Víte, kolik vás bude stát předčasné splacení úvěru stavební spořitelny?

Právo na předčasné splacení úvěru je důležité pro klienty, kteří se chtějí svého dluhu zbavit dříve, než bylo sjednáno ve smlouvě o úvěru.
Zadavatel: stavebky.cz | 27.4.2017 | Finance, ekonomika

Praha (Pressweb) - Zákon o spotřebitelském úvěru přinesl na konci loňského roku řadu změn, které klientům umožní a usnadní předčasné splacení úvěru. Právo předčasně splatit úvěr se donedávna týkalo pouze vybraného okruhu úvěrů. Nyní platí, že klient má právo předčasně splatit každý spotřebitelský úvěr. Právo na předčasné splacení úvěru je důležité pro klienty, kteří se chtějí svého dluhu zbavit dříve, než bylo sjednáno ve smlouvě. Důvody mohou být různé. Někdo má k dispozici více peněz, než předpokládal, někdo není spokojen s nabízenou úrokovou sazbou a sjedná si u konkurence jiný, výhodnější úvěr. Ten pak použije ke splacení svého stávajícího dluhu.

Poplatky, neboli náhrady nákladů za předčasné splacení úvěru

Právo na předčasné splacení úvěru však neznamená, že je úvěr možno splatit bezplatně. Banka má právo od klienta požadovat náhradu nákladů, které jí v souvislosti s předčasným splacením vzniknou. A tyto náklady mohou být různého druhu. Zásadní jsou obvykle náklady finanční. Aby  mohla banka poskytnout klientovi úvěr, musí si (často) sama půjčit, například od jiné banky. A zatímco  klient může svůj úvěr splatit kdykoli, banka tuto možnost nemá. Kromě finančních nákladů vznikají při předčasném splacení náklady administrativní. To je klasické "papírování", které je s takovou operací spojeno.

Vzniká tedy otázka, kdo tyto náklady zaplatí. V praxi se o ně podělí banka se svým klientem. Zákon totiž říká, že banka má právo na náhradu nákladů, které jí vzniknou v důsledku předčasného splacení úvěru. Zároveň ale zákon tuto náhradu omezuje. Například výše náhrady nesmí převýšit objem úroků, které by klient býval zaplatil bez provedení mimořádné splátky. Existuje však ještě řada dalších ustanovení, která omezují výši náhrady ještě více a v mnoha případech je výše náhrady nulová.

Úvěry na bydlení jako zvláštní druh spotřebitelského úvěru

Spotřebitelský úvěr je podle zákona každý úvěr poskytnutý spotřebiteli, tedy osobě, která si půjčuje pro své soukromé potřeby, nikoli pro podnikání. V rámci těchto spotřebitelských úvěrů existuje speciální skupina označená jako úvěry na bydlení. Sem patří klasické hypotéky a také všechny úvěry poskytované stavebními spořitelnami (úvěry ze stavebního spoření i úvěry překlenovací). Je dobré vědět, že úvěry na bydlení mají trochu odlišné podmínky pro předčasné splacení.

Nejčastěji budou zřejmě využívána pravidla, kdy je možno spotřebitelský úvěr na bydlení splatit bez jakýchkoli náhrad a poplatků. To je vždy, když dochází ke změně úrokové sazby. Protože úvěry na bydlení jsou typicky úvěry dlouhodobé, není často úroková sazba sjednána na celou dobu splatnosti. Úroková sazba bývá sjednána na kratší období (takzvaná doba fixace), nejčastěji mezi jedním a pěti lety. Po uplynutí této doby banka nabídne klientovi jinou úrokovou sazbu na další období a klient může novou sazbu buď akceptovat a pokračovat dál ve splácení, nebo odmítnout a úvěr splatit.

Zákon o spotřebitelském úvěru dává navíc klientům právo každý rok splatit až 25 % původní půjčky zcela bez poplatků. Během čtyř let tak lze dluh zcela umořit, a to zdarma.

Stavební spoření a předčasné splátky úvěru

Stavební spořitelny nabízejí dva typy úvěrů: úvěry ze stavebního spoření a překlenovací úvěry. Jedním ze zásadních rozdílů mezi těmito druhy půjček jsou odlišnosti v možnostech předčasného splácení.

Překlenovací úvěry jsou ve své podstatě klasické komerční úvěry, které nepodléhají žádné zvláštní regulaci. Tak k nim přistupují i stavební spořitelny a snaží se své klienty držet v úvěrovém závazku co nejdéle. Donedávna nebylo možno některé překlenovací úvěry předčasně splatit. To se však s novelou zákona změnilo a právo na předčasné splátky se týká překlenovacích úvěrů stejně jako všech ostatních spotřebitelských úvěrů.

Naprosto odlišný přístup byl u druhého typu půjček, tedy úvěrů ze stavebního spoření. Úvěry ze stavebního spoření byly od samotného počátku nabízeny jako výhodné úvěry na bydlení a jednou z jejich výsad byla možnost předčasného splacení bez poplatků. Tuto příjemnou vlastnost si většina úvěrů ze stavebního spoření podržela dodnes, výjimkou je Modrá pyramida stavební spořitelna. Ta před nějakou dobou svůj přístup změnila a úvěry ze stavebního spoření Modré pyramidy je možno splatit pouze se zaplacením příslušného poplatku, který je ovšem upraven a omezen zákonem.

