V čem může vaší firmě prospět špičkový manažerský informační systém?

Zadavatel: Janák Karel | 27.4.2016 | Telekomunikace, IT

Praha (Pressweb) - Součástí některých podnikových informačních systémů jsou speciální moduly, které zpracovávají údaje ze základních částí systému a přeměňují je v cenné informace o ekonomice a finančním zdraví společnosti. Příkladem manažerského systému je i TOP-RIS – nadstavba podnikového informačního systému od české firmy SAUL. Cílovou skupinou uživatelů jsou obchodní a finanční manažeři, pracovníci controllingu, vedoucí účetní a další řídící pracovníci. Manažerský modul umožňuje zpracování výstupů z oblasti, za kterou odpovídají.

Manažerský informační systém je perfektní pomocník při zpracovávání reportů pro domácí i zahraniční vlastníky či banky, výročních zpráv a v neposlední řadě při vytváření interního systému reportingu a controllingu.

K největším výhodám řešení TOP-RIS je vysoká vypovídací schopnost, množství přehledů a statistik, grafické vyjádření a naprosto srozumitelné informace. Používáním tohoto modulu lze předejít chybám a pracnému přepisování. Z jednotlivých výstupů se snadno dostanete až do detailu položek a dokladů.

Informační systém obsahuje podsystémy, které uživatelé mohou libovolně kombinovat. Jedná se o firemní sestavy (obsahují účetní software s předvahami a výsledovkami, srozumitelné grafy atd.), controlling, pohledávky a závazky, cash – flow, holding – agregace, obchodní statistiky a fakturace.Další přednosti manažerského podnikového systému spočívají v intuitivním rozhraní, nezávislosti na prostředí, zpracování výstupů ve formátu MS Excel a v neposlední řadě v multijazyčném provedení. Uživatelé mohou přepínat mezi angličtinou, němčinou a slovenštinou.

Pokud vás systém zaujal, můžete si ho nechat zdarma odprezentovat přímo od kvalifikovaných pracovníků společnosti SAUL. Více se dozvíte na www.saul.cz.

Obrázky:
PřílohaVelikost
Image icon 01.jpg24.64 KB
Image icon 02.jpg32.16 KB
Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.