Světový den plicní hypertenze

Zadavatel: BON Media, s.r.o. | 30.4.2014 | Zdraví

Praha (Pressweb) - Již podruhé se Česká republika zapojila do osvětové kampaně v rámci akce Světový den plicní hypertenze. V sobotu 26. dubna byl pro veřejnost rozbalen informační stan s fitness koutkem přímo před Pražským hradem na Hradčanském náměstí. Smyslem akce je informovat širokou veřejnost o existenci této vzácné choroby, ale také setkání pacientů zasažené touto nemocí. Symbolem akce je modré lízátko ve tvaru rtů, a to protože právě zmodralé rty jsou příznakem této choroby.

Celosvětový den Plicní hypertenze je oficiálně 5. května, ale osvětové akce po celém světě probíhají již na přelomu dubna a května. Česká republika není výjimkou, a proto se setkání konalo již o tomto víkendu. Oficiální program začal v deset hodin dopoledne, kdy moderátorka zvala kolemjdoucí k návštěvě „sportoviště“, kde již na dobrovolníky čekaly trenérky s píšťalkami, ale také lékař a zástupci Sdružení pacientů s plicní hypertenzí. Heslo akce zní „Get breathless for PH“, volně přeloženo jako: „Daruj dech pro plicní hypertenzi“, který přítomní symbolicky darovali právě „zadýcháním se“ na sportovišti. Kdo chtěl, mohl si nechat změřit procentuální zásobení krve kyslíkem, a to před fyzickou námahou, ale především po zadýchání na některém z připravených fitness strojů, jako jsou orbitrek, rotoped, stepper nebo švihadlo. O vzácnosti choroby hovoří fakt, že během celého dne nebyly u žádného absolventa fitness programu zjištěny hodnoty špatného okysličování krve, které by naznačovaly riziko choroby.

„Tyto osvětové akce jsou důležité především z důvodu informovanosti, že takováto nemoc existuje, a že i když lidé zasažení touto nemocí musí značně změnit svůj život, neznamená to, že je to vyřazuje ze společenského života. Naopak, pacienti potřebují podporu svého okolí,“ uvádí Kateřina Nováková, předsedkyně Sdružení pacientů s plicní hypertenzí. 

Také děti se zapojily do celodenního programu, a to skákáním na fitness míčích anebo nafukováním balonků v barvách organizace zaštiťující celý osvětový den. Vzhledem k lokalitě akce se zúčastnilo akce mnoho zahraničních návštěvníků, pro které byl pohled z rotopedu nebo orbitreku jistě nezapomenutelný zážitek. Partnery osvětového dne jsou farmaceutické firmy Actelion a Bayer.

 

O plicní hypertenzi

Plicní hypertenze (PH) je progresivní, potenciálně smrtelné onemocnění, postihující plicní cévy a srdce.   Podstatou choroby je vysoký krevní tlak v plicních cévách. Existuje řada typů PH. Nejčastěji se však projevují podobně – postupně se zhoršující výkonností, dušností a únavností. Plicní arteriální hypertenze (PAH) je relativně vzácnou formou PH. Postihuje maximálně několik desítek pacientů z milionu. Mortalitou může PAH předčít i některé druhy onkologických onemocnění – včetně nádoru prsu a tlustého střeva. Příznaky PAH (nevýkonnost, dušnost, únavnost) většinou rychle progredují a bez léčby zakrátko pacienta invalidizují.  

Témata: zdraví, plicní hypertneze, světový den, nemoc, prevence, Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, Bayer, Actelion | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

BON Media, s.r.o.

Sokolovská 55/81
186 00 Praha 8
Obrázek uživatele BON Media
Komunikačně kreativní agentura s velkými nápady.
BON Media, s.r.o.
Sokolovská 55/81
186 00 Praha 8
Česká republika
info@bonmedia.cz
Tel: +420 731 155 047