Spoločnosť BroadSoft spúšťa v Japonsku služby jednotnej komunikácie BroadCloud

Zadavatel: Marketwired, LP. | 27.5.2016

Spoločnosť oznámila svoju plnú prevádzkovú činnosť na japonskom trhu na podujatí BroadSoft Cloud Connect v Tokiu

GAITHERSBURG, Maryland a TOKIO, JAPONSKO--(Marketwired / Pressweb - 25. mája 2016) - BroadSoft, Inc. (NASDAQ: BSFT), vedúca spoločnosť v poskytovaní globálnych služieb jednotnej komunikácie (UCaaS) oznámila, že spustila svoju službu BroadCloud® v Japonsku a začala v tejto krajine plnú prevádzkovú činnosť. Ako už bolo oznámené, BroadSoft získala v novembri 2015 tokijskú spoločnosť PBXL KK, poskytovateľa inovačných komunikačných riešení založených na systéme cloud. Táto spoločnosť sa premenovala na BroadSoft Japan KK.

BroadCloud je plne riadená služba, ktorá umožňuje japonským poskytovateľom služieb ponúkať komplexné jednotné komunikačné služby UC-One® spoločnosti BroadSoft pre ich vlastný okruh zákazníkov. BroadCloud eliminuje pre poskytovateľa služieb potrebu veľkých kapitálových investícií na spustenie nových hlasových služieb IP a služieb jednotnej komunikácie. BroadCloud umožňuje poskytovateľom služieb ponúkať transformačný cloud PBX a služby jednotnej komunikácie, ktoré pomáhajú zjednodušiť riadenie a znížiť náklady, pričom zlepšujú produktivitu a mobilitu miestnych systémov.

Japonsko, ktorého trhy mobilného telefonovania sú známe ako jedny z najväčších a najviac inovačných na svete, zažíva podobne ako ostatné krajiny, výrazný prechod od tradičnej verejnej telefónnej siete PSTN k hlasovým a mobilným službám založeným na internetovom protokole IP. Japonsko má mnohé charakteristické vlastnosti, ktoré z neho robia ideálne prostredie pre ocenenú platformu BroadWorks® spoločnosti BroadSoft a pre ponuku jednotnej komunikácie UC-One a služby BroadCloud. Zahŕňajú rastúci dopyt po službách technológie bring-your-own-device (BYOD), vysoko mobilnú kultúru a nezvyčajne veľký počet inštalovaných faxových prístrojov, ktoré sa presunú v nadchádzajúcich rokoch na služby založené na IP.

V marci 2016 spoločnosť BroadSoft predstavila svojho prvého japonského zákazníka, poskytovateľa služieb, NIFTY Japan. Odvtedy bola spustená služba ShaMo! spoločnosti NIFTY a je podporovaná na platforme BroadCloud. Takaya Ueno, riaditeľ IT a generálny manažér pre obchodnú divíziu Cloud spoločnosti NIFTY uviedol: „Sme veľmi radi, že sme prvým zákazníkom pre BroadCloud v Japonsku a vítame oficiálne spustenie na japonskom trhu. Tešíme sa na mnoho rokov budúcej úspešnej spolupráce s japonským tímom BroadSoft."

Na podujatí BroadSoft Tokyo Cloud Connect, Jim Weisser, generálny manažér pre BroadCloud Japan, povedal: „Je pre nás potešením, že oficiálne spúšťame BroadCloud Japan a prevádzku BroadSoft na japonskom trhu. Obchodný potenciál v Japonsku je veľmi významný a sme radi, že máme príležitosť úzko spolupracovať s jednými z najinovačnejších poskytovateľov služieb na svete. Japonsko je skvelé miesto na obchodovanie a my sme sa zaviazali vybudovať vzťahy s tunajšími zákazníkmi, rozvinúť naše tímy a pokračovať vo zvyšovaní dlhodobého úspechu našich zákazníkov."

O spoločnosti BroadSoft:

BroadSoft je vedúcou spoločnosťou v poskytovaní softvéru cloud a služieb, ktoré umožňujú poskytovateľom služieb mobilného, pevného a káblového pripojenia ponúkať jednotnú komunikáciu prostredníctvom sietí s internetovým protokolom. Hlavná komunikačná platforma spoločnosti umožňuje poskytovať rozsah služieb v oblasti podnikateľských a zákazníckych volaní, posielania správ a vzájomnej komunikácie, vrátane súkromných podnikových komunikačných sietí, video hovorov, textových správ a služieb konvergovaných mobilných a pevných sietí. Ďalšie informácie nájdete nahttp://www.BroadSoft.com.

Prognózy do budúcnosti:

Táto tlačová správa obsahuje prognózy do budúcnosti, ktoré sú v súlade so Zákonom o reforme súdnych sporov o súkromných cenných papieroch z roku 1995. Prognózy do budúcnosti sa dajú rozpoznať použitím pojmov a slovných spojení ako sú „poskytne“, „môže“ a „umožní“ a iných podobných pojmov a spojení, medzi inými aj vyjadrení týkajúcich sa výhod japonských zákazníkov poskytujúcich služby vyplývajúcich z používania BroadCloud v rámci ich ponuky služieb.  Výsledok udalostí opísaných v prognózach podlieha známym a neznámym rizikám, neistotám a ďalším faktorom, ktoré by mohli mať za následok podstatne odlišné skutočné výsledky od výsledkov uvedených v prognózach vrátane, ale nielen, finančných a iných výhod pre spoločnosť BroadSoft vyplývajúcich z používania služby BroadCloud japonskými poskytovateľmi služieb vo svojich ponukách služieb, ako aj faktorom uvedených v sekcii „Rizikové faktory“ na formulári 10-K spoločnosti BroadSoft pre rok končiaci sa 31. decembra 2015, registrovaných Komisiou pre cenné papiere a burzu cenných papierov, alebo SEC, dňa 29. februára 2016, a v ďalšej evidencii spoločnosti BroadSoft v Komisii SEC. Informácie v tejto tlačovej správe sú platné k 26. máju 2016. Spoločnosť BroadSoft nie je povinná verejne aktualizovať prognózy do budúcnosti uvedené v tomto dokumente tak, aby zodpovedali skutočným výsledkom alebo zmenám v jej očakávaniach, okrem prípadov vyžadovaných zákonom.

Kontakty s médiami:

Severná a južná Amerika
Brian Lustig 
Bluetext PR v mene BroadSoft US
+1 301.775.6203
brian@bluetext.com 

Európa
Andy Crisp / Jon Bawden / Kate Anderson
Cohesive v mene BroadSoft UK
+44 (0) 1291 626200
broadsoft@wearecohesive.com 

APAC
Terry Alberstein
Navigate Communication
+61 (0) 458-484-921
terry@navigatecommunication.com.au

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Marketwired, LP.

13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Kontaktní osoba: Marketwired Client Services
cs@marketwired.com
About MarketwiredMarketwired advances the way the world communicates. Serving more than 11,000 clients worldwide through 20 offices on four continents, Marketwired is a dominant distributor of company news releases and other communications. Marketwired electronically delivers global news and... vice ›
Marketwired
13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Spojené státy
cs@marketwired.com