Společnost CD-adapco přináší s vydáním aplikace STAR-CDM+(R) v10.02 zákazníkům nové možnosti v oblasti multidisciplinárního prověřování designu

Zadavatel: Marketwired, LP. | 27.2.2015

Pilíři nové verze STAR-CCM+ jsou technologie, uživatelská přívětivost a produktivita

NEW YORK a LONDÝN, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ CD-adapco™ je největší soukromou společností vyrábějící software zaměřený na oblast počítačové dynamiky kapalin (CFD). Společnost dnes oznámila vydání nejnovější verze svého vlajkového simulačního nástroje STAR-CCM+ v10.02. Tato verze se soustředí na multidisciplinární prověření designu (MDX) a napomáhá tak urychlit proces přijímání konstrukčních rozhodnutí. V této verzi mohou inženýři své simulace podrobit široké škále provozních scénářů. Díky tomuto přístupu lze komplexně prozkoumat vlastnosti produktu napříč celým konstrukčním prostorem.

„Od MDX si slibujeme, že díky němu budou naši zákazníci ve svém oboru ještě lépe konkurenceschopní,“ uvedl viceprezident společnosti CD-adapco pro produktový management Jean-Claude Ercolanelli. „Toho dosáhneme poskytováním robustních, automatizovaných a chytrých technologií, díky kterým mohou inženýři maximalizovat užitečnost svých simulací prověřením řady konstrukčních možností. Uživatelům navíc umožňujeme získat z MDX maximum díky trvalému odhodlání zlepšovat zkušenosti zákazníků s našimi produkty a zvyšovat jejich produktivitu.“

Technologie, zkušenosti a produktivita jsou pilíři verze v10.02:

Technologie: Jedním z největších technologických pokroků aplikace STAR-CCM+ v10.02 je možnost dálkového spuštění klienta CAD a s tím spojené otevření dveří k prověřování konstrukčního prostoru napříč sítěmi a platformami. STAR-CCM+ nyní může být spuštěn na vzdáleném klastru a plynule distribuovat designové změny napříč celým balíčkem CAD. Tato inovace je na trhu počítačem podporovaného inženýrství (CAE) unikátní.

STAR-CCM+ v10.02 přináší technologické pokroky i na poli multifázového modelování díky vydání nového modelů interakcí mezi modely VOF, Fluid Film a lagrangiánskými modely. Tento přístup dramaticky snižuje výpočetní náročnost a počet trojúhelníků, což umožňuje využít aplikace, jejichž řešení dříve nebylo prakticky proveditelné, například se jedná o správu dešťové vody, pohyby kapalin v klikové skříni a převodovce, namáčení a pokrývání součástí.

Nově je uvedeno nové rozsáhlé rozhraní multifázového modelu kombinující přínosy VOF a eulerovského multifázového modelování, které dokáže zachytit řadu koexistujcích tokových režimů. Díky těmto pokrokům je společnost CD-adapco schopna řešit kritické simulační inženýrské aplikace s významným dopadem na ropný, plynový, chemický a zpracovatelský průmysl. STAR-CCM+ v10.02 také vylepšuje způsob eulerovského multifázového modelování a modely VOF a DEM. Více informací…

Zkušenosti: Nový nástroj STAR-View+ největší měrou přispívá ke zlepšení uživatelského zážitku z používání aplikace STAR-CCM+ v10.02. Mezi nové funkce STAR-View+ nově patří podpora animací scén, přechodné výsledky a záznam interakcí. STAR-View+ umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet výsledky svých simulací. Jedná se o bezplatný nástroj, který umožňuje výsledky simulací letmo prohlížet i důkladně studovat. Není nutná žádná licence.

STAR-CCM+ v10.02 vylepšuje zkušenosti uživatelů díky využití GPU, což značně zkracuje odezvu displeje a přináší širší možnosti grafické interakce. Tato verze STAR-CCM+ je průkopníkem v oblasti uživatelských zkušeností také díky pokrokům v odhadování chyb založeném na hermitovské matici, analýze odchylek v síti a režimu výběru hloubky. Více informací…

Produktivita: Tato verze aplikace STAR-CCM+ je výkonnější, a tak mohou uživatelé dokončit svou práci rychleji a ve stejném čase prověřit více variant designu. Mezi žádané funkce z fóra IdeaStorm patří Wake Refinement (Zdokonalení úplavu), která nyní přesněji zpracovává úplav za součástmi.

Mezi další vlastnosti zvyšující produktivitu práce v aplikaci STAR-CCM+ v10.02 patří efektivnější mapování dat, z čehož plyne také vylepšení škálovatelnosti a využití paměti, možnost podávat zprávy o součástek bez dopadu na výkon během provádění výpočtů, tenká síť založená na součástek a model rozhraní dmychadla. Více informací…

STAR-CCM+ v10.02 obsahuje 40 nových funkcí inspirovaných návrhy zaslanými prostřednictvím inovačního fóra pro zákazníky společnosti CD-adapco IdeaStorm. Společnost se zavázala vydat tři velké verze každý rok, aby dokázala naplňovat vizi pro svůj software a zároveň podporovala potřeby svých zákazníků.

O společnosti CD-adapco
CD-adapco (www.cd-adapco.com) je největší nezávislý výrobce software typu CAE zaměřeného na CFD. Našimi hlavními produkty jsou špičkové simulační balíčky STAR-CCM+ a STAR-CD. Rozsah naší činností ale obor CFD softwaru dalece přesahuje a zahrnuje širokou škálu CAE služeb v oblasti dynamiky kapalin, přenosu tepla a strukturální konstrukce. Naším dlouhodobým cílem je „inspirovat inovace a snižovat náklady díky aplikaci inženýrského simulačního softwaru a služeb.“

CD-adapco je soukromou společností, která v posledních 5 letech organicky rostla o 17 % ročně. CD-adapco zaměstnává 850 talentovaných odborníků, kteří pracují ve 32 kancelářích napříč celým světem.

Tiskový mluvčí
Todd Mavreles
CD-adapco
todd.mavreles@cd-adapco.com
(+1) 713 334 4311

Region: Svět

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Marketwired, LP.

13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Kontaktní osoba: Marketwired Client Services
cs@marketwired.com
About MarketwiredMarketwired advances the way the world communicates. Serving more than 11,000 clients worldwide through 20 offices on four continents, Marketwired is a dominant distributor of company news releases and other communications. Marketwired electronically delivers global news and... vice ›
Marketwired
13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Spojené státy
cs@marketwired.com