Na trhu je více textilního zboží bez povinného značení

Dílčí zpráva za I. čtvrtletí 2014
Zadavatel: Česká obchodní inspekce | 26.5.2014 | Obchod, e-commerce

Praha (Pressweb) - 19. květen 2014:  Při kontrolní akci zaměřené na označování textilních výrobků stanovenými údaji o materiálovém složení a údržbě zjistili inspektoři ČOI v průběhu 1. čtvrtletí 2014 nedostatky v dodržování zákona o ochraně spotřebitele v téměř polovině případů. V průběhu 671 kontrol bylo jedno či více porušení povinností zjištěno v 301 z nich.

Nejčastěji se jednalo o nedodržení informačních povinností o výrobku a také o neseznámení s cenou. Zákazy prodeje se týkaly 3899 kusů zboží za 590 751 Kč, které nesplňovalo podmínky pro uvedení na trh, a inspektoři zakázali také používání 43 ks úředně neověřených měřidel. Na základě zjištěných nedostatků uložily jednotlivé inspektoráty 178 pokut v celkové výši 250 000 Kč. Vzhledem k četnosti zjištění budou kontroly zaměřené na značení textilu, které stanoví přímo účinný předpis EU, pokračovat.

Celý článek | původní zdroj:
Témata: ČOI, textilní zboží | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 15
110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Oddělení pro komunikaci a styk s veřejností ČOI
mluvci@coi.cz
+420 296 366 233
+420 731 553 683
Obrázek uživatele ČOI
ČOI kontroluje a dozoruje prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.
Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektorát
Štěpánská 15
110 00 Praha 1
Česká republika
info@coi.cz
Fax: +420 296 366 236
Tel: +420 296 366 360