Úspory provozních nákladů jsou druhým nejperspektivnějším zdrojem investic, ukázal průzkum mezi evropskými firmami

Zadavatel: e.vox, spol. s r. o. | 3.3.2016 | Finance, ekonomika

Praha (Pressweb) - 3. 3. 2016: Téměř třetina firem chce financovat svůj další rozvoj ze zdrojů vytvořených úsporou nákladů. Vyplývá to z nejnovější evropské studie Expense Reduction Analysts zaměřené na příležitosti vyplývající z digitalizace obchodu a služeb, což je trend označovaný jako Industry 4.0.

Nejčastějším zdrojem budoucího rozvoje firem zůstává vlastní zisk (34 %), úspory představují hned druhý zdroj investic (31 %). Poskytovatelé finančních služeb jsou teprve na třetím (bankovní půjčky 14 %) a čtvrtém (leasing 7 %) místě úvah firemního managementu o zdrojích financování rozvoje.

„Firmy i organizace utrácejí miliardy ročně za běžné provozní výdaje. Víme, že téměř všechny přeplácí své dodavatele. Protože provozní náklady jsou jedny z nejhůře řiditelných, představují jednu z největších hrozeb pro jejich dlouhodobé přežití a ziskovost. Současně tak ale představují velkou rezervu pro další firemní rozvoj,“ komentuje zjištění průzkumu Jiří Rybár, řídící partner české pobočky Expense Reduction Analysts, která se zajišťováním úspor ve firmách zabývá.

Trend budoucí digitalizace byznysu se už několik let označuje jako Industry 4.0. Jako srozumitelný koncept podnikání jej vnímá 46 % respondentů, 82 % dotázaných však souhlasí s tím, že digitalizace změní nikoli jenom samotný produkt, ale všechny oblasti, kterými se podniky zabývají. Největší očekávání do nového trendu vkládají maloobchodníci a výrobci spotřebního zboží: v tomto segmentu od digitalizace očekává změny k lepšímu 92 % firem.

Studie Vize pro budoucnost: Jste připraveni na Industry 4.0? se zúčastnilo 302 evropských společností, v 63 % odpovídali představitelé vrcholového vedení.

V České republice má být v březnu 2016 hotový strategický dokument Národní iniciativa Průmysl 4.0, který připravuje tým odborníků pod vedením profesora Vladimíra Maříka, mimo jiného předsedy Výzkumné rady Technologické agentury ČR.

::

Expense Reduction Analysts (ERA) je mezinárodní síť více než 700 odborných poradců, kteří se specializují na pomoc zejména malým a středním podnikům při zvyšování zisku snížením nepřímých provozních nákladů. Vznikla v roce 1992, působí již ve více než 30 zemích a má za sebou na 14 000 úspěšných projektů na snížení nákladů. Česká pobočka funguje od roku 2011. Více informací najdete na www.expensereduction.com.

Region: Evropa

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

e.vox, spol. s r. o.

Slavíkova 3
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Kontaktní osoba: Zdeněk Fekar
mediální poradce
zdenek@evox.space
+420 775 599 024
Obrázek uživatele e.vox
Poskytujeme služby v oboru marketingových komunikací, zejména poradenství v oblasti public relations. Tiskové zprávy, letáky, inzeráty, komunikace se zákazníky, video nebo prezentace na facebooku a jiných sociálních médiích? Cokoli potřebujete, neváhejte a ozvěte se.
e.vox, spol. s r. o.
Slavíkova 3
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Česká republika
flotila@evox.space
Tel: +420 775 599 024