Právní služby v oblasti smluvního práva

Zadavatel: Profispolečnosti.cz s.r.o. | 3.4.2017 | Finance, ekonomika

Praha (Pressweb) - Každá smlouva je právní dokument upravující práva a povinnosti dvou nebo i více smluvních stran v určité konkrétní situaci. Uzavření smlouvy je právní úkon. Každá smluvní strana má pochopitelně zájem uzavřít smlouvu tak, aby jí přinesla co největší prospěch.

Samotná znalost povahy předmětu smlouvy však k uzavření smlouvy nestačí, ať už jde o nákup věci nebo služby, nájem nebo pronájem nemovitosti nebo o smlouvu o vykonání nějaké práce.

Jak už bylo výše uvedeno, uzavření jakékoli smlouvy je právní úkon, každá smlouvy musí splňovat jisté právní náležitosti. Nepřesně formulovaná smlouva může některé ze smluvních stran v budoucnosti přinést komplikace nebo i finanční ztráty, které nemusely nastat, kdyby se smluvní strany poradily s právníkem, který by veškeré náležitosti smlouvy ohlídal po právní stránce.

Bezchybné, úplné a pro obě strany korektní znění smluv je obvykle zárukou, že v budoucnosti nenastane situace, v níž by byla poškozena některá ze smluvních stran.

K tomu, aby Vaše smlouvy byly pro Vás co nejvýhodnější a nedávaly protistraně příležitost, aby v budoucnosti využila znění smlouvy proti Vám, lze doporučit již při uzavírání smlouvy využití služeb renomované právní poradny. Není radno podcenit právní stránku smlouvy, vždy je důležité formulovat smlouvu zcela korektně a v souladu se zákonem.

Advokátní kancelář Maur Legal s.r.o. je přední českou advokátní kanceláří, která se specializuje na smluvní právo, zejména na smlouvy týkající se práva nemovitostí. Postará se o přípravu, připomínkování i změny smluv o převodech nemovitostí, především o kupní, darovací, zástavní smlouvy nebo o smlouvy týkající se věcného břemene. Zpracuje také nájemní nebo podnájemní smlouvy i jejich ukončení. Také zakladatelé bytových družstev a společenství vlastníků jednotek se mohou s důvěrou obrátit na Maur Legal s.r.o., získají zde odbornou podporu včetně přípravy stanov, prohlášení vlastníka budovy a jeho zpracování. Maur Legal poradí také se smlouvami o převodu bytu do vlastnictví člena družstva a zařídí i vklad, záznam či poznámku do katastru nemovitostí.

Tyto i další typy smluv spolehlivě ošetří pražská advokátní kancelář Maur Legal s.r.o.

Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Profispolečnosti.cz s.r.o.
Dělnická 12
170 00 Praha 7
Česká republika
info@profispolecnosti.cz
Tel: +420 775 387 744