Malé a střední podniky nyní získají až 10 milionů korun na ověření technologií

Zadavatel: MediaUp Agency s.r.o. | 27.3.2018 | Finance, ekonomika

Česká republika je jednou ze zemí, v níž se klade značný důraz na technologický vývoj. Aby se tento trend ještě posílil a přenesl do malých a středních podniků, vznikl nyní program ProofofConcept. Jeho cílem je ověřit, do jaké míry lze nové technologie a výsledky výzkumů uplatnit v praxi.

Vývoj nových technologií probíhá prakticky neustále. Firmy denně ověřují nové hypotézy, a pokud se prokáže jejich potenciál, snaží se je uvádět do praxe. Tento proces je ale značně náročný na finance i lidský kapitál. Malým a středním podnikům nyní ve vývoji mohou pomoci dotace EU.

Vytvoření studie proveditelnosti

Dotace pokrývá část nákladů souvisejících s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu nového produktu či služby. V souvislosti s vytvářením studie se předpokládá provádění výzkumných prací, případný dočasný nábor vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří u příjemce dotace provedou nezbytné činnosti pro ověření potenciálu, či rovněž získání patentů či nehmotných aktiv. Všechny tyto oblasti dotace částečně pokryje.

Kolik mohou žadatelé získat

Jako u většiny dotačních titulů, i je v tomto případě míra podpory závislá na velikosti žadatele. Standardní míra podpory je do 70 % způsobilých výdajů pro malé a 60 % pro střední podniky. Dotace je poskytována ve výši od 300 tisíc Kč do 10 milionů Kč.

Jak peníze získat

Žadatel, který má o dotaci zájem, musí předložit projekt nejpozději do 4. 5. 2018. Projekt následně projde hodnotícími kritérii. Každý žadatel může předložit maximálně 2 projekty, tedy 2 žádosti.

V praxi je pro získání podpory třeba splnit řadu dílčích podmínek dle dokumentace dotační výzvy. Administrativu a přípravu projektu může firmě usnadnit spolupráce se specializovanou společností zaměřenou na dotační poradenství, která zpracuje podklady a pomůže sestavit úspěšnou žádost.

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

MediaUp Agency s.r.o.

U Pramenu 2484
440 01 Louny
Kontaktní osoba: Bc. Petra Houdová
petra.hrbkova@mediaup.cz
+420 737 393 667
Obrázek uživatele MediaUp Agency s.r.o.
Jsme digitální agentura nabízející full-service pro Váš business na internetu. Specializujeme se na SEO optimalizace, PPC a Social marketing.
MediaUp Agency s.r.o.
U Pramenu 2484
440 01 Louny
Česká republika
info@mediaup.cz
Tel: +420 737 393 667