Společnost IC Potash pokračuje v Ochoa projektu těžby potaše na základě pozitivních výsledků studie proveditelnosti

Zadavatel: Marketwired, LP. | 29.1.2014 | Finance, ekonomika

TORONTO, ON--(Marketwired / Pressweb - Jan 23, 2014) - IC Potash Corp. (TSX: ICP) (OTCQX: ICPTF) -- Sidney Himmel, prezident a generální ředitel společnosti IC Potash Corp. ("ICP" nebo "společnost") , dnes oznámil úspěšné dokončení nezávislé studie proveditelnosti ("studie") pro svůj 100 %-vlastněný Ochoa projekt ("projekt") produkce síranu draselného (potaš, "SOP"), který se nachází v jihovýchodní části státu New Mexico. V této tiskové zprávě jsou částky uváděny v amerických dolarech a tunou je myšlena americká tuna (907,2 kg, pozn. překl.)

Tato studie předpokládá ekonomicky životaschopný těžební a zpracovatelský závod s kapacitou a rezervami produkce 714.400 tun síranu draselného ročně minimálně po dobu 50 let. V dané studii se společnosti doporučuje přejít k realizaci projektu v těchto krocích:

 • Započetí inženýrských činností, činností spojených s veřejnými zakázkami a stavebními povoleními ("EPCM");
 • Získání povolení od úřadu pro životní prostředí
 • Zajištění financování projektu.
 •  

Studie byla zpracována skupinou nezávislých mezinárodních společností zaměřených na inženýrské služby, zpracování designu a dodávek zařízení, kterou vedla firma SNC- Lavalin Inc. ("SNC-Lavalin"). SNC- Lavalin je světovým lídrem v oblasti poradenství, designu, inženýrských služeb a výstavbě těžebních projektů po celém světě, s osobitými odbornými znalostmi v oblasti těžby síranu draselného, jeho zpracování a distribuce.

Pan Sidney Himmel uvedl: ,,Tato studie proveditelnosti hodnotí všechny aspekty našeho plánu vyrábět síran draselný z našich rezerv polyhalitových nerostných surovin. Jsme spokojeni s technickým odebráním návrhu těžby a zpracování a z toho vyplývajících ekonomických parametrů. Ochoa projekt postaví ICP do pozice světové jedničky ve výrobě síranu draselného se čtvrtinovými náklady. Chceme okamžitě začít s dalšími fázemi inženýrských prací a financování."

Finanční výsledky

----------------------------------------------------------------------------

Celková majetk. báze(tj. bez dluhů)            Před zdanením      Po zdanení

----------------------------------------------------------------------------

Investiční náklady                               $1018 mil.       $1018 mil.

----------------------------------------------------------------------------

Provoz. náklady na tunu SOP při stabilním stavu     $195           $195   

----------------------------------------------------------------------------

Interní míra návratnosti(A) ("IRR")                 17,8%          16,0%  

----------------------------------------------------------------------------

Čistá současná hodnota ("NPV"), 8% diskontní faktor $1502,3        $1018,9 

----------------------------------------------------------------------------

NPV, 10% diskontní faktor                            $942,7         $612,0  

----------------------------------------------------------------------------

Návratnost investice                                     -          5,4 let

----------------------------------------------------------------------------

Tento finanční model pokrývá přibl. tři roky výstavby a uvedení do provozu se začátkem ve druhém čtvrtletí 2014 a ukončením ve druhém čtvrtletí 2017, s následním 50-letým provozem závodu. Produkce SOP v roce 2017 se odhaduje na 48 % roční kapacity, přičemž plná výrobní kapacita se očekává již v roce 2018. V rámci tohoto finančního modelu nebyly do peněžních přítoků a odtoků započítávané inflace a eskalační faktory.

IRR po zdanění je ukazatel citlivý na investiční a provozní náklady a očekávané příjmy. Níže uvedená tabulka ukazuje vliv změny těchto předpokladů na +/-20%.

