Nová interaktívna vizualizácia údajov v softvéri STAR-CCM+ v11.02 od spoločnosti CD-adapco poskytuje dôležité informácie na zlepšenie dizajnu výrobku

Zadavatel: Marketwired, LP. | 25.2.2016

Nové vydanie posúva dopredu misiu spoločnosti CD-adapco pomáhať zákazníkom rýchlejšie objavovať lepšie dizajny

NEW YORK, NY a LONDÝN, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVOSpoločnosť CD-adapco, globálny poskytovateľ softvéru na multidisciplinárne technické simulácie a skúmanie dizajnu, dnes ohlásila vydanie softvéru STAR-CCM+® v11.02, svojho prvotriedneho riešenia na technické simulácie. Táto verzia poskytuje nové možnosti modelovania a prináša zlepšenie produktivity a použiteľnosti, ktoré posúva dopredu misiu spoločnosti – pomáhať zákazníkom rýchlejšie objavovať lepšie dizajny.

„Softvér STAR-CCM+ v11 pokračuje v sústreďovaní nášho zamerania na multidisciplinárne skúmanie dizajnu (Multidisciplinary Design eXploration, MDX),“ hovorí senior viceprezident oddelenia produktového manažmentu Jean-Claude Ercolanelli. „Naším hlavným cieľom je vybaviť našich zákazníkov nástrojmi potrebnými na zvýšenie ich dôvery vo výsledky simulácie a pomôcť im prijímať dôležité rozhodnutia týkajúce sa dizajnu rýchlo a s istotou, čo im poskytne konkurenčnú výhodu na trhu.“

Za týmto účelom softvér STAR-CCM+ v11.02 predstavuje Data Focus, jedinečnú techniku vizualizácie na interaktívne posudzovanie a skúmanie výsledkov. Data Focus poskytuje živé a interaktívne prepojenie medzi kvantitatívnymi číselnými údajmi v grafoch a kvalitatívnymi vizuálnymi údajmi v scénach. Toto prepojenie medzi kvantitatívnou a kvalitatívnou analýzou umožňuje používateľovi jednoducho a efektívne získať prehľad o hlavných vplyvoch na výkonnosť produktu. Prečítajte si viac

„Ponúkame našim zákazníkom exkluzívnu funkciu na skúmanie výsledkov ich analýz úplne novým spôsobom,“ hovorí Ercolanelli. „Data Focus priamo rieši výzvy, ktorým technici čelia, keď sa snažia pochopiť veľké súbory vzájomne závislých údajov a zložitých 3D vektorových polí. Používatelia prehĺbia interpretáciu výsledkov svojich simulácií a budú mať lepší prehľad, ktorý je potrebný na objavovanie lepších dizajnov.“

Softvér STAR-CCM+ v11.02 obsahuje 40 nových funkcií ktoré sme vybrali z nápadov na IdeaStorm, inovačnom fóre vyhradenom pre zákazníkov spoločnosti CD-adapco. Tieto funkcie zvyšujú dôveru vo výsledky, zjednodušujú pracovné postupy simulácie a zvyšujú produktivitu. Patria medzi ne:

  • Local Surface Remeshing: umožňuje opakované mriežkovanie iba vybraných oblastí pri zmene parametrov mriežky alebo vykonávaní zmien v dizajne a skracuje čas generovania povrchovej mriežky až o rádovú hodnotu Prečítajte si viac
  • Native Cylindrical Primitive Particle Types in DEM: skracuje čas obehu a zvyšuje presnosť reprezentáciou častíc, napríklad tabliet alebo peliet, použitím skutočných valcov namiesto zbierky gúľ. Prečítajte si viac
  • Co-extrusion in Computational Rheology: rozširuje rozsah aplikácie softvéru STAR-CCM+ tak, aby zahŕňal zložité procesy lisovania pretlačovaním zahŕňajúce viaceré prúdy materiálu. Prečítajte si viac
  • Hinged Multi-Body Motion: umožňuje presné modelovanie scenárov zložitej dynamickej interakcie kvapalných telies, kde sa spája viacero častí bežnými mechanickými spojmi.
  • Fluid-Structure Interactions of Rotating Bodies: umožňuje efektívne obojsmerné spájanie FSI simuláciou rotujúcich pevných častí v lokálnom rotujúcom referenčnom rámci, čo vedie k značným úsporám času vo výrobnej kapacite, najmä pre aplikácie v námornom priemysle.

Táto verzia tiež poskytuje aktualizáciu pre náš námorný nástroj Virtual Product Development (VPD) EHP. Predstavujeme tiež úplne nový nástroj VPD pre problémy s miešaním s názvom Admixtus. Pomocou nástroja Admixtus spolu so softvérom STAR-CCM+ získajú technici v chemickom a spracovateľskom priemysle značný nárast produktivity vďaka automatizácii pracovných postupov a budú môcť slobodne skúmať množstvo dizajnov v ranej fáze cyklu vývoja produktu.

O spoločnosti CD-adapco

CD-adapco (http://www.cd-adapco.com) je globálna spoločnosť zaoberajúca sa technickými simuláciami s jedinečnou víziou pre multidisciplinárne skúmanie dizajnu (Multidisciplinary Design eXploration, MDX). Technická simulácia poskytuje najspoľahlivejší tok informácií do procesu dizajnu, čo poháňa inovácie a znižuje náklady na vývoj produktov. Simulačné nástroje od spoločnosti CD-adapco na čele s vlajkovou loďou, softvérom STAR-CCM+®, umožňujú zákazníkom rýchlejšie objavovať lepšie dizajny. Riešenia spoločnosti pokrývajú širokú škálu technických disciplín, vrátane výpočtovej dynamiky kvapalín (Computational Fluid Dynamics, CFD), výpočtovej mechaniky pevných látok (Computational Solid Mechanics, CSM), prenosu tepla, dynamiky častíc, reakčného prietoku, elektrochémie, akustiky a reológie. Spoločnosť CD-adapco v priemere zvyšovala svoj príjem v stálych menách o viac ako 12 percent ročne za posledné tri fiškálne roky. Spoločnosť CD-adapco zamestnáva viac ako 900 talentovaných pracovníkov v 40 strategických lokalitách po celom svete.

Kontakt pre tlač 
Todd Mavreles 
CD-adapco
todd.mavreles@cd-adapco.com
(+1) 713 334 4311

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Marketwired, LP.

13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Kontaktní osoba: Marketwired Client Services
cs@marketwired.com
About MarketwiredMarketwired advances the way the world communicates. Serving more than 11,000 clients worldwide through 20 offices on four continents, Marketwired is a dominant distributor of company news releases and other communications. Marketwired electronically delivers global news and... vice ›
Marketwired
13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Spojené státy
cs@marketwired.com