Spoločnosť BroadSoft prináša inovačný systém telefonovania Commander Key Phone pre malé a stredné podniky

Zadavatel: Marketwired, LP. | 2.5.2016

Systém Commander Key Phone využíva ocenenú platformu BroadWorks(R) a riadi funkčnosť telefónnej ústredne cez širokopásmovú službu IP; podnikom umožňuje podstatne zredukovať náklady na kapitálové výdavky, prenajímanie liniek a ceny hovorov; poskytuje služby funkčné v širokopásmovej štátnej sieti (NBN) pre systémy telefónnej ústredne

GAITHERSBURG, Maryland a MELBOURNE, AUSTRÁLIA--(Marketwired / Pressweb - 27. 4. 2016) - Spoločnosť BroadSoft, Inc. (NASDAQ: BSFT), vedúca spoločnosť v oblasti služieb jednotnej komunikácie (UCaaS) a spoločnosťCommander, popredný austrálsky poskytovateľ kompletných systémov podnikového telefonovania a komunikačných riešení, dnes oznámili celoštátne spustenie Commander Key Phone, inovačného riešenia telefonovania cez IP pre malé a stredne veľké podniky v Austrálii.

„Máte hovor na linke jeden!“, je hláška, ktorá sa ešte stále ozýva v malých a stredne veľkých podnikoch v Austrálii. Podľa výskumu uskutočneného spoločnosťou Commander a zverejneného v marci 2016, 26 % z takmer 800-tisíc malých a stredných podnikov v krajine používa telefónne systémy, ktoré boli inštalované pred šiestimi rokmi a skôr. Mnoho z týchto firiem využíva systém telefónnej ústredne a štruktúru oddelení, ktoré sa spoliehajú na jej funkčnosť. Takéto systémy telefónnych ústrední sú zastúpené hlavne v odvetviach automobilového, výrobného, skladovacieho, prepravného, zdravotného, zubárskeho priemyslu a v profesionálnych službách. Veľký počet týchto systémov sa bude musieť nahradiť, keďže austrálska širokopásmová štátna sieť (NBN) deaktivuje tradičné služby verejnej telefónnej siete.

Tímy spoločností Commander a BroadSoft navrhli v spoločnom projekčnom programe systém Commander Key Phone, ktorý imituje funkčnosť telefónnej ústredne, ale ponúka služby vyššej úrovne jednotnej komunikácie cez IP, ako sú konferenčné hovory, podpora vyhradených čísiel a klapiek, služby odkazovačov a online služby pre dodatky, presmerovania a zmeny. Malé a stredné podniky si budú môcť udržať existujúcu štruktúru oddelení, eliminovať drahé poplatky za prenájom liniek a užívať neobmedzené miestne a medzimestské telefonovanie. Systém Commander Key Phone je tiež pripravený na sieť NBN a umožňuje bezproblémovú migráciu pre podniky pri rozmiestnení služieb NBN v ich oblastiach.

Široká a flexibilná platforma BroadWorks spoločnosti BoradSoft umožňuje systému Commander simulovať celú funkčnosť ústredného systému a poskytuje „hotovú náhradu“ za nemoderný ústredný telefónny systém.

Scott Carter, výkonný riaditeľ spoločnosti Vocus, uviedol: „Zákazníci spoločnosti Commander nám povedali, že si pre svoje podnikové telefónne systémy prajú hosťovské prostredie IP, ale nechcú nahradiť spôsob, akým funguje ústredný telefónny systém v ich existujúcich podnikových štruktúrach, ktoré často obsahujú početné oddelenia“. „Systém Commander Key Phone podporovaný platformou BroadWorks je dokonalým riešením pre tieto malé a stredne veľké podniky, ktoré takto získavajú všetky výhody telefónneho prostredia IP, pričom nemusia meniť spôsob, akým fungujú.“

Kelvin Beadle, viceprezident spoločnosti Asia Pacific, BroadSoft, povedal: „Veľmi nás teší, že môžeme s tímom spoločnosti Commander spolupracovať na ich kľúčovom telekomunikačnom produkte. Kombinácia našich technologických zdrojov vyústila do veľmi inovačného a unikátneho telekomunikačného produktu, ktorý je prvý tohto druhu na austrálskom trhu. S takýmto kreatívnym prístupom sa zákazníci spoločnosti Commander nemusia rozhodovať medzi podnikovým modelom pevných liniek alebo modelom založenom na klapkách -- získajú oba“.