 

----------------------------------------------------------------------------

Vstupní proměnné k fin. modelu       - 20%    -10%  základna   +10%    +20%

----------------------------------------------------------------------------

Investiční náklady                   19,3%   17,5%     16,0%   14,7%   13,6%

----------------------------------------------------------------------------

Výnosy                               11,3%   13,8%     16,0%   18,1%   20,1%

----------------------------------------------------------------------------

Provozní náklady                     17,8%   16,8%     16,0%   15,1%   14,2%

----------------------------------------------------------------------------

 

 

Investiční náklady

 

Investiční náklady na projekt se odhadují na 1.018 milionu dolarů, s přesností +/-15 %. Příprava odhadu investičních nákladů je v souladu s normami stanovenými sdružením Association for the Advancement of Cost Engineering International pro Třídu 3: Odhady (B). Níže uvedená tabulka shrnuje celkové odhadované investiční náklady podle hlavních kategorií.

 

 

Odhadované investiční náklady podle hlavních kategorií (v milionech)     

-------------------------------------------------------------------

Důlní infrastruktura a vývoj                              $107

Zpracovatelský závod                                      $527

Skladování a nakládka                                      $37

                                                      -------------

Celkové přímé náklady                                     $671

                                                      -------------

EPCM služby                                                $99

Výstavba, nepřímé náklady                                  $22

Přeprava, náhradní díly, první plničky                     $34

                                                      -------------

Celkové nepřímé náklady                                   $155

                                                      -------------

Náklady majitele                                           $80

Rezervy                                                   $112

                                                      -------------

Projekt celkem                                          $1.018

                                                      =============

 

Provoz

 

Provozní náklady jsou založeny na plánované výrobě, požadavcích na vybavení, provozních hodinách, provozních nákladech na zařízení a požadavcích na pracovní sílu. Stabilní stav byl definován jako roky provozu od roku 2022 do roku 2065. Roky stabilního stavu obecně nezahrnují velké jednorázové náklady, které jsou zahrnuty v letech 2017 až 2021 a mezi něž patří např. počáteční činnosti, pronájem zařízení, počáteční výdaje na úpravu plochy dolu a úprava stavu zásob.

 

 

----------------------------------------------------------------------------

Odhadované provozní náklady na tunu SOP

----------------------------------------------------------------------------

Výroba ve stabilním stavu                              714.400 ton SOP ročně

----------------------------------------------------------------------------

Náklady na těžbu na tunu                                     $78          

----------------------------------------------------------------------------

Náklady na zpracování na tunu                                $108          

----------------------------------------------------------------------------

Režijní a administrativní náklady na tunu                     $9           

----------------------------------------------------------------------------

Celkové provozní náklady na tunu                             $195          

----------------------------------------------------------------------------

% provoz. nákladů - pracovní síla                            24,8%         

----------------------------------------------------------------------------

% provoz. nákladů - elektřina                                24,5%         

----------------------------------------------------------------------------

% provoz. nákladů - zemní plyn                               20,7%         

----------------------------------------------------------------------------

Kapitálové náklady na tunu/ročně                              $40          

----------------------------------------------------------------------------

 

 

Provoz závodu je naplánován na 7912 hodin ročně a měl by zaměstnávat přibl. 400 lidí při plném výkonu. Model závodu plánuje s procesem K2O©, kde výtěžnost 82,2% je založena na zkušebních testovacích pracích provedených nezávislými poradci a poskytovateli zařízení. Na základě výsledků zkušebních testů studie počítá se SOP produkty s obsahem draslíku, nebo jeho K2O ekvivalentu, mezi 50,3% a 53,7%.

 

Energetické náklady na projekt byly získány ze zdrojů veřejného sektoru. Xcel Energy, místní dodavatel elektřiny, poskytl ceny podle regulačních tarifů za distribuci elektřiny. Ceny za přenos napětí byly odhadnuty na $0,0346 za kWh a ceny za sub-přenos napětí na $0,0348 za kWh, plus související poplatky.

 

Cena zemního plynu se odhaduje na $3,69 za MMBTU na základě závodu v El Paso, který je vhodným indexem vzhledem k jeho blízkosti k projektu. Také, parametry zemního plynu tohoto závodu, jako např. tepelné hodnoty a míra vlhosti, jsou srovnatelné s parametry zemního plynu, který se bude používat v plánovaném závodě. Cena motorové nafty byla stanovena na základě Rocky Mountain indexu pro č. 2 naftu, kde je odhadovaná cena $3,95 za galon (3,79 l).

