Ochranné pracovní prostředky: Na co mají zaměstnanci nárok?

Zadavatel: Seokonzult.cz | 30.9.2021 | Průmysl, energetika
Ochranné pracovní prostředky

O tom, že osobní ochranné pracovní prostředky jsou v některých zaměstnáních nepostradatelné, není pochyb. Pro zaměstnance však občas může být problém určit, na co vlastně mají nárok, a jak se zachovat v případě, že jim zaměstnavatel potřebné pomůcky neposkytne. Na co by si tedy obě zúčastněné strany měly dát pozor, aby poskytování a užívání ochranných pracovních prostředků bylo v souladu se zákonem?

Má-li zaměstnanec na OOPP nárok, musí mu být poskytnuty bezplatně

V první řadě je třeba zmínit, že povinnost poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky není možné nahrazovat finančním plněním. V žádném případě by se tedy nemělo stát, že zaměstnavatel na nákup přilby, ochrany sluchu nebo očí poskytne finance a pořízení těchto pomůcek nechá na zaměstnanci. Není také možné, aby zaměstnavatel požadoval, aby si zaměstnanec ochranné pracovní prostředky zaplatil sám. Přípustná není ani žádná forma „pronájmu“ tohoto vybavení zaměstnancům. Zkrátka a dobře, pokud má zaměstnanec na osobní ochranné pracovní prostředky nárok, zaměstnavatel je musí poskytnout bezplatně.

Co je OOPP a co už do této kategorie nespadá?

Kdy je nutné, aby zaměstnavatel tento typ vybavení pro zaměstnance zajistil, a jak přesně mají ochranné pracovní prostředky vypadat, popisuje nařízení vlády č. 495/2001 Sb. To stanovuje, že OOPP musí zaměstnavatel zajistit při činnostech, kde není možné odstranit nebo dostatečně omezit pracovní rizika a dále rozepisuje i konkrétní povolání, která mají na dané ochranné pomůcky nárok. Osobní ochranné pracovní prostředky musí odpovídat nejen podmínkám na pracovišti, ale také fyzickým a ergonomickým potřebám zaměstnanců a jejich zdravotnímu stavu.

Ne vše, co by se mohlo jevit jako osobní ochranný prostředek, však do této kategorie spadá. Zatímco helmy, rukavice, ochrana očí, ochranné štíty nebo výstroj zamezující pádům z výšek patří mezi typické zástupce OOPP, běžné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně před danými riziky, už do této kategorie nepatří. Mezi ochranné osobní pracovní prostředky nespadá ani sportovní vybavení, prostředky pro sebeobranu či zastrašovací prostředky.

Na závěr rozhodně nesmí chybět informace, že povinností zaměstnavatele je OOPP v konkrétních situacích nejen poskytnout, ale také se postarat o financování jejich údržby. To však platí jen pro náklady na běžnou údržbu. Pokud pracovník pomůcky zničí vlastní vinou, náklady na opravu či vyčištění by měl uhradit on.

 

 
Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Seokonzult.cz

Bruzovská 1840
738 01 Frýdek-Místek
SEO Specialista Tomáš Stýskala již od roku 2009 poskytuje služby optimalizace webových stránek, linkbuildingu a PR.
Tomáš Stýskala
Bruzovská 1840
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika
info@seokonzult.cz