Nová interaktivní vizualizace dat ve STAR-CCM+ v11.02 od CD-adapco poskytuje kritický náhled na vylepšení designu produktů

Nová verze posouvá vpřed cílCD-adapco zaměřený na pomoc zákazníkům rychleji objevovat lepší designy
Zadavatel: Marketwired, LP. | 25.2.2016 | Telekomunikace, IT

NEW YORK, STÁT NEW YORK a LONDÝN, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ CD-adapco™, celosvětový poskytovatel víceoborového inženýrského simulačního softwaru a softwaru k průzkumu designu, dnes oznámil uvedení STAR-CCM+® v11.02, předního řešení inženýrské simulace na trhu. Tento produkt poskytuje nové možnosti modelování a přináší posílení produktivity i využitelnosti, které posouvají vpřed cíl společnosti zaměřený na pomoc zákazníkům rychleji objevovat lepší designy.

„STAR-CCM+ v11 dále zdůrazňuje naše zaměření na Multidisciplinary Design eXploration (víceoborové zkoumání designu, MDX),“ říká senior viceprezident produktového managementu, Jean-Claude Ercolanelli. „Naším hlavním cílem je vybavit zákazníky nástroji potřebnými k tomu, aby vzrostla jejich důvěra ve výsledky simulace a oni tak mohli přijímat důležitá rozhodnutí z oblasti designu rychle a s jistotou. To jim na trhu poskytne výhodu oproti konkurenci.“

Proto STAR-CCM+ v11.02 představuje Data Focus, unikátní techniku vizualizace, která výsledky zkoumá interaktivně. Data Focus je živým a interaktivním spojovníkem mezi kvantitativními numerickými údaji v grafech a kvalitativními vizuálními údaji na obrazovce. Toto propojení kvantitativní a kvalitativní analýzy uživateli umožňuje snadno a efektivně získat náhled na klíčové vlivy, které ovlivňují výkon výrobku. Více informací

„Nabízíme zákazníkům exkluzivní funkci, která zkoumá výsledky jejich analýzy zcela novým způsobem,“ říká Ercolanelli. „Data Focus se přímo zaměřuje na výzvy, kterým inženýři čelí, když se snaží porozumět velkým souborům vzájemně provázaných dat a komplexním 3D vektorovým polím. Uživatelé budou mít k dispozici hlubší interpretaci výsledků simulace a větší náhled, který je k objevení lepších designů nezbytný.“

STAR-CCM+ v11.02 obsahuje 40 nových funkcí odvozených z nápadů dodaných prostřednictvím IdeaStorm, inovativního fóra, které je k dispozici exkluzivně pro zákazníky společnosti CD-adapco. Díky těmto funkcím je důvěra ve výsledky i produktivita vyšší a pracovní postupy simulace se zefektivňují. Mezi funkce patří:

  • Nové místní mřížkování povrchů: umožňuje nové mřížkování pouze zvolených oblastí při změně parametrů mřížkování nebo změnách provádění designu. Zkracuje dobu generování mřížkování povrchu až do řádu amplitudy. Více informací
  • Typy původních válcovitých primitivních částic v DEM: zkracuje dobu obratu a zvyšuje přesnost reprezentováním částic, jako jsou tablety nebo granule, využitím skutečných válců na rozdíl od sbírky sfér.Více informací
  • Společná extruze v počítačové reologii: rozšiřuje možnost použití STAR-CCM+ tak, aby zahrnoval komplexní proces extruze včetně vícenásobných proudů materiálu. Více informací
  • Zavěšený pohyb více těles: umožňuje přesné modelování scénářů komplexní dynamické interakce tekutého tělesa, kde je více částí spojeno dohromady běžnými mechanickými klouby.
  • Interakce kapalinové struktury rotujících těl: umožňuje účinné obousměrné vazby kapalinové struktury simulací rotace pevných částic v místním rotačním referenčním rámu, což vede ke značným časovým úsporám výrobních kapacit, obzvláště při použití v námořnictví.

Tato verze také poskytuje aktualizaci našemu námořnímu nástroji EHP Virtual Product Development (virtuální vývoj produktu, VPD). Představujeme také zcela nový nástroj VPD určený ke směšování problémů zvaný Admixtus. Používáním Admixtus spolu se STAR-CCM+ dosáhnou inženýři v chemickém a zpracovatelském průmyslu značných nárůstů produktivity díky automatizaci pracovního procesu a budou mít možnost svobodně zkoumat mnoho designů již v počátečním cyklu vývoje produktu.

O společnosti CD-adapco

CD-adapco (http://www.cd-adapco.com) je globální inženýrská společnost zaměřená na simulace s jedinečnou vizí v oblasti Multidisciplinary Design eXploration (víceoborové zkoumání designu, MDX). Inženýrská simulace poskytuje nejspolehlivější tok informací do oblasti zpracování designu, což pohání inovaci a snižuje náklady na vývoj produktu. Simulační nástroje CD-adapco v čele s klíčovým produktem STAR-CCM+® zákazníkům umožňují rychleji objevovat lepší designy. Řešení nabízená společností pokrývají velkou škálu inženýrských disciplín včetně Computational Fluid Dynamics (programy pro simulaci proudění, CFD), Computational Solid Mechanics (programy pro simulaci pevných látek, CSM), přenosu tepla, dynamiky částic, reakčního plynutí, elektrochemie, akustiky a reologie. CD-adapco v průměru zvýšila své tržby při stálých měnách o více než 12 procent ročně po dobu posledních tří fiskálních let. Společnost CD-adapco zaměstnává více než 900 talentovaných odborníků, kteří pracují na 40 strategických místech po celém světě.

Stiskněte kontakt 
Todd Mavreles 
CD-adapco
todd.mavreles@cd-adapco.com
(+1) 713 334 4311

Region: Svět

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Marketwired, LP.

13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Kontaktní osoba: Marketwired Client Services
cs@marketwired.com
About MarketwiredMarketwired advances the way the world communicates. Serving more than 11,000 clients worldwide through 20 offices on four continents, Marketwired is a dominant distributor of company news releases and other communications. Marketwired electronically delivers global news and... vice ›
Marketwired
13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Spojené státy
cs@marketwired.com