 

Předpokládané výnosy

 

Ceny SOP, podle plánovaných tříd, jsou FOB (free on board) s nakládkou ve městě Jal, New Mexico ("FOB Jal") a očištěné od ostatních nákladů souvisejících s prodejem. Společnost A.J. Roth and Associates, americká společnost zabývající se poradenstvím v oblasti hnojiv s mezinárodní odborností v oblasti zpracování potaše a fosfátů, poskytla cenové prognózy podle tříd a míst převzetí zboží pro tuto studii. Příslušné SOP třídy jsou následující: standard, granulované a rozpustné. Při plné produkci odhadovaných 714.400 tun ročně se produktový mix předpokládá na 229.400 tun standardního SOP , 385.000 tun granulovaného SOP a 100.000 tun rozpustní potaše. Vážený průměr FOB Jal ceny potaše použitý v rámci tohoto finančního modelu činil $636 za tunu. Podle časopisu Green Markets byla průměrná cena granulované potaše v 4. čtvrtletí 2013 $680 za tunu pro doručení do Kalifornie. Ceny granulované potaše jsou historicky v průměru o přibl. $50 za tunu vyšší než ceny standardního SOP. ICP odhaduje, že ceny se rozpustní potaše ve 4. čtvrtletí 2013 pohybovaly kolem $740 za tunu pro doručení na Floridu.

 

Zdroje a rezervy nerostných surovin

 

Studie identifikovala změřené a indikované zdroje v objemu 1.017,8 milionů tun průměrné hmotnosti 83,9 % váhy polyhalitu. Zdroj byl omezen parametry minimální tloušťky polyhalitu na 1,2 m (4 stopy) a minimální hmotnosti 65 % váhy polyhalitu. Ložiska nerostu , které nejsou součástí rezerv nerostných surovin, neprokázaly ekonomickou životaschopnost. Zdroje surovin jsou shrnuty v níže uvedené tabulce.

 

 

----------------------------------------------------------------------------

Zdroje surovin (datum účinnosti 31.5.2013)                           

----------------------------------------------------------------------------

                  Průměrná   Náležiště   V ložisku               Ekvivalent

                  tloušťka      oblast   tun(1,2,3)   Polyhalit     K2SO4 

Kategorie          (stop)      (akrů)    (milionů)     (váha %)   (váha %)(7)

----------------------------------------------------------------------------

Změřené(4)           5,2        26,166      511,7        84,5        24,4 

----------------------------------------------------------------------------

Indikované(5)        5,0        26,698      506,0        83,3        24,1 

----------------------------------------------------------------------------

Z a I celkem         5,1        52,865     1017,8        83,9        24,2 

----------------------------------------------------------------------------

Inferované(6)        4,8        15,634      284,0        82,6        23,9 

----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

----------------------------------------------------

Zdroje surovin (datum účinnosti 31.5.2013)   

----------------------------------------------------

                   Anhydrit     Halit      Magnezit

Kategorie          (váha %)    (váha %)    (váha %)

----------------------------------------------------

Změřené(4)           4,02        3,27        7,94 

----------------------------------------------------

Indikované(5)        4,00        3,30        8,61 

----------------------------------------------------

Z a I celkem         4,01        3,28        8,27 

----------------------------------------------------

Inferované(6)        4,11        3,37        8,82 

----------------------------------------------------

 

 

(1) Průměrná in-situ objemová hmotnost 173,5 liber na kubickou stopu.

(2) Výřez tloušťky ložiska 1,2 m (4 stopy), výnosnost výřezu kompozitu 65,0 %, kromě mimo-slojové části.
(3) Rezervy surovin jsou započítány do zdrojů surovin.
(4)Měřené zdroje se nacházejí v okruhu do 1,2 km od průzkumného vrtu.

(5) Indikované zdroje se nacházejí v okruhu 1,2 km až 2,4 km od průzkumného vrtu.

(6) Inferovaný zdroj se nachází v okruhu 2,5 km až 4,8 km od průzkumného vrtu.

(7) Čistý polyhalit váhově obsahuje 28,9 % síranu draselného K2SO4. To se zároveň rovná 15,6% K2O.


Poznámka: Hmotnostní procento sádrovce zanedbatelné pro všechny klasifikace zdrojů.

Kromě definování zdrojů a zásob nerostných surovin, studie také vyspecifikovala 50-letý těžební plán. V rámci tohoto těžebního plánu se počítá s pribl.182, 4 miliony vytěžitelných tun z prokázaných a pravděpodobných ložisek s výtěžností 78,05 % váhy polyhalitu. Těžba byla stanovena na minimální výtěžnost polyhalitu 66 % a zároveň minimální tloušťka polyhalitu má být 1,2 metru (4 stopy). Sumarizace těchto ložisek nerostných surovin je uvedena v následující tabulce .

