Tržnici jsme udělali přesně podle požadavků města. Nyní nás za ni neprávem kritizují!

Zadavatel: BON Media, s.r.o. | 30.1.2014 | Služby
OD Labe

Praha (Pressweb) - Společnost 7. obchodní, a.s., jako majitel OD Labe, se ohradila proti kritice stánků OD Labe a event. plánu je zrušit. Tyto stánky byly řešené přesně dle požadavků zástupců města Ústí nad Labem a na přání zahraničního investora OC Fórum. Majitel 7. obchodní Josef Kačírek se navíc domnívá, že jim byla neprávem upřena možnost podílet se na řešení úpravy nyní poměrně nefunkční a nevhodně řešené proluky OD Labe a OC Fórum.

Majitel společnosti se ohradil proti záměru zrušit tržní stánky na pozemcích a v majetku OD Labe. „Již od konce devadesátých let jsme plánovali dostavbu obchodních prostor na vlastních pozemích, tedy jižním chodníku OD Labe. Uvědomujeme si architektonickou hodnotu OD Labe a význam celého místa. Proto jsme se snažili navázat na dílo významné architektky Růženy Žertové a vytvořili jsme již v roce 2000 projekt obchodní pasáže, který by korespondoval s unikátní architekturou OD Labe,“ říká Kačírek. Model pasáže je stále k nahlédnutí u ředitele OD Labe. Zástupci města původně souhlasili se stavbou pasáže, investorem byl již vybrán dodavatel a schválený úvěr. Poté však přišel zahraniční investor s plánem stavby OC Fórum a postavil se proti stavbě pasáže a přímo požadoval nynější podobu tržnice, tedy dřevěné mobilní stánky. „Řešení prostoru a vzhled stánků byl tak podřízen městskému architektovi a společnosti Multidevelopment, jejichž návrhy jsme přijali v plném rozsahu. Výstavba stánků tak byla jakýmsi náhradním řešením za upřenou možnost stavby nových obchodních prostor mezi OD Labe a OC Fórum,“ uvádí k věci Kačírek.

Vzhled stánků je v současné době kritizován některými obyvateli Ústí nad Labem, ale překvapivě i samotnými zástupci radnice. Kritice navíc podléhá i nevhodné a neúčelové řešení prostoru mezi nákupními centry, kvůli čemuž má být vyhlášena architektonická soutěž. „Těsně před dokončením OC Fórum v srpnu 2009 jsme byli osloveni k jednání před stavbou nynější pěší zóny. Zde jsme byli účastníky řízení, neboť suterény OD Labe zasahují pod tento prostor. Dozvěděli jsme se, že na řešení pěší zóny není ani soutěž, ani projekt, dokonce ani stavební povolení, které dle tehdejších úředníků nebylo na stavbu pěší zóny potřeba. Vycházelo se pouze z jedné jednoduché skici a zástupci města se vůbec nezajímali, jak bude přesně pěší zóna vypadat. Proto se ani nedivíme, že vznikl problematický a ne dobře fungující prostor“ říká Kačírek. Tím poukazuje na fakt, že při jednáních se zástupci radnice a společností Multidevelopment nad řešením této proluky mezi oběma centry figurovala společnost spíše v pozici hosta než partnera, který mohl konečné řešení nějak ovlivnit.  

Společnost 7. obchodní, a.s. je plně přesvědčena, že při budování obchodních stánků pouze 100% splnila požadavky města a společnosti Multidevelopment a proto není adekvátní přisuzovat kritiku za pojetí stánků právě jí. Společnost je připravena k  úpravě či doplnění stávajících stánků tak, aby vyhověla dnešním estetickým a funkčním nárokům. Majitel společnosti veřejnosti vzkazuje: „Jsme si vědomi mimořádné historické hodnoty prostoru dnešní pěší zóny. Nynější prostor mezi OD Labe a OC Fórum je místem bombardování z dubna 1945, tedy místem velké historické tragédie s velkou historickou a pietní hodnotou. Proto bychom považovali za přiměřené tento prostor při novém architektonickém pojetí spojit s připomínkou této události a ztráty mnoha lidských životů a ne budováním nové veřejné tržnice na tomto místě. K tomuto řešení již společnost 7. obchodní, a.s. vypracovala vlastní návrh památníku, který byl již konzultován s archivem města Ústí nad Labem s kladným stanoviskem. Společnost 7. obchodní, a.s. je připravená iniciovat zahájení veřejné debaty k tomuto tématu.“

7. obchodní by proto v tomto ohledu uvítala přizvání k návrhům řešení o kultivaci a řešení stávajícího prostoru mezi obchodním domem Labe a OC Forum. 

Témata: OD Labe, 7. obchodní, a.s. | Region: Ústecký kraj

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

BON Media, s.r.o.

Sokolovská 55/81
186 00 Praha 8
Obrázek uživatele BON Media
Komunikačně kreativní agentura s velkými nápady.
BON Media, s.r.o.
Sokolovská 55/81
186 00 Praha 8
Česká republika
info@bonmedia.cz
Tel: +420 731 155 047