SZPI nevpustila do ČR zásilku čaje z Číny

Zadavatel: SZPI | 25.2.2014 | Potraviny, tabák

Brno (Pressweb) - Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) vložila do evropského systému rychlého varování (RASFF) informaci o zjištění nebezpečné potraviny – zeleného čaje Green tea from Wuyi Rock. Laboratorní analýza u předmětné šarže prokázala nadlimitní množství residuí pesticidů dimethoatu, kterého bylo zjištěno 0, 26 mg/kg, povolený limit je 0,05 mg/kg a fipronilu, který laboratoř prokázala v množství 0,04 mg/kg, legislativa přitom stanovuje maximální přípustnou koncentraci na 0,005 mg/kg.

SZPI zboží zajistila v rámci kontroly dovozu potravin ze zemí mimo EU v prostoru letiště Praha - Ruzyně. Na základě uvedeného inspekce zahájila proces nevpuštění zásilky do vnitřního trhu EU a potravina tak nemohla ohrozit spotřebitele. Velikost závadné šarže je 22 kg a z průvodní dokumentace vyplynulo, že dovozcem potraviny je společnost Mr. Dao s.r.o., Astlova 3205/3, 150 00, Praha. Zahraničním partnerem dovozce je společnost Royalink Investment Limited, Unit 702, 18 Bonham Strand West, Hong Kong.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  

Témata: SZPI, RASFF, zelený čaj | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

SZPI

Květná 15
603 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Kopřiva
Tiskový mluvčí
pavel.kopriva@szpi.gov.cz
+420 542 426 633
Obrázek uživatele SZPI
SZPI je organizační složka státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství. Je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Květná 15
603 00 Brno
Česká republika
epodatelna@szpi.gov.cz
Tel: +420 543 540 111