Masimo oznamuje CE označení a uvedení Radius-7(TM) na vybrané trhy -- první nositelný, neinvazivní rainbow(R) SET (R), bezdrátový Root(R) monitor

Zadavatel: Marketwired, LP. | 29.7.2014 | Zdraví

Navržen, aby umožnil mobilitu pacientů při nepřetržité kontrole, umožnuje včasnou identifikaci zhoršení klinického stavu

NEUCHATEL, SWITZERLAND--(MARKETWIRED / Pressweb - JUL 29, 2014)- Masimo (NASDAQ: MASI) dnes oznamuje CE označení a uvedení Radius-7 (tm) na vybrané trhy pro platformu monitoringu a konektivity Root ®, první a jediný nositelný bezdrátový monitor s přelomovou technologií Masimo rainbow® SET®, umožňující včasnou identifikaci zhoršení klinického stavu a zároveň průběžné monitorování při svobodě pohybu.

http://www.masimo.co.uk/root/radius-7.htm

S neinvazivním měřením rainbow® SET®, ® Radius-7 s Root může upozornit zdravotníky - u lůžka, anebo mimo něj, prostřednictvím vzdáleného monitorovacího a notifikačního systému Masimo Patient SafetyNet(tm) - při kritických změnách pacientovi saturace kyslíkem, tepové frekvence, rychlosti dýchání, anebo hemoglobinu, které může znamenat plicní anebo srdeční problémy anebo vnitřní krvácení. Lehký, jenom 155 gramů vážící Radius-7 se připevňuje pacientovi na paži anebo může být položen podél pacienta na lůžku, umožnujíc bezdrátové monitorování na lůžku nebo mimo něj. Protože odpadá potřeba odpojovat a zapojovat kabely při opouštění lůžka, Radius-7 snižuje nároky na potřebu asistence zdravotních sester. A schopnost Radius-7 bezdrátově komunikovat - na krátkou vzdálenost přes Bluetooth do Root anebo přes doplňkový Wi-Fi modul pro komunikaci na dálku * -- zabezpečí, že je pacient je nepřetržitě monitorován a je dostupný poskytovatelům péče na jakémkoliv místě v nemocnici.

Studie prokázaly, že mobilita pacientů je klíčovým faktorem v rychlejším zotavení pacienta.1 Radius-7 umožňuje lékařům mobilizovat své pacienty.

"Díky této nové technologii jsme udělali další důležitý krok ke zlepšení bezpečnosti pacientů," řekla Caroline Stade, vedoucí ošetřovatelka vFakultní dětské nemocnici (UKBB) v Basileji, ve Švýcarsku. "O děti může být pečováno a mohou se pohybovat podle toho jak mohou, zatímco zůstávají pod nepřetržitým klinickým dohledem. Rodičům, a samozřejmě zdravotním sestrám a lékařům to umožnuje mít lepší pocit z kvality péče, kterou nabízíme našim pediatrickým pacientům. "

"V minulosti, nositelné monitorování pacienta nabízela pouze omezená měření, která byla často postihována falešnými poplachy. Radius-7 umožňuje bezdrátové klinicky relevantní monitorování pacienta, "řekl zakladatel a generální ředitel společnosti Masimo, Joe Kiani."Očekáváme, že Radius-7 a Root změní způsob, jakým nemocnice uvažují o monitorování, a uvede novou úroveň bezpečnosti pacientů."

Radius-7 není k dispozici pro prodej ve Spojených státech.

* Konfigurace dálkové komunikace čeká na označení CE.

1 Needham D, Korupolu R, Zanni J, Pradhan P, Colantuoni E, Palmer J, Brower R, Fan E. "Early Physical Medicine and Rehabilitation for Patients With Acute Respiratory Failure: A Quality Improvement Project." Archives of Physical Medicine and Rehabilitation Vol 91, Issue 4, PP 536-542, Duben 2010

