Pracovníci z Ukrajiny mají díky projektu možnost získat u nás stálé zaměstnání

Zadavatel: MediaUp Agency s.r.o. | 30.7.2019 | Kariéra, vzdělávání

V České republice je již delší dobu nedostatek zaměstnanců. Už dávno tedy neplatí, že by práce bylo málo a lidí nadbytek, je to totiž spíše naopak. Práce je hodně a pracovníků na mnoha místech doslova jako šafránu, proto se vůbec nelze divit skutečnosti, že celá řada firem pociťuje jejich nedostatek. Nedostatek pracujících lidí může mít negativní vliv nejen na samotný chod firmy, ale především se může odrazit na jejím výdělku.

Projekt Režim Ukrajina

Slyšeli jste již někdy o projektu známém jako projekt Režim Ukrajina? V rámci tohoto projektu mají ukrajinští, kteří mají dostatečnou kvalifikaci, možnost získat stálé zaměstnání v naší republice. Jelikož by pro ně hledání pracovního místa tzv. na vlastní triko mohlo být hodně složité a nemuselo by se jim vůbec podařit práci získat, dává jim projekt daleko větší šance, že se uplatí v oboru, kterému rozumí a ve kterém jsou kvalifikováni.

Jak to funguje?

Personální agentura vede podniky i zaměstnavatele celým procesem získávání pracovníků z Ukrajiny. Pracovníci tak získávají stálý pracovní poměr, přičemž z této spolupráce vždy těží obě strany – a to jak pracovník, tak i jeho zaměstnavatel. Pracovník získá práci, zaměstnavatel pracovníka a spokojeni jsou oba.

Projekt napříč celou republikou

Projekt Režim Ukrajina je celorepublikový a společnost polysearch.cz se na něm podílí ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem vnitra a Hospodářskou komorou České republiky. V projektu je tak zapojeno mnoho lidí, díky čemuž se dosahuje těch nejlepších výsledků, přičemž jsou dodrženy všechny potřebné podmínky a postupy. Pakliže se firma, podnik nebo zaměstnavatel chtějí do projektu zařadit, musí splnit tři základní podmínky: obchodovat minimálně 2 roky, mít alespoň 6 zaměstnanců a prokázat bezdlužnost vůči ČSSZ a FÚ.

Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

MediaUp Agency s.r.o.

U Pramenu 2484
440 01 Louny
Kontaktní osoba: Bc. Petra Houdová
info@mediaup.cz
+420 703 355 822
Jsme digitální agentura nabízející full-service pro Váš business na internetu. Specializujeme se na SEO optimalizace, PR, PPC a Social marketing.
MediaUp Agency s.r.o.
U Pramenu 2484
440 01 Louny
Česká republika
info@mediaup.cz
Tel: +420 737 393 667