TÜV SÜD Czech nově disponuje akreditovaným certifikačním orgánem pro certifikace bezpečnosti potravin podle norem IFS (International Featured Standards)

Zadavatel: TÜV SÜD Czech | 30.1.2015 | Potraviny, tabák

Praha (Pressweb) - Společnost TÜV SÜD Czech ve spolupráci s Německým národním akreditačním orgánem Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) úspěšně dokončila akreditační proces Certifikačního orgánu pro bezpečnost potravin podle standardů IFS Food a IFS Logistics a udělila první dva certifikáty společnostem MADE GROUP, a.s. a Gornicky, s.r.o.

Akreditace byla TÜV SÜD Czech udělena na základě posouzení shody nového certifikačního orgánu s požadavky normy ISO/IEC 17065:2012, která se vztahuje na certifikační orgány výrobků a procesů, a s požadavky na proces certifikace, které definuje vlastník IFS standardů IFS Management GmbH.

Certifikace podle požadavků standardů IFS je v současné době vyžadována některými maloobchodními řetězci a dalšími odběrateli k prokázání zavedeného a funkčního systému řízení bezpečnosti potravin u jejich výrobců nebo distributorů. V rámci procesu certifikace jsou certifikačním orgánem posuzovány postupy implementované výrobcem (distributorem) potravin, které souvisejí s analýzou nebezpečí a systémem kritických kontrolních bodů (HACCP) a správnou výrobní a hygienickou praxí.

„Naše společnost zareagovala na poptávku ze strany českých firem, které mají zájem splnit požadavky standardů IFS a zároveň chtějí spolupracovat s flexibilním lokálním partnerem. Pro získání vlastní akreditace v České republice jsme se rozhodli právě z důvodu zvýšení efektivity certifikačního procesu a přiblížení se našim zákazníkům, kterým chceme poskytovat služby s vysokou přidanou hodnotou a v potřebných termínech“, uvedl Milan Kroutil, Ředitel divize Product Service.
První certifikáty byly uděleny společnostem MADE GROUP, a.s. (certifikát IFS Food) a Gornicky, s.r.o. (certifikát IFS Logistics). „Certifikace IFS je pro nás nejen podmínkou pro to, abychom mohli dodávat zboží našim obchodním partnerům, ale je pro nás důležitá i kvůli nezávislému pohledu auditora, který nám pomáhá odhalovat slabá místa ve výrobě“ uvádí Marek Novotný, předseda představenstva MADE GROUP, a.s. Leoš Gornický, jednatel Gornicky, s.r.o. dodává „navíc jsme nuceni držet krok s vývojem požadavků ve standardu IFS a to nám pomáhá k dalšímu zlepšování procesů ve firmě.“

Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

TÜV SÜD Czech

Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
Kontaktní osoba: Štefánia Recskyová
PR & Marketing Manager
stefania.recskyova@tuv-sud.cz
+ 420 239 046 807
Obrázek uživatele TÜV SÜD
Jsme vedoucí společností v oblastech inspekce, certifikace a testování systému, procesů, výrobků a služeb. Rozsah našich aktivit zahrnuje také konzultační, schvalovací, expertní činnosti a vzdělávání ve všech odvětvích průmyslu a služeb.
TÜV SÜD Czech s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
Česká republika
info@tuv-sud.cz
Tel: +420 239 046 800