Pražská židovská literatura digitálně

Zadavatel: Městská knihovna v Praze | 26.5.2015 | Kultura, hudba, divadlo

Praha (Pressweb) - Městská knihovna v Praze získala projekt PRALIT (Záchrana a zpřístupnění pražské židovské literatury) hrazený z Evropského hospodářského prostoru. Cílem projektu není zpřístupnit kompletní díla židovských autorů a skladatelů, ale zdigitalizovat tituly, které má MKP ve svém fondu a dosud nebyly zdigitalizovány jinými institucemi.

„Grant nám umožní zdigitalizovat a popularizovat tvorbu významných skladatelů židovského původu, především proslulých pražských rodáků ‒ violoncellisty a skladatele Davida Poppera, skladatele, klavíristy a dirigenta Ignaze Moschelese, skladatele a klavíristy Julia Schulhoffa a skladatele, pianisty a pedagoga Josefa Löwa. Dále jsou v našem výběru také díla Jaromíra Weinbergera, Karla Weise, Erika Korngolda a generace tzv. terezínských skladatelů ‒ Erwina Schulhoffa, Hanse Krasy, Gideona Kleina, Pavla Haase, Karla Reinera či Viktora Ullmanna, a desítky dalších skladatelů, které chápeme jako součást naší středoevropské kulturní historie“, říká Jana Navrátilová, vedoucí hudebního oddělení.

„Podstatnou část beletrie budou tvořit díla autorů konce 19. století a první poloviny 20. století, kteří patří do skupiny pražských  německy  píšících  autorů.  V  našem  fondu  jsou  zastoupena díla Maxe Broda, Egona Ervína Kische, Hugo Saluse a Franze Werfela. Z česky píšících autorů budou zdigitalizována vybraná díla Otokara Fischera a Karla Poláčka“, upřesňuje Marta Jílková, projektová manažerka projektu PRALIT.

V rámci projektu PRALIT jsme se zavázali ke zpřístupnění 158.000 stran v naší digitální knihovně Kramerius na kramerius.mlp.cz/kramerius. Dalších 65.000 dokumentů, a to jak beletrie, tak i hudebnin a hudebních periodik, bude navíc naskenováno.

Při zpřístupňování se řídíme českým autorským zákonem, proto budou některá díla, která nejsou autorsky volná, dostupná jen z počítačů v síti Městské knihovny v Praze. Vybrané dokumenty jsou především v češtině a němčině, minimálně se vyskytují texty ve francouzštině a angličtině.

Dokumenty nejsou v příliš dobrém fyzickém stavu, zejména kvůli kyselému papíru, na kterém jsou tištěny. Jejich fyzický stav negativně ovlivnilo také časté využívání knih čtenáři a badateli.

Celkový rozpočet projektu PRALIT je 8.568.030 Kč, z toho 80 % činí dotace z EHP (EEA Grants) a Norských fondů, 20 % je spolufinancováno Magistrátem hlavního města Prahy, zřizovatelem Městské knihovny v Praze. Projekt PRALIT bude ukončen k dubnu 2016.

Financováno z EHP a Norských fondů 2009 ‒ 2014.

Textový soubor:
PřílohaVelikost
Soubor tiskova_zprava_pralit.docx49.43 KB
Témata: Městská knihovna v Praze, digitalizace, PRALIT, Kramerius | Region: Praha

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Městská knihovna v Praze

Mariánské nám. 1
115 72 Praha 1
Kontaktní osoba: Lenka Hanzlíková
Tisková mluvčí
lenka.hanzlikova@mlp.cz
+420 733 160 007
Obrázek uživatele MKP
Městská knihovna v Praze je největší městskou knihovnou v České republice. Své služby poskytuje po celé Praze prostřednictvím více jak 40 poboček a 3 vozidel pojízdné knihovny. Kromě půjčování klasických tištěných knih, hudby, filmů, map, obrazů, not, deskových her a časopisů, zpřístupňuje také e-... vice ›
Městská knihovna v Praze
Mariánské nám. 1
115 72 Praha 1
Česká republika
knihovna@mlp.cz
Tel: +420 222 113 555