Nadace DRFG Davida Rusňáka již šestým rokem pomáhá lidem v nouzi

Zadavatel: Seokonzult.cz | 2.10.2022 | Média, marketing
DRFG

V období blahobytu by se nemělo zapomínat na ty, kteří se ocitli v tísni a potřebují lidskou pomoc, neboť lidé v DRFG věří, že někteří z nás mají z objektivních příčin svoji cestu k životnímu štěstí spletitější než jiní. Právě proto David Rusňák a jeho investiční skupina DRFG založila Nadaci. Ta podporuje již 6 let řadu sociálních, kulturních a sportovních projektů.

„Podnikání není jen tvrdý byznys, má svoji lidskou stránku a širší společenský rozměr. Přišel čas, abychom naše rozmanité podpůrné aktivity sjednotili, a proto jsme založili Nadaci DRFG,“ dodává zakladatel David Rusňák.

Nejlépe se podává pomocná ruka tam, kde to dobře znáte

Investiční skupina DRFG, pocházející z Moravy, si plně uvědomuje slavnou minulost, tradici a obrovský potenciál pro budoucnost tohoto regionu. Proto nejvýraznější směr podpory a rozvoje putuje právě na oblast Moravy.

Největší podpora je směřována na:

 • mladé dospělé z dětských domovů: aby díky mentorům zvládli přechod do běžného života,
 • lidi s hendikepem, pro sociálně znevýhodněné a nemocné: aby se zlepšila jejich kvalita života a možnosti,
 • dobrovolníky a pečující: aby se lépe ocenila jejich záslužná práce a dosáhli vyšší úrovně služeb,
 • charitativní organizace zřizované církvemi: aby v duchu svého poslání pomáhaly nejpotřebnějším,
 • občanské iniciativy: aby se díky kulturním a vzdělávacím projektům zlepšovala atmosféra ve společnosti, ochrana památek a prestiž Česka v zahraničí.

Podpora v roce 2022:

 1. Organizace PřesHranice – Nadace podpořila tuto organizaci v jejím úsilí při poskytování humanitární pomoci v souvislosti s válkou na Ukrajině částkou 50 000 Kč. Primárně zajišťují transport ukrajinských uprchlíků a následné umisťování lidí do rodin.
 2. Farní sbor Českobratrské církve evangelické – Nadace věnovala částku 50 000 Kč na humanitární pomoc směřující k lidem postiženým válkou na Ukrajině.
 3. Diakonie českobratrské církve evangelické – Nadace tuto organizaci dlouhodobě podporuje, v roce 2022 poskytla částku 360 000 Kč.

V roce 2021 Nadace DRFG podpořila tyto projekty:

 1. Krabice od bot 2021 – pro děti v nouzi – dar 300 000 Kč.
 2. Integrovaná střední škola Hodonín – na vzniklé škody způsobené tornádem – dar 50 000 Kč.
 3. Domov Horizont Kyjov – pro osoby se zdravotním postižením – dar 100 000 Kč.
 4. Národohospodářská fakulta VŠE v Praze – soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie – dar 80 000 Kč.
 5. Diakonie ČE – středisko humanitární a rozvojové spolupráce, na prostředky v rámci likvidace škod způsobené tornádem – dar 200 000 Kč.
 6. Víly pro děti, nadační fond – dar 20 000 Kč.
 7. Charita Uherské Hradiště – dar 35 862 Kč.
 8. Individuální podpora na rekonstrukci po tornádu – dar 750 000 Kč, podpora pro handicapované či děti v tísni v součtu 61 006 Kč.

 

 

Autor: Michal Pecka

Témata: DRFG | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Seokonzult.cz

Bruzovská 1840
738 01 Frýdek-Místek
SEO Specialista Tomáš Stýskala již od roku 2009 poskytuje služby optimalizace webových stránek, linkbuildingu a PR.
Tomáš Stýskala
Bruzovská 1840
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika
info@seokonzult.cz