 

----------------------------------------------------------------------------

Rezervy nerostných surovin(1) (datum účinnosti 9.1.2014)                      

----------------------------------------------------------------------------

                             50-letý                                        

               Průměrná     těžební plán                                       

               výtěžnost      Ložisko     Vytěžitelnost    Těžba                

Tloušťka(2) (milión čtverc.   tun(3,4)     suroviny(5)   polyhalitu

kategorie      (stop)        stop)         (milionů )     (%)        (váha %) 

----------------------------------------------------------------------------

Prokázané           5,9          246         125,0        47,1         78,42 

----------------------------------------------------------------------------

Předpokládané       5,9          113         57,4         64,8         77,20 

----------------------------------------------------------------------------

P a P celkem        5,9          359         182,4        51,5         78,05 

----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

---------------------------------------------------------------

Rezervy nerostných surovin(1) (datum účinnosti 9.1.2014)         

---------------------------------------------------------------

               Ekvivalent                                      

                 K2SO4        Anhydrit      Halit       Magnezit

Kategorie      (váha %)(6)    (váha %)     (váha %)    (váha %) 

---------------------------------------------------------------

Prokázané         22,66        11,29        3,66         7,79  

---------------------------------------------------------------

Předpokládané     22,31        11,60        3,65         8,30  

---------------------------------------------------------------

P a P celkem      22,55        11,39        3,66         8,08  

---------------------------------------------------------------

 

(1)Rezervy surovin jsou započítány do zdrojů surovin.
(2)Výřez tloušťky ložiska 1,2 m (4 stopy), výnosnost výřezu kompozitu 66,0 %, kromě mimo-slojové části

(3) Průměrná in-situ objemová hmotnost 173,5 liber na kubickou stopu.

(4) Žádné inferované tuny nebyly vytíženy.

(5) Výtěžnost z oblasti (těžební oblast) v rámci 50-letého těžebního plánu.

(6) Čistý polyhalit hmotnostně obsahuje 28,9 % síranu draselného K2SO4. To se zároveň rovná 15,6% K2O.
Poznámka: Hmotnostní procento sádrovce zanedbatelné pro všechny klasifikace zdrojů.

 

Aktualizace odhadů zdrojů a rezerv nerostných surovin jsou založeny na výsledcích z dokončených průzkumných vrtů Fáze 3A provedené společností ICP z probíhajících průzkumů zahrnutých ve zprávě z 30.12.2011 a z technické zprávy předběžné studie proveditelnosti ("PFS") podle nařízení National Instrument 43-101 pro Ochoa projekt v okrese Lea County ve státě New Mexico. Osvědčené průmyslové postupy byly použity v rámci průzkumného programu. Zkoumání, interpretace údajů průzkumu, zajišťování kvality a opatření kontroly kvality pro fázi 3A programu se shodovaly s těmi ve zprávě PFS.

 

K dnešnímu dni bylo provedeno téměř 22 tisíc metrů vrtů. Kromě toho, 855 ropných studní bylo zahrnuto do tohoto modelu (jen kvůli stratigrafickým korelacím a tloušťce ložiska) prostřednictvím geofyzikální těžby. Vyšší minimální výtěžnost z polyhalitu (66 %) byla definována pro rezervy surovin, aby se zajistilo dodržení výtěžnosti zdrojů surovin (65 %) při vytváření báňské projekce.

 

V porovnání k PFS se rezervy surovin zvýšily o více než 30 % ze 139,5 milionů ton na 182,4 milionů tun při zachování podobné výtěžnosti z polyhalitu (79,39 % v PFS ke 78,05 % v studii). Změřené a indikované zdroje (1,2-metru minimální tloušťka) se zvýšily z 983,8 milionů tun na 1017,8 milionů tun. Studie je založena na 50-leté životnosti dolu.

 

Změřeny a indikováno zdroje surovin se nacházejí severně , východně a západně od hranic plánované 50leté doly, a proto je zde racionální předpoklad , že tyto zdroje budou schopny ekonomické výtěžnosti , což by umožnilo časové prodloužení těžby nad 50 let .

