Pokoutní porcovnu drůbeže odhalili veterinární inspektoři v Praze

Zadavatel: Státní veterinární správa | 1.4.2014 | Potraviny, tabák

Praha (Pressweb) - Městská veterinární správa v Praze v těchto dnech odhalila a uzavřela neregistrovaný, tj. nelegální obchod a neregistrovanou, tj. nelegální porcovnu drůbeže.

Veterinární inspektoři Městské veterinární správy v Praze zjistili při veterinární kontrole, za asistence Policie ČR, v provozovně podnikatele (právnické osoby), že obchoduje s drůbežím masem a dalšími živočišnými produkty z jiného členského státu Evropské unie (Polska), aniž by předtím požádal místně příslušnou Městskou veterinární správu v Praze o registraci, a to zejména podle § 28 odst. 4 veterinárního zákona (jako obchodník se zvířaty a živočišnými produkty). Kontrolou bylo dále zjištěno, že s živočišnými produkty poté nakládá v prostorách, které nejsou veterinární správou schváleny a registrovány.

Živočišné produkty byly distribuovány do maloobchodních a stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy. Při kontrole byly také zjištěny nesrovnalosti v dokladech provázejících zásilky živočišných produktů.

Městská veterinární správa v Praze proto zahájila s podnikatelem správní řízení ve věci uložení pokuty za několik správních deliktů a zároveň vydala předběžné opatření, kterým podnikateli nařídila, aby se zdržel nakládání s živočišnými produkty. Nyní probíhá správní řízení za účelem uložení pokuty. Za spáchané správní delikty může být uložena pokuta v řádu statisíců korun.

Nejen na základě tohoto posledního zjištěného případu je zřejmé, že činnost takovéto „firmy“ i dalších podnikatelských subjektů, které obchodují s živočišnými produkty pocházejícími z členských států EU (anebo dovezených ze třetích zemí), musí být pod zvýšeným veterinárním dozorem orgánů státního veterinárního dozoru, v tomto případě Městské veterinární správy v Praze.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Region: Praha

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Státní veterinární správa

Slezská 100/7
Praha 2
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí
mluvci@svscr.cz
+420 227 010 219
Obrázek uživatele SVS ČR
Státní veterinární správa České republiky (SVS ČR) je organizací, která ze zákona vykonává dozor nad zdravím zvířat, nad tím, aby nebyla týrána, nad zdravotní nezávadností potravin živičišného původu, nad ochranou našeho území před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů. Přímo i... vice ›
Státní veterinární správa
Slezská 100/7
Praha 2
Česká republika
podatelna@svscr.cz
Tel: +420 27 010 142