Margita Titlová Ylovsky

O čem víme
Zadavatel: | 27.2.2017 | Kultura, hudba, divadlo

Praha (Pressweb) - Na výstavě multidisciplinární umělkyně Margity Titlové Ylovsky uvidíte zcela unikátní a dosud nevystavené fotografické projekty z 80. let, k nimž patří i kresby vytvořené technikou Kirliánovy fotografie.

Koncepce výstavy “O čem víme” je založená na mapování projevů lidského těla, osobní individuality, energie těla v daném okamžiku, komunikace s vlastním stínem a v neposlední řadě na tématu dotyku lidské ruky vizualizované v různých tvůrčích přístupech. Unikátní spojení umělecké tvorby a přírodních věd nacházíme v zachycení energie lidského těla Kirliánovým přístrojem a moderními digitálními médii. Jedinečnou součástí jsou i velkoformátové kresby rtěnkou, které výtvarně souvisí s celou koncepcí výstavy.

Jednotlivé fotografické projekty:

Kirliánova fotografie

Fotografie energetického vyzařování provedl jako první Nikola Tesla v roce 1891 a tuto technologii znovuobjevil ruský inženýr Semjon Kirlian, po němž dostala fotografie zachycující životní energii své jméno. Autorka použila v 80. letech tuto technologii ke své tvorbě a přenesla tak do svých kreseb svůj momentální fyzický i mentální stav.

Se stínem

Intimní fotografický cyklus, zachycuje dialog těla s vlastním stínem - všudypřítomným mementem naší existence.

Cyklus velkoformátových fotografií

Cyklus zachycuje performance z 80. let, kdy autorka výtvarnými prostředky mění prostor a vlastní vizualitu. Nedílnou součástí fotografií jsou i texty a kresby.

Bardotky

Portréty na fotografickém materiálu, parafrázující dívčí portréty z 60. let tzv. Glamour Girls. "Bardotky" jsou vytvořené lidskou energií na Kirliánově přístroji.

Malba lidským teplem (video projekce)

Projekt představený na Bienále v Mnichově v roce 2015 využívá možnosti technologie termovize. Tepelné zóny prostředí a lidského těla jsou přenášeny do barevných záběrů. Teplo vytváří kolem těla barevnou malbu, která chladnutím posléze mizí. Video vizualizuje v barvách svět, který normálním zrakem nevidíme.

Margita Titlová Ylovsky se narodila v roce 1957 v Praze, studovala na pražské Akademii výtvarných umění. Její pole působnosti je velmi široké, zabývá se malbou, kresbou, grafikou, filmem, fotografií a instalací. Využívá možnosti různých druhů energií a rozmanitých postupů, které často vycházejí z objevů přírodních věd. Rozvíjí principy konceptuálního umění, vychází ze vztahu lidského těla a přírody. Využívá spojení klasických i netradičních technik.

 

Více info na https://www.galerieubetlemskekaple.cz/vystavy/o-cem-vime/

Textový soubor:
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon ocemvime_press_final.doc29.5 KB
Obrázky:
Témata: umění, výtvarné umění, živé umění, galerie | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Betlémské nám. 8
110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Andrej Boloňský
ředitel
jbk@volny.cz
+420 222 220 689
Obrázek uživatele Galerie UBK
Galerii U Betlémské kaple nabízí kontinuálně zajímavý výstavní program zaměřený na české poválečné a současné umění. Pořádané výstavy prochází napříč uměleckými generacemi a vždy vyjadřují umělecký názor, který dokáže oslovit širokou i odbornou veřejnost.Galerie U Betlémské... vice ›
Galerie U Betlémské kaple
Betlémské nám. 8
110 00 Praha 1
Česká republika
jbk@volny.cz
Tel: 222220689