodes, Polycom a Yealink na posilnenie možností zákazníckych zariadení a konkurencieschopnosti poskytovateľov služieb.
  • Zlepšenia spravovania pre poskytovateľov služieb – Zahŕňa samoobslužné portály pre koncových používateľov, zlepšenia služieb záruky pre spravovanie siete a administratívne zlepšenia použiteľnosti.
  • Schopnosť zaobstarávania predajcov pre poskytovateľov služieb – Rozšírené na zvýšenú efektívnosť vďaka novému ovládaniu spravovania hierarchií, viacúrovňových značiek, cien a procesov.
  • Riešenie UC-One Hospitality – Poskytuje funkcie hosťovskej miestnosti, hotelového personálu a integráciu systému správy nehnuteľnosti na zjednotenej platforme BroadCloud pre viaceré nehnuteľnosti, čím poskytovateľom služieb umožňuje podporovať rýchly prechod odvetvia na cloudové UC.

„Spoločnosť BroadSoft podporuje 26 z 30 najlepších globálnych poskytovateľov služieb, čo dokazuje našu úspešnosť a trhové prvenstvo,“ vyjadril sa Michael Tessler, výkonný riaditeľ spoločnosti BroadSoft. „Nové služby zjednotených komunikácií platformy BroadCloud predstavujú neustály vývin platformy od hosťovacej služby PBX pre malé spoločnosti až k riešeniu hosťovacej služby UC, ktorá splní potreby malých, stredných a veľkých spoločností.“

Platforma BroadCloud poskytovateľom služieb ponúka spravovanú koncovú platformu, ktorá podporuje celý životný cyklus obchodných zákazníkov – od počiatočnej cenovej ponuky cez spustenie služby až po podporu postupov. Platforma BroadCloud môže prostredníctvom správy koncového zákazníckeho predaja a procesu implementácie služieb výrazne znížiť vnútropodnikové investície poskytovateľov služieb do vývoja a infraštruktúry. Platforma BroadCloud predstavuje neoznačený typ základnej služby, ktorú poskytovatelia služieb označia vlastnou značkou, uvedú na trh a predávajú zákazníkom, čím si so zákazníkmi udržujú vzťah bez straty prispôsobivosti. Poskytovatelia služieb plne kontrolujú ceny, značenie a systémové portály, vďaka čomu môžu prispôsobiť riešenia a zákaznícke skúsenosti podľa požiadaviek cieľových trhov.

Ďalšie aktuality z konferencie BroadSoft Connections získate na webovej stránke konferencie a aktuality spoločnosti získate prostredníctvom účtu spoločnosti na sieti Twitter.

Vyhlásenia zamerané do budúcnosti

Táto tlačová správa obsahuje vyhlásenia zamerané do budúcnosti v zmysle Zákona o reforme súdnych sporov v oblasti súkromných cenných papierov z roku 1995. Tieto vyhlásenia zamerané do budúcnosti možno rozpoznať na základe používania termínov a fráz ako „bude“, „môže“, „umožní“ alebo inými podobnými termínmi a frázami.. Okrem iného môžu obsahovať aj vyhlásenia týkajúce sa výhod novej verzie softvéru BroadCloud. Výsledky udalostí opísaných v týchto vyhláseniach zameraných do budúcnosti budú závisieť od známych a neznámych rizík, nejasností aj iných faktorov, ktoré môžu spôsobiť to, že naše aktuálne výsledky sa budú výrazne líšiť od výsledkov uvedených v našich vyhláseniach zameraných do budúcnosti, pričom tieto rozdiely môžu zahŕňať napríklad finančné alebo iné výhody pre spoločnosť BroadSoft vyplývajúce z používania najnovšej verzie softvéru spoločnosti BroadSoft zákazníkmi poskytovateľov služieb, ako aj faktorov uvedených v časti „Rizikové faktory“ Formulára 10-K spoločnosti BroadSoft na rok končiaci 31. decembrom 2014, ktorý dňa 25. februára 2015 zaregistrovala Komisia pre výmenné operácie a cenné papiere (SEC), a v iných dokumentoch zaregistrovaných prostredníctvom SEC. Všetky informácie v tejto tlačovej správe sú aktuálne k 26. októbru 2015. Ak to nie je právne stanovené, spoločnosť BroadSoft nie je povinná zo žiadnych dôvodov verejne aktualizovať žiadne tu uvedené vyhlásenie zamerané do budúcnosti tak, aby toto vyhlásenie prispôsobila konkrétnym výsledkom alebo zmenám očakávaní.

O spoločnosti BroadSoft:
Spoločnosť BroadSoft je popredný poskytovateľ cloudových softvérov a služieb, ktoré umožňujú poskytovateľom mobilných sietí, pevných sietí a káblových služieb ponúkať unifikované komunikácie prostredníctvom internetového protokolu. Základná komunikačná platforma spoločnosti umožňuje sprostredkovanie širokého okruhu firemných a spotrebiteľských hovorov, správ a spojených komunikačných služieb, vrátane pobočkovej telefónnej ústredne, video hovorov, textových správ a konvergovaných služieb mobilných a pevných sietí. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.BroadSoft.com.

Mediálne kontakty:

Brian Lustig
PR zo spoločnosti Bluetext pre spoločnosť BroadSoft USA
+1 301.775.6203
brian@bluetext.com

Vzťahy s investormi:

John Kiang, CFA
spoločnosť BroadSoft, Inc.
+1 240.720.0625
jkiang@broadsoft.com

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Marketwired, LP.

13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Kontaktní osoba: Marketwired Client Services
cs@marketwired.com
About MarketwiredMarketwired advances the way the world communicates. Serving more than 11,000 clients worldwide through 20 offices on four continents, Marketwired is a dominant distributor of company news releases and other communications. Marketwired electronically delivers global news and... vice ›
Marketwired
13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Spojené státy
cs@marketwired.com