V případu Marilyn čtyři obvinění

Zadavatel: Policie České republiky | 27.2.2014 | Krimi, černá kronika

Praha (Pressweb) - Od druhé poloviny května loňského roku prošetřovali kriminalisté krajského ředitelství krádež věcí, mezi nimiž byly i předměty pro výstavu Marilyn Monroe.  

Věci několika vlastníků v hodnotě téměř sedmi miliónů korun tenkrát pachatelé odvezli v celkem sedmi kamiónech neznámo kam. Na základě zjištěných skutečností kriminalisté nekvalifikovali případ jako krádež, nýbrž jako trestný čin podvodu. Intenzivní prošetřování tohoto případu přivedlo kriminalisty koncem léta do Středočeského kraje, konkrétně na Berounsko. Zde 29. 8. 2013 na základě výsledků vlastní operativně pátrací činnosti provedli prohlídku nebytových prostor, konkrétně rozsáhlých skladů. Tam v rámci této prohlídky zajistili věci pocházející z prošetřované trestné činnosti v množství téměř čtyřech plných kamiónů. Mezi těmito zajištěnými věcmi se nacházelo i technické vybavení a některé exponáty určené pro již proběhnuvší výstavu Marilyn Monroe. Kriminalistům se konkrétně podařilo zajistit přibližně jednu třetinu věcí, z původně odcizeného celkového množství určeného pro tuto výstavu. Vypátráním věcí ušli kriminalisté ale pouze polovinu z pomyslné cesty. Druhá, která by vedla k vypátrání a zadržení pachatele, nebo pachatelů je teprve čekala. Byť byla mnohdy trnitá, můžeme dnes hovořit o tom, že ji kriminalisté zvládli. Po mnoha měsících prošetřování totiž zadrželi čtveřici osob (35, 39, 46, 53), tři Čechy a jednoho Slováka. Tři z nich jsou v tuto chvíli obviněni z trestného činu podvodu v organizované skupině, čtvrtý pak z trestného činu podílnictví. Na tři obviněné pak uvalil soud vazbu. Nutno ale zmínit, že rozplést způsob, kterým obvinění podvod spáchali, nebylo nic jednoduchého. Základem pro jejich protiprávní jednání byl portál nabízející zakázky pro nákladní automobilovou dopravu. Zde si obvinění vytipovali konkrétní objednávku, o kterou následně přes různé prostředníky projevili zájem. Tu poté ale přetransportovali na úplně jiné místo, než bylo uvedeno v objednávce. K zamaskování svého nekalého počínání navíc na omezenou dobu využívali nic netušících přepravců, kteří samozřejmě nevěděli, že nepřímo pomáhají podvodníkům. Paradoxem na celém tomto případu je, že obvinění s největší pravděpodobností vlastně ani nevěděli, že z přístaviště odváží, krom jiného i část exponátů a technického zázemí pro zmiňovanou výstavu Marilyn Monroe. Za uvedené trestné činy hrozí obviněným trest odnětí svobody až na deset let. Nicméně kriminalisté i nadále v rámci prošetřování zjišťují, kolika dalších obdobných podvodů se mohli obvinění dopustit, a v jakém rozsahu.

por. Mgr. Tomáš Hulan 26. 2. 2014

Témata: výstava Marilyn Monroe | Region: Praha

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Policie České republiky

Strojnická 2
170 00 Praha-Holešovice
Kontaktní osoba: Oddělení mediální komunikace a PR
pp.tisk@pcr.cz
+420 974 834 374
Obrázek uživatele Policie ČR
Hlavní orgán Policie České republiky.
Policie ČR - Policejní prezidium České republiky
Strojnická 2
170 00 Praha-Holešovice
Česká republika
posta.policie@mvcr.cz
Fax: +420 974 834 714
Tel: +420 974 811 111