EKG je po čtyřicítce zahrnuto do preventivní prohlídky

EKG po čtyřicítce
Zadavatel: SEO Services, s.r.o. | 25.8.2022 | Zdraví

Praha (Pressweb) - Málokdo ví, že od 18 let mají muži i ženy v určitém intervalu nárok na bezplatnou preventivní prohlídku. Například pro EKG vyšetření je to u obou pohlaví od dovršení 40 let a pak každé čtyři roky. Tato vyšetření se provádí na elektrokardiografu, který zachycuje elektrické impulsy srdeční činnosti a zaznamenává je do grafické křivky, tzv. elektrokardiogramu. Lékař křivku vyhodnotí, a pokud se odlišuje od normálu, zahájí léčbu. Odchylky od „normálu“ jsou jiné vrcholy či údolí na křivce nebo vzdálenosti mezi nimi, které signalizují srdeční chorobu nebo i prodělané onemocnění.

EKG je neinvazivní metoda a trvá jen několik minut

Vyšetření EKG je neinvazivní, to znamená, že lékař nijak nezasahuje do těla. Při tzv. klidové metodě pacient leží na lůžku v ordinaci, lékař mu přilepí na tělo dvanáct elektrod a na EKG přístroji zaznamenává srdeční činnost. To trvá několik minut. Tím vyšetření srdce skončí. Ale pokud pacient přišel k lékaři, protože pociťuje dušnost, bolest nebo tlak na srdci, či má občas pocit bušení srdce, vyšetření je důkladnější. Klidové vyšetření většinou prokáže srdeční onemocnění, ale pokud ne a pacient má výše popsané příznaky, lékař se rozhodne pro zátěžovou metodu.

Existuje ještě zátěžové EKG nebo také holterové vyšetření srdce

Při zátěžovém EKG pacient šlape na rotopedu, který je spojen s elektrokardiografem. Lékař postupně zvyšuje zátěž, takže se pacient a stejně tak jeho srdce musí více namáhat. Fyzická námaha je spojena s větší spotřebou kyslíku ve svalech a v některých orgánech, takže srdce musí do těla pumpovat více okysličené krve. Větší zátěž na srdce se projeví i na srdeční křivce, a srdeční choroba se tak snadněji odhalí. Existuje ještě tzv. holterové měření, kdy má pacient záznamník u sebe a srdce se měří po dobu minimálně 24 hodin denně. Většinou se tím ověřuje účinnost léčby, či se sleduje stav po prodělané srdeční operaci.

 

Témata: EKG, vyšetření EKG, Výrobce EKG, dodavatel EKG, servis EKG | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

SEO Services, s.r.o.

Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
Kontaktní osoba: Alena Špinarová
Vedoucí kanceláře
pressweb@krotiteleseo.cz
Obrázek uživatele SEO Services
SEO Services, s.r.o.
Na Nivách 956/2
141 00 Praha 4 - Michle
Česká republika
pressweb@krotiteleseo.cz
Tel: +420 24174300