"K čemu je nám manželství?

Dopady manželských a nemanželských svazků na moderní společnost
Zadavatel: Magieprirody.cz | 26.4.2016 | Politika, společnost

Praha (Pressweb) - Whiterspoon Institute v Princetonu vytvořil manifest "Manželství a veřejné blaho" (Marriage and the Public Good), který podepsalo 70 amerických profesorů různých vyznání a světonázorů a vychází z deseti pravidel. Vedle vyhodnocení rozsáhlých sociologických výzkumů manifest vzpomíná mnoho výhod, které silná kultura manželství přináší manželským párům, dětem a také celé společnosti.

Ženatí muži profitují z morální a osobní disciplíny, stabilního domácího života a příležitosti podílet se na výchově svých dětí. Vdané ženy profitují z jistoty a ochrany, uznaného otcovství svých dětí a společné odpovědnosti, jakož i emocionální podpory při výchově dětí. Společně oba manželé profitují z ovoce svého nasazení se za instituci manželství. Manželské páry, které si ctí svůj morální závazek k celoživotnímu manželství a věrnosti, se jeví jako ty, které se těší z lepších manželství. "

Mají také více možností na budování majetku a vlastnění domů jako dospělí, kteří nežijí v manželství. Manželství podporuje fyzické a emocionální zdraví mužů a žen. Dospělí žijící v manželství se těší delšímu životu, jsou méně nemocní, pociťují větší životní štěstí a mají menší míru postižení depresemi a zneužívání drog jako lidé žijící bez manželství, rozvedení a žijící v partnerstvích bez sňatku.

Manželé, kteří si cení ideál manželství a odmítají bezmanželské vztahy, kteří věří v celoživotní manželství a jsou přesvědčeni, že děti dostanou to nejlepší tehdy, když je vychovávají otec a matka v manželství, mají sňatky vyšší kvality, tráví spolu více času a jsou spíše připraveni přinést oběti pro svůj vztah jako manželé, kteří si od instituce manželství slibují méně. Kdo vstoupí do celoživotního manželství, nachází více manželského štěstí než ti muži a ženy, kteří udržují své manželství pouze tak dlouho, dokud trvá jejich vzájemná láska. (Whiterspoon Institute) "

 

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Obrázek uživatele Magieprirody.cz
Česká republika
marcol@email.cz
Tel: +420 728 463 712