Vďaka infraštruktúre spoločnosti BroadSoft dosiahla spoločnosť Windstream jeden milión licencií služby SIP Trunk

Zadavatel: Marketwired, LP. | 28.10.2015

Líder na americkom trhu so službami SIP Trunk dosiahol trhový medzník pre zavádzanie obchodných riešení do 48 štátov

PHOENIX, AZ--(Marketwired / Pressweb – 27. október 2015) – Spoločnosť BroadSoft, Inc. (NASDAQ: BSFT) dnes oznámila, že spoločnosť Windstream Communications Corp. (NASDAQ: WIN) na dosiahnutie tohto významného nového medzníka využívala infraštruktúru platformy BroadWorks spoločnosti BroadSoft. Spoločnosť Windstream k dnešnému dňu zaviedla viac ako jeden milión liniek služby SIP Trunk do spoločností v 48 amerických štátoch, čo priviedlo k najrýchlejšiemu rastu v odvetví a k najväčšiemu trhovému podielu služieb SIP Trunk pre spoločnosť Windstream. Údaje pochádzajú zo spoločnosti zameranej na analýzu odvetvia Frost & Sullivan.

Spoločnosť to oznámila na tohtotýždňovej konferencii BroadSoft Connections, každoročnej globálnej konferencii používateľov spoločnosti BroadSoft a jednej z najväčších udalostí svojho druhu v tomto odvetví.

Spoločnosť BroadSoft je „pod kapotou“ mnohých ponúk spoločnosti Windstream – od služby Trunk po cloudové služby PBX a zjednotené komunikačné služby. Vrchný manažment spoločnosti Windstream naznačil, že technológie spoločnosti BroadSoft boli kľúčovým prostriedkom, ktorý pomáhal spoločnosti Windstream vytvárať a udržiavať trhové prvenstvo pred neúprosnou konkurenciou a získať ocenenie v súťaži spoločnosti Frost & Sullivan v kategórii Mimoriadne líderstvo v oblasti rastu služieb prístupu VoIP a SIP Trunk pre Severnú Ameriku už tretí rok za sebou.

„Spoločnosť BroadSoft má skalopevné základy platformy pre spoločnosť Windstream a jej zákazníkov,“ oznamuje Art Nichols, viceprezident spoločnosti Windstream pre architektúru a technológie. „Čas prevádzky bez poruchy a interoperabilita sú pre škálovanie nášho obchodovania rozhodujúce a spoločnosť BroadSoft oboma prekypuje. Neustále inovujú a dokážu nám zaručiť, že všetky naše sieťové technológie budú pracovať ako jeden súdržný ekosystém spoločnosti BroadSoft.“

„Veríme, že vynikajúci výkon spoločnosti Windstream nie je žiadna náhoda a že spoločnosť Windstream sa rozhodla správne, keď zlepšila svoju sieťovú infraštruktúru a zákaznícke riešenia,“ povedal Taher Behbehani, marketingový riaditeľ spoločnosti BroadSoft. „Za posledné desaťročie sme sledovali, ako spoločnosť Windstream konsoliduje viaceré zastarané platformy do jedného jadra spoločnosti BroadSoft a vytvára príťažlivé nové ponuky, ktoré spĺňajú trhové požiadavky. S netrpezlivosťou čakáme, čo prinesie ďalšie desaťročie.“

Ďalšie aktuality z konferencie BroadSoft Connections získate na webovej stránke konferencie a aktuality spoločnosti získate prostredníctvom účtu spoločnosti na sieti Twitter.

O spoločnosti BroadSoft:

Spoločnosť BroadSoft je popredný poskytovateľ cloudových softvérov a služieb, ktoré umožňujú poskytovateľom mobilných sietí, pevných sietí a káblových služieb ponúkať unifikované komunikácie prostredníctvom internetového protokolu. Základná komunikačná platforma spoločnosti umožňuje sprostredkovanie širokého okruhu firemných a spotrebiteľských hovorov, správ a spojených komunikačných služieb, vrátane pobočkovej telefónnej ústredne, video hovorov, textových správ a konvergovaných služieb mobilných a pevných sietí. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.BroadSoft.com.

Vyhlásenia zamerané do budúcnosti

Táto tlačová správa obsahuje vyhlásenia zamerané do budúcnosti v zmysle Zákona o reforme súdnych sporov v oblasti súkromných cenných papierov z roku 1995. Tieto vyhlásenia zamerané do budúcnosti možno rozpoznať na základe používania termínov a fráz, ako je napríklad „umožní“, „môže“ a iné podobné termíny a frázy. Okrem toho môžu obsahovať vyhlásenia týkajúce sa výhod z využívania platformy BroadWorks pri predaji a zavádzaní licencií služby SIP Trunk spoločnosťou Windstream. Výsledky udalostí opísaných v týchto vyhláseniach zameraných do budúcnosti budú závisieť od známych a neznámych rizík, nejasností aj iných faktorov, ktoré môžu spôsobiť to, že naše aktuálne výsledky sa budú materiálne líšiť od výsledkov uvedených v našich vyhláseniach zameraných do budúcnosti, pričom tieto rozdiely môžu zahŕňať napríklad finančné alebo iné výhody pre spoločnosť BroadSoft vyplývajúce z využívania platformy BroadWorks poskytovateľmi služieb, ako aj faktorov uvedených v časti „Rizikové faktory“ Formulára 10-K spoločnosti BroadSoft na rok končiaci 31. decembrom 2014, ktorý dňa 25. februára 2015 zaregistrovala Komisia pre výmenné operácie a cenné papiere (SEC), a v iných dokumentoch zaregistrovaných prostredníctvom SEC. Všetky informácie v tejto tlačovej správe sú aktuálne k 27. októbru 2015. Ak to nie je právne stanovené, spoločnosť BroadSoft nie je povinná zo žiadnych dôvodov verejne aktualizovať žiadne tu uvedené vyhlásenie zamerané do budúcnosti tak, aby toto vyhlásenie prispôsobila konkrétnym výsledkom alebo zmenám očakávaní.

 

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Mediálne kontakty:

Brian Lustig
PR zo spoločnosti Bluetext pre spoločnosť BroadSoft USA
+1 301.775.6203
brian@bluetext.com

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Marketwired, LP.

13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Kontaktní osoba: Marketwired Client Services
cs@marketwired.com
About MarketwiredMarketwired advances the way the world communicates. Serving more than 11,000 clients worldwide through 20 offices on four continents, Marketwired is a dominant distributor of company news releases and other communications. Marketwired electronically delivers global news and... vice ›
Marketwired
13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Spojené státy
cs@marketwired.com