 

Životní prostředí a povolení

Společnost stále čeká na rozhodnutí týkající se prohlášení o vlivu na životní prostředí ("EIS"), které by mělo být vydáno začátkem dubna 2014. Pokud rozhodnutí přijde v zákonem stanovené lhůtě, výstavba začne podle plánu. Americký katastrální úřad ("BLM") a jeho poradci v současnosti adresují závěrečné komentáře k přípravě na vydání konečného EIS. Když budou komentáře začleněny do dokumentu, BLM vydá finální verzi EIS. Oznámení o vystavení konečného EIS se očekává v únoru 2014.

 

Souběžně s procesem vyřizování EIS, společnost ICP také podala žádost o vystavení stavebního povolení na Oddělení kvality ovzduší úřadu životního prostředí ve státě New Mexico (Nmedia AQB ). Tato žádost byla administrativně odobřená na Nmedia AQB dne 13.12.2013 a její technické přezkoumání by mělo být dokončeno nejpozději 10.6.2014.

 

Hodnocení v žádosti o povolení dokazují, že projekt je v souladu s normami kvality ovzduší.

Jak již bylo dříve oznámeno společností, dvě povolení již získala. Jako první firma získala jurisdikční rozhodnutí od US Army Corps of Engineers ("sbor"), který dospěl k závěru, že žádné povolení od sboru není pro výstavbu potřebné. Druhé povolení vydal Office of State Engineer státu New Mexico, že společnost má plné právo na přiměřenou užitkovou vodu z hydrogeologického kolektoru Capitan Reef pro účely těžby a průmyslové použití.

 

žba

Komorově-pilířový způsob těžby bude použit k získávání rudy z ložiska při nominální rychlosti 3,7 milionu tun ročně . Výběr strojů a zařízení zahrnuje špičkové, vysoce-pohonné důlní zařízení, které se v současnosti používají všude ve světě při těžbě uhlí, trony a potaše. V průběhu studie ICP provedla testovací lineární vrty do polyhalitové žíly. Výrobce kontinuálního důlního zařízení prozkoumal výsledky lineárního vrtu, provedl další testy a doporučil používat bubnové rotační zařízení na těžbu.

 

Ložisko rudy bude zpřístupněno přes dvoukomorové ventilační a servisní šachty o průměru 7,6 m (25 stop) a přes 3657 metrů dlouhý svah (také "rampa" nebo "sestup") se sklonem 8,5 stupně. 465 metrů hluboká šachta bude mít prostor pro nasávání vzduchu a bude vybavena únikovým výtahem s klecí, jakož i elektrickými vysokonapěťovými a komunikačními kabely. Druhá část šachty bude používána pro odvod vzduchu a povedou ní potrubí čerstvé vody a odpadní vody z dolu, aby se předcházelo zamrzání během zimních měsíců. Hlavní ventilační systém dolu bude tvořen duálními 3,4-metrovými ventilátory, které budou paralelně nainstalovány na vratné straně šachty. Sklon poskytuje flexibilitu pro případ podzemní výroby, pokud to bude zapotřebí. Ruda bude dopravována z podzemí na povrch prostřednictvím 18-metrového dopravníku s kapacitou 4000 tun za hodinu.

 

Studie doporučuje používání těžební metody tzv. "dual split super section ("DSSS")". Paralelní sady hlavních vstupů jsou vytvořeny ve vzdálenosti pět až sedm vstupů od sebe. Výrobní panely jsou vytvořeny až do šířky 305 metrů, aby se dal použít DSSS provozní koncept, kde dva horníci mohou pracovat vedle sebe a používají ve středu umístěn jednopásový dopravník. DSSS metoda podporuje používání běžných zařízení jako sektorové lžíce, vysokozdvižné vozíky a sektorové dopravníky. DSSS drží investiční a provozní náklady na minimu.

 

Povrchová zařízení

 

Závod bude mít několik klíčových provozních jednotek na zpracování souvislé dodávky polyhalitové rudy z dolu do konečných SOP produktů. Hlavní výrobní okruh zahrnuje drcení a čištění rudy, kalcinaci, loužení, vypařování a krystalizaci a nakonec sušení a granulaci. V rámci fáze drcení dojde k čištění z důvodu odstranění chloridu sodného z rudy, čímž se zajistí vysoce kvalitní, vhodně dimenzovaný přívod materiálu do kalcinační pece. Fluidozované kalcinační  pece umožňují precizní kontrolu teploty a ruda se v nich stává snadno rozpustnou ve vodě. Dvou-stupňový louhovací okruh ve směru proti proudu produkuje roztok draslíku a síranu hořečnatého. Tento roztok se přivádí do odpařovavacího a krystalizačního okruhu, kde se krystalizací vytváří SOP. Po krystalizaci nastává fáze sušení a granulace, kde dochází k vytvoření konečných produktů. Provoz zkušebního závodu potvrdil, že tento proces je technicky a ekonomicky životaschopný na kontinuální bázi. Části tohoto procesu jsou chráněny patentem US Patent 8,551,429, přičemž další patenty v USA i v zahraničí jsou ve schvalovacím řízení.

