Prestižní vzdělání MBA na Cambridge Business School

V dnešní době je standardem určitý tlak na výkon, flexibilitu a otevřenost novým přístupům. To platí napříč všemi kategoriemi zaměstnání a výjimkou nejsou ani vysoké manažerské posty, ba právě naopak.
Zadavatel: Wobsah s.r.o. | 26.3.2015 | Kariéra, vzdělávání

Praha (Pressweb) - Investice do vlastního vzdělání je tím nejlepším způsobem, jak zvýšit své uplatnění na trhu práce. Získáte tak šanci najít zajímavou pracovní pozici nebo třeba nové možnosti, jak zlepšit pozici své vlastní firmy na trhu. Toto vám v plné míře poskytne studium MBA na Cambridge Business School, prestižní vzdělávací instituci zaměřené na poskytování kvalitního manažerského vzdělání.

Kvalitní studium na špičkové škole

Jak ve světě, tak i u nás se často bere za kvalifikační standard pracovníků vrcholných pozic titul MBA. Přemýšlíte-li tedy nad dalším vzděláním, studium MBA bude skvělou volbou. Cambridge Business School se může pochlubit prestižní akreditací a členstvím v mezinárodních asociacích dohlížejících na kvalitu vzdělání. Studiem na této škole tak získáte jistotu, že vaše investice do vzdělání nebude zbytečná. Špičkoví lektoři na vysoké odborné úrovni vám pomohou rozšířit vaše profesní dovednosti a manažerské znalosti nad rámec vysokoškolského vzdělání. Naučíte se také tyto dovednosti aplikovat přímo v praxi, zapojení teoretických znalostí do praktického profesního života je hlavní vizí Cambridge Business School. Výuka je proto založena na konkrétních příkladech a skutečných projektech.

Časová flexibilita

Studium MBA je maximálně flexibilní a plně přizpůsobeno pro absolvování při zaměstnání. Umožňuje přizpůsobit si výuku svým časovým možnostem. Při studiu se využívají moderní e-learningové nástroje, které umožní každému studentovi individuální nastavení. MBA titul získáte po absolvování dvou semestrů, tedy jednoho roku studia.

Cambridge Business School nabízí kvalitní vzdělání zajištěné zkušenými odborníky z praxe i akademického prostředí. Díky absolvování studia MBA získáte hodnotné vědomosti, které prospějí vašemu osobnímu i profesnímu rozvoji. Neváhejte vložit čas a finanční prostředky do svého vzdělání, tato investice se vám bohatě vrátí.

Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.