Vyjádření PVK k tiskové zprávě iniciativy Otrávení Pražané

Zadavatel: VHS ČR | 3.8.2015 | Průmysl, energetika

Praha (Pressweb) - Iniciativa Otrávení Pražané vedená advokátem Davidem Bascherim přišla po přečtení Souhrnné vyšetřovací zprávy k hygienické závadě pitné vody v Dejvicích se lživým nařčením, že společnost PVK, a.s., porušila zákonné normy tím, že uvedla do provozu kontaminovaný řad dříve, než byly známy výsledky mikrobiologických rozborů. Tato informace je zcela nepravdivá.

Časový sled událostí jsme vysvětlovali několikrát a informaci, kterou iniciativa Otrávení Pražané nyní objevně rozesílá médiím, jsme opakovaně dříve komentovali. Vyhláška č.  252/2004 Sb. provádějící zákon o Ochraně veřejného zdraví ukládá provést kontrolní odběr vzorku pitné vody po provedené opravě vodovodu. V souladu s Vyhláškou a dalšími platnými normami a postupy byl po provedení řádného proplachu vodovodního řadu na místě odebrán 22. května vzorek vody a okamžitě byla provedena chemická a senzorická analýza, které byly zcela vyhovující. Vzorky byly následně odeslány na mikrobiologické rozbory. Minimální doba trvání těchto rozborů je vzhledem k nutnosti kultivace 48 hodin. Není možné při zprovozňování řadů čekat na tyto výsledky, neboť by se neúměrně prodloužila doba přerušení dodávky vody odběratelům. To nevyžaduje ani žádná zákonná norma či předpis. Na kompletní výsledky analýz se čeká pouze v případě, kdy existuje riziko kontaminace vodovodního řadu. Takové riziko v případě Dejvice nebylo, protože veškeré zásahy na řadu probíhaly ve zcela suchém prostředí bez možnosti vniknutí cizích látek do řadu.

Kontaminaci řadu způsobilo zásadní pochybení při jeho výstavbě, neboť řad byl v rozporu s platnými normami položen pod kanalizační řad, aniž o tom byl pořízen záznam v projektu nebo dobových podkladech. Pokud by nedošlo k tomuto zásadnímu pochybení, ke kontaminaci by nemohlo dojít. Souhrnná vyšetřovací zpráva nezávislých odborníků naopak jasně konstatuje, že při uvádění vodovodního řadu do provozu nedošlo ze strany společnosti PVK k porušení platných zákonných norem a postupů.

Společnost PVK se staví odpovědně k požadavkům poškozených spotřebitelů na odškodnění. Celkem bylo již na odškodném vyplaceno 28 milionů Kč pro 5 600 odběratelů.  Uvědomujeme si svoji společenskou odpovědnost, přestože jsme kontaminaci pitné vody nezpůsobili, ani jí nemohli zabránit.

ing. Petr Mrkos
generální ředitel PVK, a. s.

Region: Praha

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

VHS ČR

Konšelská 2
180 00 Praha
Kontaktní osoba: Lukáš Bláha
media guru
Obrázek uživatele VHS ČR
Máte problémy s pitnou vodou, kvalitou vody v bazénech nebo s likvidací vody odpadní? Žádné mít nebudete, pokud se obrátíte na naši firmu, která vám poskytne komplexní servis a zařízení pro veškerou péči o vodu. Provedeme základní  i podrobné rozbor vody, doporučíme a... vice ›
Vodohospodářské služby ČR
Konšelská 2
180 00 Praha
Česká republika
recepce@vhs-cr.cz
Tel: +420 211 222 677