Vše, co je třeba vědět o kotlíkových dotacích

Zadavatel: Seokonzult.cz | 27.9.2019 | Průmysl, energetika
kotlíkové dotace

Každý dům potřebuje mít i svůj kotel, díky němuž bude v zimě vytápěn. Většina domácnosti nyní vlastní neekologické kotle, které jsou první nebo druhé emisní třídy. S těmito kotly se však zanedlouho budeme muset rozloučit, protože budou nezákonné. Pokud sledujete aktuální dění v našem státě, moc dobře víte, že od roku 2022 nebude možné v domácnostech provozovat staré neekologické kotle. Tak praví platný Zákon o ochraně ovzduší v České republice. Jedná se o novelizovaný zákon, který po svém schválení vyvolal celou řadu otázek a mylných domněnek. Lidé si však tou dobou ještě neuvědomili, že budou moct získat takzvanou kotlíkovou dotaci, která jim výrazně ulehčí při výměně kotle po finanční stránce.

O kotlíkových dotacích se na internetu dočtete mnoho, proto jsme se rozhodli vybrat to nejdůležitější, co byste o kotlíkových dotacích měli vědět.

Na co lze získat dotaci?

• tepelný zdroj (a na náklady související s jeho instalací či stavebními pracemi)

• nová otopná soustava (opět včetně nákladů na stavební práce)

• rekonstrukce otopné soustavy

projektová dokumentace

Jak lze získat dotaci?

Je nutno říct, že dotaci všem žadatelům poskytují kraje, které se rozhodují dle jistých podmínek. Například výše dotace se odvíjí od toho, jaký typ kotle vlastníte či kde je umístěn v rámci znečištěných oblastí.

Pozor:

Výměna takového kotle však není jednoduchá a snadná, jak se na první pohled může zdát. Například tepelné zdroje, které využívají obnovitelnou energii, je nutné instalovat pouze kvalifikovanými topenáři, kteří vlastní platné osvědčení. Dále kotle, do nichž se ručně přikládá, mohou být instalovány jen se současným využitím akumulační nádrže, která má minimálně 55 l/kW instalovaného výkonu kotle.

Kotlíkové dotace však není možné získat ve všech případech. Například tento program nepodporuje výměnu stávajícího kotle za kotel spalující pouze uhlí.

Témata: kotlíkové dotace, dotace, vytápění, Ostrava, projektová dokumentace | Region: Moravskoslezský kraj

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Tomáš Stýskala
Bruzovská 1840
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika
info@seokonzult.cz