2013: Prodejci tuhých paliv šidili

Závěrečná zpráva za rok 2013
Zadavatel: Česká obchodní inspekce | 25.2.2014 | Obchod, e-commerce

Praha (Pressweb) - V téměř polovině kontrol, provedených Českou obchodní inspekcí v roce 2013 u prodejců tuhých paliv, zjistili inspektoři porušení informačních povinností a zásad poctivosti prodeje. Nejčastěji prodávající neseznámili spotřebitele s cenou nabízených paliv, dále je poškodili tím, že nedodrželi stanovenou hmotnost objednávky a následně dodané palivo nesprávně účtovali. A v neposlední řadě používali váhy bez platného úředního ověření.

Na 11 kusů neověřených měřidel byl vydán zákaz používání a v rámci kontrolní akce bylo uloženo 39 pokut v celkové výši 107 500. Další řízení nebyla dosud ukončena.

Celý článek | původní zdroj:
Témata: tuhé palivo, prodejci tuhých paliv | Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 15
110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Oddělení pro komunikaci a styk s veřejností ČOI
mluvci@coi.cz
+420 296 366 233
+420 731 553 683
Obrázek uživatele ČOI
ČOI kontroluje a dozoruje prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.
Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektorát
Štěpánská 15
110 00 Praha 1
Česká republika
info@coi.cz
Fax: +420 296 366 236
Tel: +420 296 366 360