 

Plán počítá s přepravou SOP produktů nákladními automobily do 35 km vzdáleného bodu železniční nakládky a distribučního závodu nákladní silniční přepravy. Z tohoto závodu má ICP možnosti přístupu k tuzemským železničním uzlům a trhům dosažitelných silniční přepravou, jakož i téměř k jakémukoli mezinárodnímu přístavu se suchým nákladem v Severní a Jižní Americe. Řízení hlušiny bude zahrnovat řadu odpařovacích nádrží a čerpacích studní jako součást zařízení se zásobníky suché sádry. Hloubková slaná voda bude čerpána z hydrogeologického kolektoru Capitan Reef a dále upravená, pokud to bude nutné, metodou reverzní osmózy.

 

Techničtí poradci a klientskí inženýři

 

,,Posíláme naše vroucné poděkování za hvězdné výkony všem, kteří se podíleli na této studii," řekl Randy Foote, provozní ředitel společnosti. ,,V průběhu naší práce společnost ICP a její techničtí poradci identifikovali další příležitosti s potenciálem zvýšení efektivity zpracování a snížení jednak investičních, jakož i provozních nákladů. Plánujeme zrealizovat tato vylepšení."

 

Kromě firmy SNC-Lavalin na projektu spolupracovali další důležité technické skupiny, designéři a dodavatelé zařízení jako:

 

 • Agapito Associates Inc. ("AAI"), společnost se sídlem ve státě Colorado, poskytující služby v oblasti geologie a báňského inženýrství.
 • AAI odpovídala za kontrolu a audit průzkumného programu, za vytvoření zdrojového geologického modelu a odhadů zdrojů a rezerv, přičemž zároveň poskytla návrh dolu a důlní inženýrství a vytvořila provozní a investiční plán dolu.
 • Veolia Water Solutions and Technologies ("Veolia"), světový dodavatel zpracovatelských a technologických zařízení pro úpravu vody a odpařování, jakož i dodavatel krystalizačních technologií.
  Veolia odpovídala za vývoj odpařovacích a krystalizačních okruhů a za zkušební testy.
 • Novopro Projects Inc. ("Novopro"),  kanadská společnost poskytující služby v oblasti strojírenství, vypracování projektu a projektové dokumentace a řízení projektů, s odbornými znalostmi zaměřenými na oblast zpracování potaše.

Novopro působil v roli hlavního inženýra pro vlastníka, kde poskytl projektový management a služby v oblasti vypracování výrobního procesu, testování a přípravy smluv.

 • Resource Development Inc. ("RDi"), společnost se sídlem ve státě Colorado, poskytující mezinárodní služby v oblasti zpracování hornin, loužení a konečného zpracování. Společnost RDi poskytla celkovou technickou kontrolu technologií výrobního procesu a povrchových zařízení.
 • Upstream Resources, geologicko-vědecká společnost se sídlem ve městě Washington, DC, poskytující služby v oblasti navrhování a realizace průzkumných programů, analýzy dat a geologických a zdrojových modelů se značnými mezinárodními zkušenostmi v oblasti průzkumu a zpracování potaše.
 • Hazen Research Inc. ("Hazen"), společnost se sídlem ve státě Colorado, poskytující služby v oblasti zahrnující výzkum a vývoj při adaptaci známých technologií v nových situacích, zkušebního testování provozů, předběžných technických prací a analýzy nákladů .

Hazen připravil návrhy množství zkušebních výrobních postupů, poskytl laboratoře a prostory pro laboratorní testování a vyrobil části zkušebního provozu. Hazen také podpořil všechny fáze výrobního procesu ICP vedoucí k optimalizaci přeměny polyhalitu na potaš.

