Co je cílem reklamy?

Co je cílem reklamy?
Zadavatel: Seokonzult.cz | 28.2.2022 | Média, marketing
Reklama

Marketing čili také reklama (pozor, význam není stejný, ale často je tak zaměňován) – to je pro podnik zcela zásadní obor, který dokáže prakticky jakoukoli firmu dostat na výsluní. Tedy pokud se do něj investuje. Mnohé firmy naštěstí mají neustále na paměti slova Henryho Forda, který kdysi řekl, že i kdyby v kapse schovával poslední dolar, přesto by ho investoval do reklamy. Tím chtěl zkrátka říct - investovat do reklamy se vyplatí, ať už uvažujete nad reklamními předměty v podobě propisek, hrníčků nebo reklamních bloků nebo nad televizními spoty či internetovými bannery.

Co je tedy cílem reklamy?

Cíl reklamy zde tedy již byl nastíněn - a sice reklama má za úkol dostat firmu do podvědomí potencionálních zákazníků. Má poskytnout informace, také vytvořit a následně stimulovat poptávku, mimo jiné i odlišit produkty firmy od produktů konkurence. Taktéž má posílit firemní image.

Pokud budete investovat do reklamy, je důležité si zodpovědět jednu věc, a sice na co bude konkrétní reklama cílit. Nikdy nemůžete cílit na všechno, co má reklama v popisu práce. Buďto chcete stimulovat nebo vytvořit poptávku, nebo chcete informovat trh o dostupnosti určitého produktu, nebo reklamou apelujete na odlišení od konkurence.

Vytváření, respektive investování do reklamy je jedna velká hra, která vám nabízí řadu hracích figurek v podobě různých typů reklam.

Jaké existují druhy reklam?

Vůbec prvním rozdělením reklam je na off-line a on-line reklamu. Do off-line reklamy spadají veškeré letáky, plakáty a další. Taktéž sem spadají billboardy nebo inzerce v tisku. Do on-line reklamy zase patří PR texty publikované na webových stránkách, dále bannery nebo reklamy na sociálních sítích.

Pak tu máme dělení na elektronickou a klasickou reklamu. Reklama se taktéž dělí i podle toho, jaký je její účel. Čili existuje informační reklama (má za úkol vzbudit poptávku nebo zájem), dále přesvědčovací reklama (rozvíjí poptávku) a připomínková reklama (jejím úkolem je zachovat pozici na trhu tím, že připomene konkrétní produkt nebo firmu).

Témata: reklama | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Seokonzult.cz

Bruzovská 1840
738 01 Frýdek-Místek
SEO Specialista Tomáš Stýskala již od roku 2009 poskytuje služby optimalizace webových stránek, linkbuildingu a PR.
Tomáš Stýskala
Bruzovská 1840
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika
info@seokonzult.cz