Systém Commander Key Phone je momentálne dostupný pre podnikových zákazníkov v Austrálii a ponúka:

  • Neobmedzené miestne a medzimestské hovory
  • Neobmedzené volania v rámci jedného profilu
  • Telefóny nastavené na NBN
  • Nulové zriaďovacie poplatky pre 24-mesačné programy
  • Žiadny prenájom liniek
  • Zdieľané kľúčové linky na rôznych aparátoch
  • Jednoduchý manažment online

O spoločnosti BroadSoft:

BroadSoft je vedúcou spoločnosťou v poskytovaní softvéru cloud a služieb, ktoré umožňujú poskytovateľom služieb mobilného, pevného a káblového pripojenia ponúkať jednotnú komunikáciu prostredníctvom sietí s internetovým protokolom. Hlavná komunikačná platforma spoločnosti umožňuje poskytovať rozsah služieb v oblasti podnikateľských a zákazníckych volaní, posielania správ a vzájomnej komunikácie, vrátane súkromných podnikových komunikačných sietí, video hovorov, textových správ a služieb konvergovaných mobilných a pevných sietí. Ďalšie informácie nájdete nahttp://www.BroadSoft.com.

Prognózy do budúcnosti:
Táto tlačová správa obsahuje prognózy do budúcnosti, ktoré sú v súlade so Zákonom o reforme súdnych sporov o súkromných cenných papieroch z roku 1995. Prognózy do budúcnosti sa dajú rozpoznať použitím pojmov a slovných spojení ako sú „bude“ a „umožní“ a podobných pojmov a spojení, medzi inými aj vyjadrení týkajúcich sa výhod zákazníkov spoločnosti Commander vyplývajúcich z používania systému Commander Key Phones podporovaného platformou BroadWorks spoločnosti BroadSoft. Výsledok udalostí opísaných v prognózach podlieha známym a neznámym rizikám, neistotám a ďalším faktorom, ktoré by mohli mať za následok podstatne odlišné skutočné výsledky od výsledkov uvedených v prognózach, vrátane, ale nielen, finančných a iných výhod pre spoločnosť BroadSoft vyplývajúcich z používania systému Commander Key Phones spoločnosti Commander v tejto produktovej ponuke, ako aj faktorom uvedených v sekcii „Rizikové faktory“ na formulári 10-K spoločnosti BroadSoft pre rok končiaci sa 31. decembra 2015, registrovaných Komisiou pre cenné papiere a burzu cenných papierov, alebo SEC, dňa 29. februára 2016, a v ďalšej evidencii spoločnosti BroadSoft v Komisii SEC. Informácie v tejto tlačovej správe sú platné k 28. aprílu 2016. Spoločnosť BroadSoft nie je povinná verejne aktualizovať prognózy do budúcnosti uvedené v tomto dokumente tak, aby zodpovedali skutočným výsledkom alebo zmenám v jej očakávaniach, okrem prípadov vyžadovaných zákonom.

O spoločnosti Commander:

Commander je popredný austrálsky poskytovateľ kompletných podnikateľských telefónnych systémov a komunikačných riešení pre malé a stredne veľké podniky. Commander je divíziou spoločnosti Vocus. Spoločnosť Vocus Communications Limited („Vocus“) (ASX: VOC) je poskytovateľ služieb optických vlákien, dátových centier, jednotnej komunikácie a služieb cloud pre korporátne a vládne organizácie. Vo februári 2016 sa spoločnosť Vocus zlúčila so spoločnosťou M2 Group Ltd, aby tak vytvorila štvrtú najväčšiu telekomunikačnú spoločnosť v Austrálii a tretiu najväčšiu na Novom Zélande. Touto fúziou vstupuje spoločnosť Vocus na trh v oblasti poskytovania širokopásmových služieb, pevných a mobilných liniek, dátových centier a služieb cloud pre podnikateľské a spotrebiteľské segmenty.

 

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

 

Kontakty s médiami:
Severná a južná Amerika
Brian Lustig
Bluetext PR v mene BroadSoft US
+1 301.775.6203
brian@bluetext.com

Európa
Andy Crisp / Jon Bawden / Kate Anderson
Cohesive v mene BroadSoft UK
+44 (0) 1291 626200
broadsoft@wearecohesive.com

APAC
Terry Alberstein
Navigate Communication
+61 (0) 458-484-921
terry@navigatecommunication.com.au

Region: Svět

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Marketwired, LP.

13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Kontaktní osoba: Marketwired Client Services
cs@marketwired.com
About MarketwiredMarketwired advances the way the world communicates. Serving more than 11,000 clients worldwide through 20 offices on four continents, Marketwired is a dominant distributor of company news releases and other communications. Marketwired electronically delivers global news and... vice ›
Marketwired
13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Spojené státy
cs@marketwired.com