 • INTERA Incorporated ("INTERA"), společnost se sídlem ve státě New Mexico, poskytující služby v oblasti plánování, rozvoje a řízení vodních zdrojů.

INTERA řídila a koordinovala získávání povolení z úřadů životního prostředí a vytvářela hydrogeologické modely.

 • Walsh Environmental Scientists and Engineers ("Walsh"), společnost se sídlem ve státě Colorado, s odborností v oblasti poradenských služeb environmentálního charakteru, ekologických šetření a průzkumu, obhlídek místa a předpisů národního zákona o životním prostředí.

Společnost Walsh přispěla prací při získávání ekologických povolení a s tím souvisejících  záležitostí.

 

Kromě výše zmíněných poradenských firem se na vypracování studie podíleli také další vysoce uznávané odborné společnosti, včetně:

 • AB Engineering Inc.
 • Chastain Consulting
 • Chemfelt Engineers
 • FEECO International
 • Fakatselis Consulting Inc.
 • Gundlach Equipment Corporation
 • Harrison Western Construction Corp.
 • Metso Minerals Industries Inc.
 • SGS Lakefield Research Limited
 • Sage Earth Sciences
 • Western Technologies Inc.

 

Kvalifikované osoby

 

Gary Skaggs, PE, P.Eng., viceprezident a ředitel společnosti AAI , je nezávislou kvalifikovanou osobou pro důlní plán a ložiska nerostných surovin; Leo Gilbride, PE, viceprezident společnosti AAI , je nezávislou kvalifikovanou osobou pro ložiska nerostných surovin; Tom Vandergrift, PE, viceprezident společnosti AAI, je nezávislou kvalifikovanou osobou pro důlní geotechnické analýzy; Susan Patton, Ph.D., PE, pracovnice společnosti AAI, je nezávislou kvalifikovanou osobou pro investiční a provozní náklady důlních projektů; Vanessa Santos, CPG, hlavní geoložka společnosti AAI, je nezávislou kvalifikovanou osobou pro oblast geologie a geologického průzkumu této studie, přičemž každý z nich ve smyslu ustanovení amerického vládního nařízení "National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101")".

 

Lawrence Berthelet, P.Eng., MBA, viceprezident divize Potash ve společnosti SNC- Lavalin, je nezávislou kvalifikovanou osobou pro zpracování nerostných surovin a metalurgických zkoušek, využití a projektové infrastruktury; PhillipePoirer, P.Eng., viceprezident finančního oddělení ve společnosti SNC-Lavalin, je nezávislou kvalifikovanou osobou pro hospodářské analýzy, oba ve smyslu ustanovení NI 43-101.

 

Nezávislými osobami ve smyslu nařízení NI 43-101 pro odpařování a krystalizační procesy jsou John DiMonte, PE, ředitel provozu; Tony Banasiak, PE, vedoucí elektrotechnického úseku; Jean Claude Gallois, MS, vedoucí výroby; John Pitts, bezpečnostní technik; Harry Parker, PE, vedoucí technického oddělení pro potrubí a zařízení; David Gamache, CHE, ředitel výzkumu a vývoje; Shawn Thornton, MS, pracovník výzkumu a vývoje; Charlotte Bessiere, Ph.D., pracovnice výzkumu a vývoje; přičemž všichni jsou zaměstnanci společnosti Veolia Water Solutions & Technologies.

 

V souladu s normami NI 43-101 společnost ICP podá technickou zprávu na kanadském úřadě SEDAR, kde bude adresovat příslušné části této tiskové zprávy do 45 dnů ode dne publikace této zprávy.

 

Všechny vědecké a technické popisy v této tiskové zprávě byly připraveny pod dohledem a se souhlasem p. Deepaka Malhotru, Ph.D., který je členem neziskové vzdělávací organizace SME, prezidentem společnosti Resource Development Inc., "kvalifikovanou osobou" ve smyslu norem NI 43-101 a poradcem společnosti ICP.

 

Definice
(A) IRR je ukazatel používaný ke stanovení ekonomické životaschopnosti projektu. Je to úroková míra, která se rovná diskontované hodnotě (i) předpokládaných investičních nákladů na výstavbu důlních a povrchových zařízení z (ii) předpokládaných peněžních toků vygenerovaných v průběhu 50-letého důlního plánu použitého při zakládání prokázaných a pravděpodobných rezerv.

