Vše, co je třeba vědět o státním požárním dozoru

Zadavatel: Seokonzult.cz | 2.7.2019 | Služby
požární ochrana

Každý, kdo podniká, by měl vědět, co je třeba mít v podnikání vyřešené. Pokud něco, co je zákonem stanovené, nebude vyřešené, pak je problém na světě. Při nevyřešené třeba bezpečnosti práce či při nevyřešené požární ochraně hrozí pokuty sahající ne do stovek tisíc korun, ale rovnou do milionů korun. A takové pokuty si člověk opravdu už za klobouk nedá. V případě, že jste podnikatelem a bojíte se konkrétně státního požárního dozoru, prozradíme vám o tom vše, co je třeba vědět.

Podnikateli se může nahlásit opravdu jakákoli kontrola. Státní požární dozor je jednou z kontrol. Pokud se vám nahlásí do provozovny, je třeba mít vyřešenou celou řadu věcí. Pokud by totiž něco nebylo v pořádku, hrozila by vám pokuta sahající až do deseti milionů korun. A to je pokuta, kterou si opravdu za klobouček nedáte.

Státní požární dozor vykonává buď místně příslušný hasičský záchranný sbor kraje, nebo ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Jaké dokumenty se během kontroly kontrolují?

Během kontroly se kontroluje hned několik dokumentů. Patří k nim například dokumentace požární ochrany, Požární kniha, dále se provádí kontroly preventivní požární prohlídky a také to, zdali máte přehled o revizích prostředků požární ochrany. Také jste povinni zařadit svou činnost do kategorie požárního nebezpečí a musíte mít zpracované poplachové směrnice.

Co je státní požární dozor oprávněn udělat?

Státní požární dozor v rámci své kontroly může provádět potřebná zjištění a služební úkony, může také nahlížet do příslušné dokumentace a může také požadovat potřebnou součinnost. Kromě toho je oprávněn při provádění úkonů vstoupit do objektů a zařízení, může vstoupit i na nemovitost na dobu nutnou k řádnému provedení těchto činností.

Když chcete kontrolou projít na výbornou

Pokud se chcete vyhnout pokutám a chcete kontrolami projít na výbornou, doporučujeme se obrátit na firmu Extéria, která poskytuje poradenství v oblasti BOZP a PO.

Témata: požární ochrana, bozp, požár | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Tomáš Stýskala
Bruzovská 1840
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika
info@seokonzult.cz