Chcete podepsat zrušení pojistné smlouvy? Budete mít nárok na odbytné

Zadavatel: Seokonzult.cz | 25.2.2019 | Finance, ekonomika
pojistné smlouvy

Ruším-li pojistnou smlouvu na životní pojištění nebo penzijní připojištění, mám nárok na odbytné, tedy na vyplacení určité částky. Za jakých podmínek ji dostanu vyplacenu?

Odkupné ze životního pojištění

Rozhodnete-li se předčasně zrušit smlouvu o životním pojištění, máte nárok na takzvané odbytné, neboli odkupné, tedy výplatu jisté částky. Jde o finanční vyrovnání vyplývající ze soukromého životního pojištění. V prvních letech běhu pojištění je částka odbytného minimální, případně dokonce nulová, protože je vysoká riziková složka pojištění a spořící složka naopak nízká. Abyste přitom vyplacené odbytné vůbec dostali, musíte mít smlouvu o životním pojištění uzavřenou minimálně rok a po tuto dobu pojištění platit. Částka k vyplacení se při finančním vyrovnání snižuje o daň z příjmu, která činí 15 % a platí ji pojišťovna.

Penzijní připojištění

U penzijního připojištění zahrnuje v případě zrušení smlouvy odbytné finanční příspěvek účastníka, případně třetí osoby a zaměstnavatele a výnosy z těchto příspěvků. Na vyplacení odbytného při zrušení pojištění má klient nárok, pokud pojistné příspěvky platí po dobu alespoň 12 kalendářních měsíců a po tuto dobu také trvá smlouva. Zruší-li klient smlouvu po kratší době než je rok, nedostane nic. Trvá-li ovšem smlouva o penzijním připojištění méně než 60 měsíců, potom se od částky určené k výplatě odečítá ještě určitá peněžní sankce. O vyplacení odbytného ze smlouvy o penzijním připojištění musíte žádat formuláře „Výpověď smlouvy s žádostí o odbytné“. Žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis. Ukončení penzijního připojištění přitom doprovází dvouměsíční výpovědní lhůta, která plyne od prvního dne měsíce, jenž následuje poté, kdy pojišťovna žádost obdrží. I zde existuje 15% srážková daň.

Témata: smlouva, pojištění | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Tomáš Stýskala
Bruzovská 1840
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika
info@seokonzult.cz