O Masimo
Masimo (NASDAQ: MASI ) je světovým lídrem v oblasti inovativních neinvazivních monitorovacích technologií, které významně zlepšují péči o pacienty - pomáhá řešit "neřešitelné" problémy. V roce 1995, společnost debutovala Měřením skrz pohyb a Pulzní oxymetrií slabou perfuzí, známou jako Masimo SET ®, která prakticky eliminovala falešné poplachy a zvýšila schopnost Pulzní oxymetrie pomoct zdravotníkům odhalit život ohrožující události. Více než 100 nezávislých a objektivních studií prokázalo, že Masimo SET ® překonává ostatní technologie pulzní oxymetrie, a to i v těch nejnáročnějších klinických podmínkách, včetně pohybu pacienta a při nízké periferní perfuzi. V roce 2005, Masimo představila Rainbow Pulse CO-Oxymetry (tm) ®, která umožňuje neinvazivní a nepřetržité monitorování krevních složek, které dříve vyžadovaly invazivní postupy: celkový hemoglobin (SpHb®), obsah kyslíku (SpOC(tm)), karboxyhemoglobin (SpCO®), methemoglobinu (SpMet®), PVI ®, index perfuze (PI), a kromě toho pro měření SpO2 pomocí pohybu, a tepovou frekvenci. V roce 2008, Masimo představil SafetyNet(tm) pro Pacienta, systém vzdáleného monitoringu a upozornění pro zdravotníky navržen, aby pomohl nemocnicím vyvarovat se zbytečných úmrtí a zranění související se případy selhání při záchraně.V roce 2009, Masimo představila rainbow® Acoustic Monitoring(tm) ,vůbec první komerčně dostupné neinvazivní a nepřetržité akustické monitorování rychlosti respirace (RRa(tm)).Masimo SET ® a Masimo rainbow ® technologie lze také nalézt ve více než 100 mnohoparametrických monitorů pro pacienty od více než 50 výrobců zdravotnických zařízení po celém světě. Společnost byla založena v roce 1989, poslání společnosti Masimo je "Zlepšení výsledků léčby pro pacienta a snižování nákladů na péči ... nasazením neinvazivního monitoringu na nové místa a aplikace ®." Dodatečné informace o Masimo a jejích výrobcích lze nalézt nawww.masimo.com.

 

Výhledová prohlášení
Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, jak je definováno v § 27A Zákona o cenných papírech z roku 1933 a části 21E Zákona o obchodování s cennými papíry z roku 1934, v souvislosti se soudním řízením Zákona o obchodování s cennými papíry z roku 1995.Tato výhledová prohlášení jsou založena na současných očekáváních ohledně budoucích událostí, které nás ovlivňují a podléhají rizikům a nejistotám, z nichž všechny jsou obtížně předvídatelné a z nichž mnohé jsou mimo naši kontrolu a mohou způsobit, že skutečné výsledky se budou významně a negativně lišit od těch, které byly v našich výhledových prohlášeních v důsledku různých rizikových faktorů, včetně, ale bez omezení na: rizika spojená s našimi předpoklady týkající se opakovatelnosti klinických výsledků; rizika spojená s našimi předpoklady týkající se načasování regulačních vůlí a komerční dostupnosti v jiných zemích; rizika spojená s našimi předpoklady, že Radius-7 (tm) umožňuje včasnou identifikaci klinického zhoršení s nebývalou nezávislostí pacienta; snižuje potřebu ošetřovatelské pomoci; a umožňuje lepší nepřetržité monitorování pro zlepšení bezpečnosti pacientů pro všechny pacienty; jakož i dalších faktorů diskutovaných v "Rizikové faktory" v našich nejnovějších zprávách podaných Komisi pro cenné papíry ("SEC"), které lze získat zdarma na stránkách SEC nawww.sec.gov. I když jsme přesvědčeni, že očekávání vyjádřená v našich výhledových prohlášeních jsou přiměřená, nevíme, zda naše očekávání se ukážou být správná. Všechna výhledová prohlášení obsažené v této tiskové zprávě výslovně podléhají v plném rozsahu výše uvedenému varovnému prohlášení. Upozorňujeme vás, že není vhodné se přehnaně spoléhat na tato prohlášení, která bere do úvahy stav pouze k dnešnímu dni. Nemáme žádnou povinnost aktualizovat, změnit nebo objasnit tato výhledová prohlášení nebo "Rizikové faktory" obsažené v našich nejnovějších zprávách podaných u Komise pro cenné papíry, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí ani jinak, s výjimkou případů kdy to může být vyžadováno podle platných zákonů o cenných papírech.

Masimo SET, Technologie extrakce signálu, Zlepšení výsledků léčby pro pacienta a snižování nákladů na péči ... nasazením neinvazivního monitoringu na nové místa a aplikace, rainbow, SpHb, SpOC, SpCO, SpMet, PVI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Masimo Corporation

 

Kontakt pro média: 
Mike Drummond
Masimo Corporation 
(949) 297-7434 
mdrummond@masimo.com

Region: Svět

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Marketwired, LP.

13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Kontaktní osoba: Marketwired Client Services
cs@marketwired.com
About MarketwiredMarketwired advances the way the world communicates. Serving more than 11,000 clients worldwide through 20 offices on four continents, Marketwired is a dominant distributor of company news releases and other communications. Marketwired electronically delivers global news and... vice ›
Marketwired
13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Spojené státy
cs@marketwired.com