Nedostatky u příslušenství k sádrokartonu

Zadavatel: Česká obchodní inspekce | 3.2.2014 | Stavebnictví

Praha (Pressweb) - V roce 2013 probíhaly kontroly specializované na sádrokartonové desky a příslušenství, tj. konstrukční, spojovací a upevňovací prvky, kovové lišty, spárovací materiály a sádrová lepidla. Inspektoři oddělení technické kontroly ČOI zkontrolovali u 7 výrobců a 24 distributorů celkem 77 druhů výrobků používaných pro montáž sádrokartonových desek a nedostatky zjistili u 53 z nich.

Tyto nedostatky u montážních prvků a dalšího příslušenství k sádrokartonům mohou v tržní síti ztížit spotřebitelům výběr výrobku a zapříčinit jak nesprávný výběr, tak i nesprávné použití výrobku ve stavbě.

Celý článek | původní zdroj:
Témata: ČOI, příslušenství k sádrokartonu | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 15
110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Oddělení pro komunikaci a styk s veřejností ČOI
mluvci@coi.cz
+420 296 366 233
+420 731 553 683
Obrázek uživatele ČOI
ČOI kontroluje a dozoruje prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.
Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektorát
Štěpánská 15
110 00 Praha 1
Česká republika
info@coi.cz
Fax: +420 296 366 236
Tel: +420 296 366 360