 

(B) Normy sdružení "Association for the Advancement of Cost Engineering International" definují odhady Třídy 3 jako ty, které se připravují jako podklad pro rozpočty, dotace a financování. Tyto obsahují diagramy výrobního procesu a také diagramy inženýrských sítí, předběžné nákresy potrubí a přístrojů a kompletní seznam zařízení.

 

(C) K2O ekvivalentem se myslí procentuální podíl draslíku v určitém draselném nerostu používaném jako hnojivo. Je vypočítán na základě hypotetického procentního podílu hmotnosti draslíku v síranu draselném. Čistý síran draselný, tj. 100 % hmotnosti síranu draselného, má K2O ekvivalent 54,06 % .

 

O společnosti IC Potash Corp.
Společnost ICP prokázala schopnost nízko-nákladově vyrábět síran draselný ("SOP") ze svého 100 %-vlastněného ložiska Ochoa v jihovýchodní části státu New Mexico. Cílem společnosti je stát se hlavním dlouhodobým výrobcem SOP. Celosvětový trh se síranem draselným činí 5,5 milionu tun ročně, přičemž výrobci profitují ze značně vyšších cen oproti běžné potaši, kterou je chlorid draselný. SOP je hnojivo z potaše bez chloridů, široce používané v zahradnictví a pěstitelském průmyslu a také jako hnojivo pro vysoce hodnotné plodiny jako ovoce, zelenina, tabák a brambory. Je použitelné pro půdy s zemědělským využitím, půdy s vysokým obsahem solí a v suchých oblastech. Ochoa projekt má přístup k vynikajícím lokálním zdrojům pracovní síly, levným zdrojům elektřiny, zemního plynu, vody, železničních tratí a také k přístavu Port of Galveston v Texasu. ICP má v držení území téměř 90 tisíc akrů, na které má federální povolení na podzemní ložiska draslíku a dobývací prostor ve státě New Mexico. Pro více informací prosím navštivte  www.icpotash.com.

 

Výhledová prohlášení
Některé informace uvedené v této tiskové zprávě mohou obsahovat výhledová prohlášení, která zahrnují značné známé i neznámé rizika a nejistoty a další faktory, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky, výkony nebo úspěchy ICP budou podstatně lišit od očekávaných výsledků či výkonů, vyjádřených nebo implicitně vyplývajících z takových výhledových prohlášení. Výhledová prohlášení obsahují takové prohlášení, které používají terminologii výhledových prohlášení jako "může", "bude", "očekávat", "předpokládat", "věřit", "pokračovat", "potenciální", nebo jejich negativní protějšky nebo jiné jejich varianty nebo podobnou terminologii. Takové výhledová prohlášení zahrnují, bez omezení, odhady rezerv, očekávanou pozici firmy ICP jako jednoho z nejlevnějších výrobců síranu draselného na světě, načasování získání a zveřejnění ekologických povolení pro ICP, dostatečnosti peněžních prostředků ICP, načasování výroby a další prohlášení, která nejsou historickými fakty. Tato výhledová prohlášení podléhají mnoha rizikům a nejistotám, z nichž některé jsou mimo kontrolu společnosti ICP, včetně, ale bez omezení, rizik spojených s průzkumem hornin a těžební činností, vlivu všeobecných ekonomických podmínek, průmyslových podmínek, závislosti na schvalovacích postupech regulačních orgánů, nejistoty, zda bude získané dodatečné financování a rizik spojených s využíváním rezerv na výrobu. Upozorňujeme čtenáře, že předpoklady použité při přípravě těchto informací, i když jsou považovány za přiměřené v době přípravy, se mohou ukázat jako nepřesné, a proto by se čtenář neměl přehnaně spoléhat na tato výhledová prohlášení.

 

 

Kontaktní informace

PRO VÍCE INFORMACÍ PROSÍM KONTAKTUJTE:
p. Mehdi Azodi
Ředitel oddělení pro vztahy s investory
Telefon: 416-779-3268
E-mail: mazodi@icpotash.com

Témata: IC Potash | Region: Evropa

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Marketwired, LP.

13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Kontaktní osoba: Marketwired Client Services
cs@marketwired.com
About MarketwiredMarketwired advances the way the world communicates. Serving more than 11,000 clients worldwide through 20 offices on four continents, Marketwired is a dominant distributor of company news releases and other communications. Marketwired electronically delivers global news and... vice ›
Marketwired
13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Spojené státy
cs@marketwired.com