Pokud tedy chceme splatit úvěr stavební spořitelně, je důležité vědět, o jaký typ úvěru jde. Jde-li o úvěr ze stavebního spoření, pak je předčasná splátka bezproblémová a hlavně bezplatná - ovšem pokud nejde o úvěr ze stavebního spoření poskytnutý Modrou pyramidou. Splácíme.li úvěr překlenovací, je situace o něco horší. Buď využijeme některé z možností, které nám dává zákon k bezplatnému umoření půjčky, nebo se musíme zajímat o  výši poplatků.

Informace stavebních spořitelen jsou na různé úrovni

Server stavebky.cz, který se specializuje na informace z oblasti stavebního spoření provedl průzkum, jaké informace poskytují jednotlivé stavební spořitelny svým klientům k poplatkům za předčasné splacení úvěru. Výsledky byly překvapivě rozdílné. Zatímco některé stavební spořitelny zveřejňují jasné a srozumitelné informace, podle kterých je možno výši poplatku předem vypočítat, jiné tuto informaci tají. Výši poplatku se klient dozví až v okamžiku, kdy projeví přání splátku uskutečnit.

Buřinka zcela transparentní

Z průzkumu vyšla nejlépe Buřinka, nebo přesněji Stavební spořitelna České spořitelny. Ta má na svém webu sazebník poplatků, ve kterém najdeme přímo vzorec pro výpočet poplatku za předčasné splacení úvěru. Každý si tak může předem spočítat, kolik ho to bude stát. Je to jasné a srozumitelné.

Střední proud

Druhou skupinu tvoří tři stavební spořitelny: Raiffeisen, Modrá pyramida a Wüstenrot. Tyto tři stavební spořitelny mají rovněž vzorec, podle kterého se výše poplatku vypočítá, ale tento postup má v případě těchto spořitelen nějaké háčky. Vzorec je špatně dostupný nebo je potřeba dosadit parametry, které nejsou k dispozici.

Raiffeisen stavební spořitelna používá vzorec, který je téměř totožný se vzorcem Buřinky, ale jsou zde dva problémy. Ten první spočívá v utajení tohoto vzorce. Na webu RSTS je nenajdeme, je poměrně složitým způsobem popsán až v úvěrové smlouvě. Druhým problémem je nutnost dosazení průměrné úrokové sazby z vkladů RSTS za kalendářní rok který předcházel roku, ve kterém byla mimořádná splátka provedena. Průměrnou úrokovou sazbu sice Raiffeisen zveřejňuje, ale pro budoucí splátku bude toto číslo zveřejněno až v budoucnu.

Modrá pyramida stavební spořitelna sice na svém webu zveřejňuje vzorec, podle kterého se poplatek za mimořádnou splátku vypočítá, ale do tohoto vzorce je třeba dosadit parametry, které nejsou dostupné. Jedním z těchto parametrů je provize finančního poradce, která je uvedena až v úvěrové smlouvě. Horší je druhý ukazatel, a to "alternativní výnosová sazba investice do bezrizikového instrumentu v okamžiku provedení splátky". Tento údaj je dostupný pouze MPSS a to až v okamžiku provedení splátky.

Třetí stavební spořitelnou v této "mainstreamové" skupině je Wüstenrot stavební spořitelna. I jeho vzorec je k nalezení na webu v sazebníku poplatků, ale podobně jako u Modré pyramidy obsahuje klientovi nedostupné parametry. Wüstenrot tento problém alespoň zčásti napravuje tím, že výši poplatku ještě navíc omezuje částkou 5 % z výše mimořádné splátky. Při provedení mimořádné splátky se tedy provede výpočet poplatku podle vzorce, stanoví se 5 % z výše mimořádné splátky, a výsledný poplatek bude menší z obou čísel. I toto vylepšení má však své háčky. Kromě toho, že není na oficiálním webu k dispozici, platí pouze pro případy úplného splacení úvěru (tedy nikoli pro částečné splátky) a vztahuje se pouze na nové úvěry poskytnuté od 7. 4. 2017.

Tajnosnubná Liška

Nejméně informací k předčasným splátkám poskytuje Českomoravská stavební spořitelna, tedy populární Liška. Tato největší stavební spořitelna nezveřejňuje žádné informace, podle kterých by bylo možno výši poplatku za splacení alespoň odhadnout.

Shrnutí

Je dobré plánovat úvěr tak, abychom nemuseli využívat možnosti předčasného splacení úvěru. Pokud nejde o mimořádnou splátku u které je ze zákona nulový poplatek, znamená taková operace obvykle finanční ztrátu. Asi málokdo však bude vybírat banku podle výše poplatku za předčasné splacení. Parametry jako úroková sazba, požadovaný příjem či celkový objem splátek jsou obvykle důležitější. Navíc se ukazuje, že porovnání poplatků za mimořádnou splátku ani není možné. Jediná Buřinka je natolik otevřená, že umožňuje výši poplatku stanovit předem. U ostatních stavebních spořitelen se to dá v lepším případě odhadnout, v případě ČMSS nelze ani to.

Témata: finance, spoření, stavební spoření, úvěry

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.